24. 2. 2017

Stavění bytů v Izraeli překáží míru víc než bourání měst v arabských zemích

Co je ve světě nového? Minulý čtvrtek zabili v pákistánské modlitebně 70 a zranili 150 občanů; Izrael uvažuje o výstavbě nových bytových jednotek na Západním břehu. Co se ve světě přihodilo v posledních pár letech? Mimo jiné, muslimové zabili a znásilnili v Evropě a Spojených státech stovky lidí, v Iráku vyhnali z domovů milion křesťanů a příslušníků menšin a stovky tisíc z nich ubili. Za občanské války v Sýrii opustilo domovy 8 milionů lidí, 500 tisíc obyvatel bylo zabito, z toho tisíce chemickými zbraněmi. Muslimští teroristé zveřejnili na internetu desítky filmů, v nichž jsou lidé topeni, upalováni, shazováni z výšky, a je jim uřezávána hlava, a…Izrael vystavěl několik tisíc bytových jednotek na Západním břehu.

22. 1. 2017

Podepsáním Anticharty podpořilo totalitní režim 99,8% umělců, na které se komunisté v roce 1977 obrátili

Kolem 7200 představitelů těch, kteří byli považováni za kulturní elitu, bylo v roce 1977 vyzváno, aby podepsalo loajalitu totalitnímu režimu. Antichartu odmítlo podepsat asi 14 umělců, což bylo více než oněch pověstných deset spravedlivých, kvůli nímž by Bůh býval ušetřil Sodomu a Gomoru, ale 99,8% příslušníků této elity „čertovi podepsalo“. Mnoho hlasů volá po odpuštění a zapomenutí, v souladu se sarkastickým poučením na konci filmu Limonádový Joe: „Ať lump anebo hrdina, jsme

19. 11. 2016

Masmédia proti Trumpovi a proti realitě – nerealistické zpravodajství o US volbách 2016 potvrdilo, že spoléhání na informace z masmédií vede ke zkreslenému vnímání světa a až ke ztrátě kontaktu s realitou

Masmédia ve Spojených státech, ale i po celém světě, vystoupila s vehemencí a silnými negativními emocemi proti republikánskému kandidátu na prezidenta, Donaldu Trumpovi, jakoby organizovaně, ale asi to bylo spontánní stejně jako v mnoha dalších případech, kdy lidé jednají podle svých názorů a instinktů, aniž by se museli domlouvat; v případě převážně levicových médií šlo o předvídatelnou reakci.  Ale extrémně nereálné výsledky průzkumů, které předvídaly volební výsledky znovu potvrdily, že spoléhání na informace z médií musí vést ke zcela zkreslenému vnímání světa.

3. 11. 2016

Bob Dylan dostane Nobelovu cenu za literaturu a jako ostatní bojovníci ze šedesátých let se vrátí do lůna establishmentu, proti kterému protestoval

Nobelova komise oznámila 13. října, že laureátem letošní ceny za literaturu je Bob Dylan – dostal ji za “nové poetické výtvory v rámci velké americké písničkářské tradice”. Na rozdíl od některých jiných let, kdy mnoho lidí laureáta vůbec neznalo anebo od něho nic nečetli, tento rok může každý o laureátově tvorbě něco říci. Co se například týče Česka, Dylanova píseň Love Minus Zero, No Limit (1965) byla promptně transformována Jaroslavem Hutkou do češtiny (Slunečnice) a stala se kultovní písní české

28. 9. 2016

Symbol marných snah Izraele o mír zemřel ve věku 93 let

Politická kariéra Šimona Perese se táhne historií izraelského státu jako červená nit. Jako 11 letý přišel do britské Palestiny v roce 1934. Brzy po založení státu začal spolupracovat s prvním izraelským premiérem Ben Gurionem a jako 29 letý v roce 1953 se stal generálním ředitelem ministerstva obrany. V této funkci byl spoluzodpovědný za budování izraelské vojenské síly a obzvláště za utužování bezpečnostních vztahů s Francií. Podílel se na přípravě vítězné války proti Egyptu v roce 1956. V letech

20. 9. 2016

Morálka Václava Havla a jeho rodiny - doložená fakta o jejich životě jsou málo lichotivá

