27. 1. 2024

Rozpad Západu – mnohé instituce Západu jsou na straně jeho nepřátel – Západ ztrácí vůli k přežití, a nastavuje druhou tvář

Lidé všech etnik se dříve shodovali na tom, že v právu je ten, kdo je silnější. Nepochybovali o tom ani Evropané a ani indiánští či afričtí domorodci. Tento princip byl postupně evropským altruismem oslaben, a chápání cizích motivů se zamíchalo s tolerancí k cizí morálce. Antropologové 20. století označili sadistické zvyky Indiánů za kulturu rovnocennou evropskému humanismu, politická korektnost 21. století je dokonce ochotna zvyky barbarů postavit nad tradiční západní morálku. Západ (USA a Evropa a
jejich demokratičtí spojenci) je sice stále ještě silnější než jeho protivníci, ale nemá motivaci svou sílu využít – ztratil nejen jakoukoli životaschopnou ideologii nebo ideály ale i vůli k přežití. Dnes se uplatňuje pouze ideologie zelené a politické korektnosti – nejdůležitější spojenec nepřátel Západu. Všechen vliv, který Západ ještě ve světě má, funguje jen ve prospěch jeho protivníků.

Nepřátelům Západu pomohla jak západní technologie, tak západní ideologie. Technologie poskytla zaostalejším zemím nejen přebytek potravin vedoucí k populační explozi, ale i zbraně všeho druhu (včetně jaderných). Západní ideologie (marxismus, antropologie, antikolonialismus, relativismus, politická korektnost, klimatismus) rozhlodala západní společnost a z obyvatel zaostalých zemí dělá nepřátele a instruuje je k boji. O tom, jak Západ financuje OSN a nesčetné přidružené organizace, které nakonec Západ oslabují, jsem se zmínil (zde). Úlohu páté kolony hrají i další instituce. Patří mezi ně i většina humanitárně lidskoprávních organizací, většina humanitních fakult na všech univerzitách a většina médií. Humanitární organizace působí hlavně tam, kde si obyvatelé vybydleli svou zemi pomocí občanských válek vedených islámskými nebo socialistickými politiky. Mezi nejčastěji jmenovanými příjemci pomoci jsou například Etiopie, Somálsko, Súdán, Sýrie, Afganistán a Jemen.

Mezi nesčetné humanitární a lidskoprávní organizace patří například Doctors Without Borders, Amnesty International, Red Cross, Human Rights Watch, International Rescue Committee, World Food Program, Save the Children, Action Against Hunger, a další. Nesmírný počet jejich zaměstnanců nechce přijít o svou obživu, a proto je většině těchto organizací společná snaha o „neutralitu“, která nečiní rozdíl mezi demokratickými a teroristickými státy. Občas tyto organizace symbioticky srostou s místními teroristickými skupinami v zemích, kde pracují. Příkladem je Red Cross (Mezinárodní červený kříž), který je propojen s propalestinskou odnoží OSN zvanou UNRWA (zde) a díky tom i s Hamásem (zde). Často tito humanisté dokonce hrají (nebo opravdu pociťují) nepřátelství k Západu, aby získali důvěru domorodců. Organizace Action Against Hunger například nedávno obvinila USA a Británii z toho, že jejich zásah proti jemenským povstalcům brání humanitární pomoci, takže prý 17 milionů lidí bude kvůli tomu nyní v Jemenu hladovět (zde); tito humanisté se tedy staví proti Západu na stranu jemenských povstalců, kteří v Jemenu zavraždili 11 000 dětí, způsobili hladomor s půl milionem mrtvých, z domova vyhnali 4,5 milionu lidí a pirátsky napadají v Rudém moři lodě z celého světa (zde).

Nabízí se otázka, proč zdevastovaným muslimským zemím nepomáhají arabské země zbohatlé z nafty, včetně Saudské Arábie, Emirátů a Kataru. Odpověď zní: protože tyto země investují své peníze raději na svou propagandu a na podlamování západních zemí tím, že „podporují“ a korumpují západní instituce, včetně univerzit a médií, jde o miliardy (zde, zde, zde). Podplácejí i evropské politiky (zde, zde), a dokonce i zmíněné humanitární organizace (zde). Mezi korumpujícími dárci ovšem nechybí ani Čína, a ani největší odborník na podvracení a dezinformaci v dějinách – Rusko.

