28. 9. 2018

Trump mezi diplomaty a diktátory v OSN se obrací k národům světa – PATRIOTI VŠECH ZEMÍ SPOJTE SE


Téměř všechny sdělovací prostředky světa, stejně jako tzv. kulturní elity, Trumpa zesměšňují nebo zlehčují. Od začátku byl Trump odpůrci označován za zmateného a nevypočitatelného člověka bez jasného programu. Nezaujatého pozorovatele však od počátku Trumpovy kandidatury a jeho presidentování musela překvapit konzistentnost nejen jeho názorů, ale i jeho jednání. Nepamatuji  státníka,  který  by   mluvil   jasněji  o  svých  plánech  a  méně  diplomatickou  řečí  než  Trump, jehož  plány by šly

18. 9. 2018

Británie dokázala, že nervovou látkou novičokem útočilo na britské půdě Rusko - jde o útok proti suverenitě celé Evropy i Česka

2. března přicestovali Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, pravděpodobně pod krycími jmény, na londýnské letiště Gatwick z Moskvy linkou SU2588 ruské společnosti Aeroflot. Ubytovali se v hotelu City Stay Hotel ve východním Londýně. Následujícího dne se vlakem vydali do Salisbury, ležícího asi 145 kilometrů jihozápadně od Londýna, kam dorazili ve 14:25. Porozhlédli se a v 16:10 odjeli zpět do Londýna. V neděli 4. března vykonali stejnou cestu, přičemž v 8:05 ráno jeli opět metrem z Bow na stanici

16. 8. 2018

Rok 1968 – zlom a červená čára – po roce 1968 mohli vládu v Česku podporovat již jen kariéristé, zrádci a dementi

Ten rok zůstal pro mě navždy magickým. Bylo mně tehdy šestnáct. Narodil jsem se uprostřed slavných pražských procesů, kdy se věšeli nepřátelé a zároveň se protestovalo proti nízkým trestům. Ze školky pamatuji na zapalování svíček pod portrétem zemřelého presidenta Antonína Zápotockého a ze školy na slavnostní nástup žáků, kdy svazáci v modrých košilích troubili na zlaté trubky při  vztyčování  rudých  praporů.  Věřil jsem všemu, co se ve škole říkalo o Sovětském svazu a všudypřítomná hesla

29. 7. 2018

Teror proti lidem i přírodě v Izraeli kolem Pásma Gazy má plnou podporu pseudointelektuálů vydávajících se za významné česko-židovské osobnosti


V Gaze jsem byl v létě 1992 na výletě s dětmi, procházeli jsme židovskými usedlostmi na území zvaném Gush Katif. Hranice mezi židovským a arabským osídlením bila do očí: několik desítek metrů dělilo zelené zahrady od kontinuální haldy smetí. Pásmo Gazy má méně než 400 km2 a Gush Katif z něho zabral asi 10% na jižním cípu podél moře, kde se rozkládaly prázdné pískové  duny.  Méně  než  10,000  usedlíků  na  dunách  vybudovalo   příjemné  domy  se  zahradami  a ve foliových  pařnících

1. 7. 2018

Matčina imunitní reakce proti mužskému plodu zvyšuje pravděpodobnost synovy homosexuální orientace – poprvé je prokázán biochemický faktor korelující s homosexualitou


V mnohaleté diskusi byla homosexuální orientace přisuzována někdy výchovným vlivům a někdy genetice nebo nitroděložnímu vývoji. Někteří náboženští odpůrci homosexuality se snažili presentovat toto chování jako svobodnou volbu, kterou je možné snadněji odsoudit. Proti tomu stavěli někteří obhájci této orientace důkazy pro genetické souvislosti. Otázkou je, proč by se v evoluci takové  geneticky  podmíněné  chování  mělo  udržet,  když  je  spojeno  s  menším  počtem  potomků.  Podle  názoru

9. 6. 2018

Marx je myslitelem pro chudé a marxismus vědou pro chudé – import Marxovy sochy z Číny do Evropy potvrzuje, že Evropou stále obchází zombie marxismu


Anglická Wikipedie označuje Marxe za hlavního architekta moderních společenských věd. Česká Wikipedie se vyjadřuje méně obdivně. My, kteří jsme na vlastní kůži pocítili aplikaci Marxových teorií a museli se z nich učit různé „vědecké“ poučky nechápeme obdiv západních společenských vědců k marxismu, který je tam na universitách kladen ještě výše než gender studies,  gay  studies nebo  black  studies.  Za  komunismu  i studenti  chemie  museli  skládat  zkoušky  z  „politické ekonomie“,