Havel je často považován za morální autoritu, ale to je v příkrém rozporu se vším, co si lze o jeho životě přečíst. Následující pozorování jsou vybrána z několika dostupných a spolehlivých zdrojů uvedených na konci článku, v textu jsou citace s číslem stránky. Nejde o dedukce ale o zcela jasná fakta, i když selektovaná z určitého hlediska – z hlediska morálky, na níž se Havel neustále odvolával. Jde o typickou Kafkovsko-Haškovsko-Cimrmanovskou situaci: člověk, který psal o životě v pravdě, žil v

11. 9. 2016

Scientific American se pokusil podívat na existenční problémy lidstva, ale přes politicky korektní brýle přehlédl, že hlavním nebezpečím pro budoucnost lidstva je ztráta kontaktu s realitou

Časopis Scientific American (Září 2016) položil „devět klíčových otázek o budoucnosti lidstva“ a nechalo na ně v sérii článků odpovědět devět autorů. Některé z příspěvků se sice dotýkají zajímavých motivů, ale nápadné na této sérii článků je ignorování skutečných nebezpečích, která na lidstvo číhají.

2. 9. 2016

Čeští ministři vyhověli žádosti Arabů a nařídili změnit izraelské hlavní město v atlasech - Změnili by Tálinskej rybník na Arafatův?

28. srpna oznámila Mladá fronta, že české ministerstvo školství rozhodlo v atlasech a učebnicích pro školy změnit hlavní město Izraele z Jeruzaléma na Tel Aviv. Během několika dnů proběhla zpráva tiskem celého světa. Jeruzalém byl vymazán na žádost palestinského velvyslance v Praze, který se nejdříve obrátil na ministerstvo zahraničí a poté na ministerstvo školství s tím, že rodiče dětí z místní palestinské komunity přinesli výtisk školního atlasu firmy Shocart, kde je jako hlavní město Izraele uváděn

31. 7. 2016

Putin je Rusko – a Rusko je zlo – Přichýlit se tam k tomu ruskému dubisku patří k instinktům mnoha lidí v Česku i jinde

„Není všechno černé nebo bílé“ je oblíbenou větou politických diskutérů, hlavně levicových, a v souladu s touto větou je Rusko i kritizováno i chváleno. I na Západě je Putin často chválen jako příklad rozhodného politika, který ví, co chce, na rozdíl od slabého amerického prezidenta. Paradoxně neubývá zastánců Ruska ani v Česku, které bylo Ruskem zotročeno v letech 1945-1989. Lze to vidět i na stránkách tisku, například na Neviditelném Psu: 30. 7. zde tvrdil Zdeněk Jičínský, že Západ rozdmychává

18. 7. 2016

Islamisté vrací Turecko do středověku a do chaosu - Mohamed zvítězil nad Atatürkem

Letos uplynulo 100 let od boje o Gallipoli, jedné z velkých bitev první světové války, v níž se turecké armádě podařilo udržet pozice proti Anglii a Francii, a tak ubránit tehdejší hlavní město Istanbul. Mustafa Kemal byl jedním z tureckých velitelů, kteří se v této akci vyznamenali a zabránili úplnému podrobení Turecka. V roce 1921 Kemal postoupil na vrchního velitele tureckých sil, a od roku 1923 sloužil jako první president turecké republiky až do své smrti v roce 1938. Byl diktátorem a silou se snažil

10. 7. 2016

Válka proti Saddámu Husseinovi nebyla o nic víc hanebná než byla válka proti Adolfu Hitlerovi - otázka je, kvůli čemu stojí za to jít do války a kdy

V roce 2009 ohlásila britská vláda zřízení komise pod vedením Johna Chilcota pro ohodnocení britské politiky v Iráku v letech 2001-2009 s cílem nastínit poučení pro budoucnost. Odpovědět se mělo mimo jiné na otázky, (A) zda bylo správné a nutné provést invazi do Iráku v březnu 2003, a (B) zda mohla či měla být Velká Británie lépe připravena na to, co následovalo. Závěrečná Zpráva byla publikována šestého července 2016. Nepřekvapuje, že poučení pro budoucnost je, že lepší je do válek

29. 6. 2016

Británie unikla z EU úplně na poslední chvíli - rychlý úbytek Britů v Británii by vítězství Brexitu v referendu již vbrzku zamezil