Centrální roli v podlamování vůle Západu bránit se proti nepřátelům mají média. Vysvětlit, proč tomu tak je, stručně nelze, ale ukázat příklady ano. Například, nejprestižnější americké noviny, New York Times, potlačovaly informace o hladomoru na Ukrajině v roce 1932 a informace o holokaustu během Druhé světové války; později ukazovaly v pozitivním světle Castrovu diktaturu na Kubě a v negativním světle jihovietnamské spojence za Vietnamské války (zde). Podobně lze ukázat levicové inklinace a neloajalitu k západní demokracii u většiny západních novin a televizních stanic. Vše sovětské, komunistické, teroristické, anebo jen prostě zločinné, tato média ve jménu tolerance, falešné humanity a absolutního relativismu vždy přijímala s pochopením, zatímco k tradičním hodnotám se stavěla nedůvěřivě.     

Jak může lež a předstíraný humanismus soustavně vítězit nad pravdou a rozumem? Podílí se na tom rozmazlenost a změkčilost, rozšíření drog, ztráta rozumných cílů a životních ideálů, a také pasivita technické inteligence, která ponechává politickou moc zcela v rukou humanistických elit. Hodně přispěla ztráta křesťanské identity, ze které zůstala jen metafora „nastav nepříteli druhou tvář“. Za takových okolností lze šikovnou manipulací ze strany nepřátel dotlačit západní společnost k úplnému ústupu a předání kormidla bez boje.

Západ by měl kontrolovat svět, aniž by si nechal diktovat od chudších, slabších a surovějších, a k tomu cíli by měla být získána západní veřejnost včetně humanitních elit (i když nevím jak). Je dobře, že Indiáni v konfliktu s Evropou prohráli; kdo by chtěl žít ve společnosti nejen neschopné zajistit svým členům ani nejzákladnější stravu, ale navíc provozující lidské oběti a vivisekci (zde, zde)? Je dobře, že Evropané kolonizovali Afriku, a ne Afričané Evropu. Je dobře, že východní despocie západní demokracii nepřemohly. Ale svět by asi byl stabilnější, kdyby si bývala Evropa podržela větší kontrolu nad Afrikou, kdyby bývaly USA chránily energičtěji svůj mocenský monopol, kdyby lépe chránily svá vojenská tajemství, kdyby se po Druhé světové válce postavily tvrději Stalinovi, kdyby po 11. září 2001 obsadily místo bezvýznamného Afganistánu raději Saudskou Arábii – centrum islámu s Mekkou (odkud únosci letadel přišli), kdyby bývaly zastavily přesun všech výrob do komunistické Číny, kdyby…

Armáda USA má rozpočet větší než deset následujících nejsilnějších armád světa dohromady. V USA stále ještě může vyhrát rozumný prezident, a hranici s narkomafiánským Mexikem lze stále ještě zavřít. Čína stále ještě nedovede vyrobit všechny typy počítačových chipů vyráběných na Taiwanu. Lze převést část výroby z Číny zpět na Západ, a tak Čínu donutit k politickým změnám. Africe a dalším rozvojovým zemím lze výměnou za potraviny a technologii vnutit dnešní dokonalou hormonální antikoncepci, a tak celkově snížit světovou populaci, což by vedlo ke stabilizaci Země (ať již se otepluje nebo ochlazuje); Západ k tomu má právo nejen technologicky vyvinutějšího, ale i morálně nadřazeného. Jestliže však západní fyzika, logika, technologie, altruismus, hudba, demokracie, ochrana přírody a víra v osobní svobodu nepřesvědčí surové a pověrčivé nepřátele z řad animistů, komunistů a islamistů, aby se přizpůsobili a podrobili, pak bychom měli sáhnout k právu silnějšího, jinak bude naše západní civilizace zničena.

1 komentář:

  1. Řečeno tvrdě, bez okolků. Text jde k jádru věci.

    OdpovědětVymazat