Otrava agenta Skripala, jak ji vnímají česká média, prozrazuje vliv komunistického režimu i 29 let po jeho pádu – polovina článků je proruských a třetina autorů byla spjata se starým režimem


Dne 4. března byli v Anglii otráveni nervově paralytickou látkou bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera Julie. Událost byla hojně komentována. Dcera byla propuštěna z nemocnice počátkem dubna a otec 18. května. Prozkoumal jsem všechny články z internetových novin Neviditelný pes věnované tomuto tématu v tomto období 2,5 měsíců, 27 článků napsaných 20 přispěvateli, a to především z hlediska jejich vztahu k Rusku. Rovnou počítám: 6 článků silně kritizuje politiku Západu vedeného

19. 4. 2018

Izrael vznikl před 70 lety – proti vší pravděpodobnosti a navzdory velké části světa přežívá a sílí


Británie se rozhodla stáhnout poslední jednotky z Palestiny 15. května 1948. Židovské politické vedení se připravovalo na vyhlášení samostatného státu, ale nebylo jasné, kdy by k tomu měly nastat nejpříznivější podmínky. Již od rozdělení Palestiny, schváleného v OSN v listopadu 1947, začaly boje a bylo zřejmé, že k Arabské osvobozenecké armádě (Arab Liberation Army, ALA) se po vyhlášení státu přidají armády sousedních států. Svět si přál mír (jako vždy) a USA proto vyvíjely tlak na Izraelské

9. 4. 2018

Mýtus Martina Luthera Kinga – na rozdíl od starších legend, u tohoto mýtu ještě nebyla mnohá fakta zapomenuta či vymazána


Uplynulo 50 let od smrti černošského vůdce Martina Kinga. Je připomínán jako křesťanský duchovní, který nenásilnými prostředky bojoval za práva černých Američanů. Po násilné smrti byl King zařazen mezi legendární postavy americké historie, a nejčastěji se s tímto jménem setkáváme v názvech ulic amerických měst. Jestliže není jeho jméno zkráceno na MLK, musí být ukazatel názvu dosti dlouhý, neboť celé jeho jméno bylo dosud uváděno jako „Dr. Martin Luther King, Jr.“

30. 3. 2018

Přemnožení, migrace a humanitarismus: hrozbou je populační exploze v zaostalých zemích i přemnožení kulturních elit v rozvinutých zemích


Před 50 lety vyšla kniha Biologická časovaná bomba amerického biologa Paula Ehrlicha. Stala se bestselerem, ale světoví vůdci si nebezpečí spojená s přemnožením lidstva nijak k srdci nevzali. Pro politiky a jejich snahu udržet se ve funkcích bylo vždy důležitější to, co se děje teď a tady, než to co by se mohlo stát v budoucnu, a politiky v tomto zájmu o přítomnost samozřejmě podporovali novináři, umělci a humanitní myslitelé, a všichni ti kteří vytvářejí „názor veřejnosti“.

13. 3. 2018

Rusko je travičská velmoc – rozsahem podvodnosti a surovosti nemá ruský stát v historii obdoby, ale část komentátorů to nechce a nemůže vidět


Člověku třebas jen povrchně sledujícímu zprávy nemohla uniknout alespoň jedna ze tří následujících událostí. Prvá: v únoru 2014 distribuovala ruská vláda během zimní olympiády v Soči sportovcům doping, přičemž uložiště vzorků i laboratoř postavila předem tak, aby tajná služba mohla vzorky v noci vyměnit za předpřipravené vzorky stejných sportovců bez drogy. Druhá: 15. února 2015 byl blízko Rudého náměstí v Moskvě ostentativně zastřelen Boris Němcov, vůdce opozice proti Putinovi. Třetí: 4.

26. 2. 2018

Rok Trumpa: jeden rok pro Trumpa – velký krok pro svět

Jeho první rok ve funkci ukazuje, že se výjimečně objevil člověk, který plní sliby. Zároveň svitla naděje, že Západ ještě není ztracen. Nikdo mu nedával šance; mnoho lidí zapudil tím, že říkal pravdu, ale získal na svou stranu mnoho lidí se selským rozumem. Jeho postup na politické scéně byl rychlý a nečekaný: v létě 2015 oznámil účast v presidentských volbách, za rok se stal kandidátem za Republikánskou stranu a brzy nato byl zvolen. Nastoupil do funkce 20. ledna 2017 jako 45. president USA. Poprvé byl v USA zvolen člověk, který předtím nikdy nezastával žádnou významnou veřejnou funkci.

