27. 1. 2018

Lid proti elitám ve volbách – v Česku stejně jako v USA či Izraeli jsou tzv. elity zaskočeny demokratickými volbami

Pojmy jako „elity“ nebo „lid“ sice nejsou jasné, ale jejich antagonismus se paradoxně často objevuje zrovna v demokratických státech a zrovna v souvislosti s demokratickými volbami. Tam, kde proti sobě stála šlechta a lid, nebo boháči a lid, se antagonismu není třeba divit. V posledních letech však můžeme vidět zvláštní rozdělení obyvatel v demokratických zemích na ty, kteří sami sebe považují za osvícenější část společnosti a na ty, kteří se tam nepočítají. Aniž bychom definovali jakékoli pojmy, lidé se samy rozdělí na dvě skupiny podle tohoto kritéria. Pozoruji tento jev ve všech třech státech, o které se hlavně zajímám (protože v nich žije moje rodina): Česko, Izrael a USA. Přestože jde o tři různé národy, probíhá zmíněné rozdělení na osvícené elity a na neosvícený lid podivuhodně podobně.

23. 1. 2018

Presidentské volby i presidenti jsou zcela zbytečné jevy v Česku i v Izraeli

Jako český občan v Izraeli mám právo volit. Otázka je, jak nyní se svou troškou přispět. Když jsme se v roce 1987 po čtyřech letech supra-kafkovské byrokracie vystěhovali z komunistického Československa, odcházeli jsme pouze se třemi dětmi a čtyřmi kufry. Za trest jsme byli zbaveni československého občanství a dali nám na cestu zelené lejstro, které sdělovalo, že nejsme občané žádného státu světa  –  na krátkou dobu jsme se stali  opravdovými  světoobčany. Po  několika  letech  se  na nás české

30. 12. 2017

Změna klimatu na jedné noze – shrnutí argumentů proti hypotéze o antropogenním oteplování země pro naše tápající přátele

Oznámení Spojených států amerických o odstoupení od pařížské klimatické dohody je to nejlepší, co se silám rozumu za uplynulý rok přihodilo. Ale zápas s temnými silami, které chtějí poručit klimatu a ohrožují celou západní racionální společnost, teprve začíná. Mnoho z nás chápe, že za nesmyslnými opatřeními proti změnám teploty stojí zájmové skupiny organizované pod hlavičkou OSN a podporované tiskem, společenskými vědci a baviči, ale často se ocitáme zaskočeni, když se nás přátelé zeptají: „Ty nevěříš, že je oteplování? Vždyť to podepsaly všechny státy světa a shoduje se na tom 97% všech vědců“.

18. 10. 2017

Před volbami v Česku 2017 – komunisté nejsou plaší, vyskytují se nejen ve vyšších polohách ale úplně všude

Za hluboké normalizace se vykládal vtip o tom, jak se president Husák nechal zmrazit. Rozmrazí ho za 100 let a on se vydá do ulic, vše vypadá jinak. Ptá se lidí: "Kde je ústřední výbor?", ale nikdo mu nerozumí. Až potká stařečka: "Dědo, kde je ústřední výbor, kde jsou komunisti?“. Dědeček loví v paměti a povídá: "Jó komunisti, ty už žijou jen vysoko v horách, ale moc si nezastřílíte, protože jsou strašně plachý“. Smáli jsme se, ale nevěřili jsme, že se konce komunismu někdy dožijeme.

25. 9. 2017

Severní Korea vězní 20 miliónů otroků – levice viní Trumpa za severokorejské provokace a nevidí, že Kim Jong-un je novodobým Caligulou

Severní Korea je asi nenehumánnější stát v historii, a stát s nejvíce totalitní kontrolou obyvatel. Na nočním družicovém snímku je Jižní Korea zemí světla a Severní Korea zemí tmy. Sever má 30 krát nižší národní produkt na hlavu než Jih, a i to málo co má investuje na vývoj chemických a jaderných zbraní. Provokativní střelba raket nad Japonsko z nedávných dnů by v méně smířlivých dobách znamenala důvod k válce.

10. 9. 2017

Židé byli součástí Evropy od starého Říma, zatímco islám byl od svého počátku nepřítelem Evropy - islám do civilizované Evropy nepatří - islamofobie není antisemitismus

Muslimové jsou opakem židů
Populárním prostředkem při otupování odporu veřejnosti proti dovozu muslimů do Evropy je srovnání muslimů s židy. Připomenutí tragického osudu židů – kteří ve třicátých letech minulého století nenašli azyl před Hitlerem, a proto museli zahynout – má pochybovače přimět k tomu, aby se zastyděli a muslimy přijali.