Kolik Britů podpořilo exit? Mnohem víc než si přála světová média a zastánci sjednocené socialistické Evropy. Zhruba 52% účastníků britského referenda bylo pro exit a zhruba 48% pro setrvání. Rozdíl zhruba čtyř procent mezi stoupenci a odpůrci britské samostatnosti byl po celém světě částečně vysvětlován neúměrným vlivem starých a konzervativních občanů, a částečně zbrklým hlasováním mladých lidí, kteří ovšem hned po sečtení hlasů údajně litovali své zbrklosti a nyní podepisují

5. 4. 2016

Nemocný strejček a skoro mrtvá Evropa

Ivo Strejček kritizuje ve své glose v Neviditelném psu „Nová studená válka“ údajné válečnické postoje západních elit. Jejich postoje připadají bývalému europoslanci a členu delegace Evropského parlamentu pro spolupráci s Čínou nepochopitelné. Nepochopitelné však je, jak zkresleně a neinformovaně podává autor dnešní realitu a obviňuje nerozvážnost Západu za zhoršování vztahů s Ruskem. Autor ignoruje smířlivý až zbabělý postoj Západu k Rusku, kdy president Barack Obama, zavíraje

7. 2. 2016

Proč jsou teroristé suroví

Arabové, kteří žijí v oblasti jediné demokracie na jih od Evropy, tzn. v Izraeli a okolí, pokračují ve svých protestech proti okupaci. Jejich protesty mají dnes formu bodání náhodných občanů nožem. Mnozí političtí analytikové, často subjektivně sympatizující s Izraelem, včetně mnoha Izraelců, doporučují izraelské vládě, aby přijala nějaké vstřícné kroky vůči Palestincům, které by situaci uklidnily, avšak tvrdošíjná vláda podle jejich názoru vyhrocuje atmosféru provokativním stavěním bytů a jinými

25. 12. 2015

Žít s muslimskou menšinou

Evropští humanisté by měli vědět, do čeho jdou, když plánují vytvoření velké islámské menšiny v evropských zemích. Příkladem společnosti, na níž lze studovat výhody a nevýhody velké muslimské menšiny je Izrael. 

Muslimové tvoří v Izraeli 17% obyvatel. Mají vyšší životní úroveň než muslimové v jiných zemích a žijí v bezpečí demokratické společnosti západního typu. Jsou zproštěni povinné vojenské služby (mohou sloužit dobrovolně) a i jinak jsou pozitivně diskriminováni, včetně přednostního přijímání na vysoké školy. Ke státu, který jim umožňuje důstojný život, nepociťují vděčnost,

2. 12. 2015

Klima versus islám v Paříži – liberální západ chce bojovat proti klimatu raději než proti islámu

Západní demokratický svět ohrožovaly ve dvacátém století dvě skutečně globální hrozby, nacismus a komunismus, a před oběma hrozbami jej ochránily USA. Nyní Západ opět stojí na osudové křižovatce, čelí náporu islámu zvnějšku a spojenému náporu islámu a liberální levice zevnitř. Ale Amerika již stěží přijde světu na pomoc – vždyť i sám její president byl formován muslimským a liberálně-levicovým prostředím, a nedávno jasně označil jako největší hrozbu současného světa klima.

30. 11. 2015

Populismus ve slovníku levice – když levičák narazí na realitu, která odporuje jeho představám, nezmění představy, ale předefinuje význam slov

Populismus je slovo mající označovat snahu o získání přízně veřejnosti bez ohledu na to, zda je to v zájmu věci. Zkoumáme-li použití tohoto slova například v Googlu, snadno zjistíme, že je častěji spojováno s politickou pravicí než s levicí, ať už zvolíme jakýkoli jazyk. Například výraz "Marine le Pen's populism" poskytne 413 výsledků, zatímco „Hollande’s populism“ pouze 4 výsledky. Je jasné, že o neoprávněnou přízeň veřejnosti neusilují jen lidé na pravici, ale že výraz „populistický“ je pejorativum ke

16. 11. 2015

Jsme ve válce o budoucnost západní racionální, demokratické společnosti - a muslimští běženci jsou nepřátelé racionálnosti i demokracie, stejně jako západní levice

Někteří novináři soudí: „jsme ve válce a běženci jsou na naší straně“. Toto prohlášení čtenáře překvapí, ale po krátkém zamyšlení je vše jasné: běženci jsou skutečně na straně levicových novinářů. Jak levicoví novináři, tak migranti jsou ve válce proti racionální a humanistické evropské kultuře, která má být nahrazena chaotickou a krutou mnohokulturností, v níž lidé původní kultury pracují a příslušníci alternativních kultur na původní kultuře parazitují. Takže tvrzení „uprchlíci jsou naši spojenci