24. 2. 2018

Černý únor – 25. února 1948 převzala moc nad zmatenými občany lůza zorganizovaná Sovětským svazem

V roce 1948 získali komunisté hladce moc nad obyvatelstvem, které jim v předchozích téměř demokratických volbách dalo 38,0%. Připomíná to 37,2% hlasů, které dostali nacisté v německých demokratických volbách v červenci 1932, krátce než se zmocnili vlády a demokracii zrušili. V západním Německu byla demokracie přerušena na 12 let, v Československu na 41 let.

27. 1. 2018

Lid proti elitám ve volbách – v Česku stejně jako v USA či Izraeli jsou tzv. elity zaskočeny demokratickými volbami

Pojmy jako „elity“ nebo „lid“ sice nejsou jasné, ale jejich antagonismus se paradoxně často objevuje zrovna v demokratických státech a zrovna v souvislosti s demokratickými volbami. Tam, kde proti sobě stála šlechta a lid, nebo boháči a lid, se antagonismu není třeba divit. V posledních letech však můžeme vidět zvláštní rozdělení obyvatel v demokratických zemích na ty, kteří sami sebe považují za osvícenější část společnosti a na ty, kteří se tam nepočítají. Aniž bychom definovali jakékoli pojmy, lidé se samy rozdělí na dvě skupiny podle tohoto kritéria. Pozoruji tento jev ve všech třech státech, o které se hlavně zajímám (protože v nich žije moje rodina): Česko, Izrael a USA. Přestože jde o tři různé národy, probíhá zmíněné rozdělení na osvícené elity a na neosvícený lid podivuhodně podobně.

23. 1. 2018

Presidentské volby i presidenti jsou zcela zbytečné jevy v Česku i v Izraeli

Jako český občan v Izraeli mám právo volit. Otázka je, jak nyní se svou troškou přispět. Když jsme se v roce 1987 po čtyřech letech supra-kafkovské byrokracie vystěhovali z komunistického Československa, odcházeli jsme pouze se třemi dětmi a čtyřmi kufry. Za trest jsme byli zbaveni československého občanství a dali nám na cestu zelené lejstro, které sdělovalo, že nejsme občané žádného státu světa  –  na krátkou dobu jsme se stali  opravdovými  světoobčany. Po  několika  letech  se  na nás české

30. 12. 2017

Změna klimatu na jedné noze – shrnutí argumentů proti hypotéze o antropogenním oteplování země pro naše tápající přátele

Oznámení Spojených států amerických o odstoupení od pařížské klimatické dohody je to nejlepší, co se silám rozumu za uplynulý rok přihodilo. Ale zápas s temnými silami, které chtějí poručit klimatu a ohrožují celou západní racionální společnost, teprve začíná. Mnoho z nás chápe, že za nesmyslnými opatřeními proti změnám teploty stojí zájmové skupiny organizované pod hlavičkou OSN a podporované tiskem, společenskými vědci a baviči, ale často se ocitáme zaskočeni, když se nás přátelé zeptají: „Ty nevěříš, že je oteplování? Vždyť to podepsaly všechny státy světa a shoduje se na tom 97% všech vědců“.

18. 10. 2017

Před volbami v Česku 2017 – komunisté nejsou plaší, vyskytují se nejen ve vyšších polohách ale úplně všude

Za hluboké normalizace se vykládal vtip o tom, jak se president Husák nechal zmrazit. Rozmrazí ho za 100 let a on se vydá do ulic, vše vypadá jinak. Ptá se lidí: "Kde je ústřední výbor?", ale nikdo mu nerozumí. Až potká stařečka: "Dědo, kde je ústřední výbor, kde jsou komunisti?“. Dědeček loví v paměti a povídá: "Jó komunisti, ty už žijou jen vysoko v horách, ale moc si nezastřílíte, protože jsou strašně plachý“. Smáli jsme se, ale nevěřili jsme, že se konce komunismu někdy dožijeme.

25. 9. 2017

Severní Korea vězní 20 miliónů otroků – levice viní Trumpa za severokorejské provokace a nevidí, že Kim Jong-un je novodobým Caligulou

Severní Korea je asi nenehumánnější stát v historii, a stát s nejvíce totalitní kontrolou obyvatel. Na nočním družicovém snímku je Jižní Korea zemí světla a Severní Korea zemí tmy. Sever má 30 krát nižší národní produkt na hlavu než Jih, a i to málo co má investuje na vývoj chemických a jaderných zbraní. Provokativní střelba raket nad Japonsko z nedávných dnů by v méně smířlivých dobách znamenala důvod k válce.