10. 4. 2015

Jan Palach stojí na straně světla a jeho odpůrci a pomlouvači na straně tmy, ale podprůměrný film Hořící keř Agnieszky Hollandové nic z toho neobráží

Hořící keř
Po zhlédnutí čtyřhodinového hraného dokumentu HOŘÍCÍ KEŘ na DVD se vnucuje několik otázek, na které není jasná odpověď: 
(1) Jde o krátký seriál či o dlouhý film?
(2) Dokument je o začátku normalizace, o Palachovi, či o žalobě proti Vilému Novému?
(3) Film je spíše dokumentem nebo poselstvím?

14. 9. 2014

Hrdinové nedávné české historie

Často jsou mezi hrdiny počítány známé osobnosti veřejného života, jako sportovci a umělci nebo politici. Jestliže za hrdinu budeme považovat člověka, který projeví odvahu a vůli k sebeobětování v zájmu celku či principu, mnohý z kandidátů na hrdinu bude spíše hodnocen jako úspěšný profesionál (generál, doktor, spisovatel, sportovec, diplomat, apod.), zatímco opravdoví

19. 12. 2012

Hácha – Husák – Havel
Tři prezidenti při rozbíjení demokratického Československa


H - H - H
U příležitosti prvního výročí Havlovy smrti si lze připomenout tři há (3H):
Emil Hácha – Gustáv Husák – Václav Havel
Co mají tito tři politikové společného?

14. 10. 2012

O mrtvých dobré - o živých zlé - a o kom pravda? Holá fakta ze života Václava Havla a jeho rodiny

      Rodiče Havla byli vždy v kontaktu se slavnými a důležitými lidmi. Byli oddáni primátorem Prahy advokátem Baxou (Eda, s. 34), který se v roce 1899 proslavil jako vehementní žalobce v ostudném procesu proti Hilsnerovi obviněnému z rituální vraždy, za jehož nevinu se postavil Masaryk. Za první republiky získala Havlova rodina pomocí politických známostí, politického oportunismu,

13. 10. 2012

Améba požírající mozek byla potlačena komunistickou cenzurou

      9. října 2012 hlásily sdělovací prostředky celého světa smrt 10 Pakistánců, kteří podlehli infekci způsobené amébou Naegleria fowleri. Tento prvok je běžně rozšířen v mělkých vodách, ale jen zřídka infikuje lidi [1]. Když však pronikne nosem do mozku, smrt nastává během týdne v 99% případů. Améba je in vitro citlivá na směs antibiotik, avšak in vivo je zcela resistentní. K nejvážnější nákaze kupodivu došlo v Československu, kde v letech 1962-1965 zemřelo 16 lidí infikovaných touto amébou v krytém plaveckém

5. 12. 2009

Konference OSN o změně klimatu v Kodani - Dobré či špatné zprávy?

Mnoho lidí věří, že globální oteplování dnes představuje hlavní nebezpečí pro naši planetu, a že o této otázce panuje všeobecný konsensus. Konference OSN o změně klimatu v Kodani 7.–18. prosince 2009 si klade za cíl navrhnout řešení spočívající především ve výrazné redukci emisí skleníkových plynů, a to jak ve vyspělých, tak i v rozvojových zemích. Vůdci EU již došli k závěru, že rozvojové země budou potřebovat 150 milard dolarů ročně na to, aby se s klimatickými změnami vyrovnaly. Rozvojové

11. 10. 2009

Boj za mír - Nobelova cena za mír

Politická propagace míru a "boj za mír" vzbuzuje podezření u každého, kdo někdy žil v nějaké zemi řízené socialisty, ať již šlo o socialisty internacionální či nacionální. "ZA SOCIALISMUS A ZA MÍR" bylo oblíbené heslo komunistů a tyčilo se i nad jejich oblíbeným ministerstvem vnitra. Hitler i Stalin se oháněli mírem při svých agresivních výbojích. Jak to vypadá s bojovníky za mír, kteří za svůj boj dostali Nobelovu cen? Několik nositelů je zde uvedeno s rokem, kdy cenu obdrželi.