10. 9. 2017

Židé byli součástí Evropy od starého Říma, zatímco islám byl od svého počátku nepřítelem Evropy - islám do civilizované Evropy nepatří - islamofobie není antisemitismus

Muslimové jsou opakem židů
Populárním prostředkem při otupování odporu veřejnosti proti dovozu muslimů do Evropy je srovnání muslimů s židy. Připomenutí tragického osudu židů – kteří ve třicátých letech minulého století nenašli azyl před Hitlerem, a proto museli zahynout – má pochybovače přimět k tomu, aby se zastyděli a muslimy přijali.

30. 6. 2017

Krok k nesmrtelnosti – metoda CRISPR-Cas9 přiblížila sny alchymistů o elixíru života na dosah, umožní editovat náš genom a tím i naši budoucnost

V DNA má jabloň zapsán přesný tvar, barvu a vůni plodů, i teplotu a čas pro jejich tvorbu. Losos má v genomu zapsánu cestu z řeky, kde se vylíhl, do oceánu a i cestu tisíce kilometrů zpět do svého rodiště, kde zplodí novou generaci. Pták má v genomu zapsánu písničku, s níž se vylíhne i schopnost naučit se složitější motivy. Četné studie přesvědčivě ukázaly, že větší část tělesných i duševních vlastností u  lidí  je  dána  geny  a  menší  část vyplývá z interakcí genů s  prostředím; stále  mizivější část

Psychologové a psychiatři stojí mimo vědu - mají rádi barvité lži a hnusí se jim bezbarvá pravda

Ve svém příspěvku v oboru psychologie se Radkin Honzák věnoval lhaní (Modrá lež, Vesmír 96, červen 2017). V krátkém, ale obsažném vědeckém článku se autor zamýšlí, jak je možné, že tak prolhaný člověk jako americký prezident může být populární u 40% obyvatel, a jako zkušený psychiatr a psycholog čtenářovi vysvětluje, že ovšem ne všichni jeho podporovatelé musí nutně být  „intelektově  pokleslí“.  Autor   cituje   vědce  nejen  z  oboru   vědy  psychologie  ale  i z dalších vědeckých oborů, jako jsou

8. 6. 2017

Svět proti klimatu, USA proti klimatismu - Donald Trump oznámil 1. června, že USA odstupují od Pařížské dohody o snížení teploty na zeměkouli

Pařížská dohoda o změně klimatu si klade za cíl a) omezit atmosférickou koncentraci skleníkových plynů vytvořených lidmi, tak aby se nárůst globální teploty do konce století udržel pod hranicí 2°C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, a dále b) bránit se nepříznivým dopadům změny klimatu těmito plyny způsobenými. Již formulace cílů této dohody obsahuje neprokázaná tvrzení,  že lidská  činnost  může do roku  2100 zvýšit teplotu o dva stupně, a že  takové  zvýšení  teploty  bude mít  nepříznivé

6. 6. 2017

V izraelsko-arabské válce před 50 lety utrpěl islám snad největší porážku ve svých dějinách - v Šestidenní válce se bojovalo i za Prahu

Při velkém muslimském třesku po Mohamedově smrti expandovali muslimové po celém Středním východě, severní Africe, a Asii. Jednou dobytá území nesmí být již nikdy opuštěna. Toto přikázání muslimové porušili snad jen jednou a to ve Španělsku, odkud se nechali vyhnat. Jejich hegemonie v severní Africe a na Středním východě je při pohledu na mapu zřejmá – jen Izrael je trnem v jejich souvislém území. Tento trn měl být v roce 1967 vypálen, ale on se rozšířil.

26. 5. 2017

Trump v Riadu 2017 proti Obamovi v Káhiře 2009

Obama i Trump pronesli na začátku svého prezidentování projev v arabské zemi, Obama v červnu 2009 v Káhiře a Trump v květnu 2017 v Riadu. Obamův proslulý projev na káhirské univerzitě měl podle levicových komentátorů tenkrát napravit vztahy s muslimským světem, údajně poškozené za vlády presidenta Bushe. Obama nabízel muslimskému světu nový začátek vztahů se Spojenými státy.

16. 5. 2017

Berkeley v Kalifornii – město, kde politicko-korektní a zelený zítřek se žije již dnes

Tři týdny jsme mohli žít ve městě, kde se sny liberálně zelených blouznivců stávají skutečností. Navštívili jsme dceru, která je na postdoktorském pobytu na Universitě v Berkeley. Vybírali jsme naše tři vnuky ze školy a školky a měli možnost poznat každodenní život města. Jde o poklidné město na úpatí kopců, na nichž jsou nádherné lesy a z nichž je vidět Pacifik a silueta San Franciska  s  jeho mosty. Krásné je  Lawrencovo středisko  vědy pro  děti  (Lawrence  Hall of  Science);  mimo jiné zde jsou