30. 6. 2017

Krok k nesmrtelnosti – metoda CRISPR-Cas9 přiblížila sny alchymistů o elixíru života na dosah, umožní editovat náš genom a tím i naši budoucnost

V DNA má jabloň zapsán přesný tvar, barvu a vůni plodů, i teplotu a čas pro jejich tvorbu. Losos má v genomu zapsánu cestu z řeky, kde se vylíhl, do oceánu a i cestu tisíce kilometrů zpět do svého rodiště, kde zplodí novou generaci. Pták má v genomu zapsánu písničku, s níž se vylíhne i schopnost naučit se složitější motivy. Četné studie přesvědčivě ukázaly, že větší část tělesných i duševních vlastností u  lidí  je  dána  geny  a  menší  část vyplývá z interakcí genů s  prostředím; stále  mizivější část

Psychologové a psychiatři stojí mimo vědu - mají rádi barvité lži a hnusí se jim bezbarvá pravda

Ve svém příspěvku v oboru psychologie se Radkin Honzák věnoval lhaní (Modrá lež, Vesmír 96, červen 2017). V krátkém, ale obsažném vědeckém článku se autor zamýšlí, jak je možné, že tak prolhaný člověk jako americký prezident může být populární u 40% obyvatel, a jako zkušený psychiatr a psycholog čtenářovi vysvětluje, že ovšem ne všichni jeho podporovatelé musí nutně být  „intelektově  pokleslí“.  Autor   cituje   vědce  nejen  z  oboru   vědy  psychologie  ale  i z dalších vědeckých oborů, jako jsou

8. 6. 2017

Svět proti klimatu, USA proti klimatismu - Donald Trump oznámil 1. června, že USA odstupují od Pařížské dohody o snížení teploty na zeměkouli

Pařížská dohoda o změně klimatu si klade za cíl a) omezit atmosférickou koncentraci skleníkových plynů vytvořených lidmi, tak aby se nárůst globální teploty do konce století udržel pod hranicí 2°C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, a dále b) bránit se nepříznivým dopadům změny klimatu těmito plyny způsobenými. Již formulace cílů této dohody obsahuje neprokázaná tvrzení,  že lidská  činnost  může do roku  2100 zvýšit teplotu o dva stupně, a že  takové  zvýšení  teploty  bude mít  nepříznivé

6. 6. 2017

V izraelsko-arabské válce před 50 lety utrpěl islám snad největší porážku ve svých dějinách - v Šestidenní válce se bojovalo i za Prahu

Při velkém muslimském třesku po Mohamedově smrti expandovali muslimové po celém Středním východě, severní Africe, a Asii. Jednou dobytá území nesmí být již nikdy opuštěna. Toto přikázání muslimové porušili snad jen jednou a to ve Španělsku, odkud se nechali vyhnat. Jejich hegemonie v severní Africe a na Středním východě je při pohledu na mapu zřejmá – jen Izrael je trnem v jejich souvislém území. Tento trn měl být v roce 1967 vypálen, ale on se rozšířil.

26. 5. 2017

Trump v Riadu 2017 proti Obamovi v Káhiře 2009

Obama i Trump pronesli na začátku svého prezidentování projev v arabské zemi, Obama v červnu 2009 v Káhiře a Trump v květnu 2017 v Riadu. Obamův proslulý projev na káhirské univerzitě měl podle levicových komentátorů tenkrát napravit vztahy s muslimským světem, údajně poškozené za vlády presidenta Bushe. Obama nabízel muslimskému světu nový začátek vztahů se Spojenými státy.

16. 5. 2017

Berkeley v Kalifornii – město, kde politicko-korektní a zelený zítřek se žije již dnes

Tři týdny jsme mohli žít ve městě, kde se sny liberálně zelených blouznivců stávají skutečností. Navštívili jsme dceru, která je na postdoktorském pobytu na Universitě v Berkeley. Vybírali jsme naše tři vnuky ze školy a školky a měli možnost poznat každodenní život města. Jde o poklidné město na úpatí kopců, na nichž jsou nádherné lesy a z nichž je vidět Pacifik a silueta San Franciska  s  jeho mosty. Krásné je  Lawrencovo středisko  vědy pro  děti  (Lawrence  Hall of  Science);  mimo jiné zde jsou

24. 2. 2017

Stavění bytů v Izraeli překáží míru víc než bourání měst v arabských zemích

Co je ve světě nového? Minulý čtvrtek zabili v pákistánské modlitebně 70 a zranili 150 občanů; Izrael uvažuje o výstavbě nových bytových jednotek na Západním břehu. Co se ve světě přihodilo v posledních pár letech? Mimo jiné, muslimové zabili a znásilnili v Evropě a Spojených státech stovky lidí, v Iráku vyhnali z domovů milion křesťanů a příslušníků menšin a stovky tisíc z nich ubili. Za občanské války v Sýrii opustilo domovy 8 milionů lidí, 500 tisíc obyvatel bylo zabito, z toho tisíce chemickými zbraněmi. Muslimští teroristé zveřejnili na internetu desítky filmů, v nichž jsou lidé topeni, upalováni, shazováni z výšky, a je jim uřezávána hlava, a…Izrael vystavěl několik tisíc bytových jednotek na Západním břehu.

22. 1. 2017

Podepsáním Anticharty podpořilo totalitní režim 99,8% umělců, na které se komunisté v roce 1977 obrátili

Kolem 7200 představitelů těch, kteří byli považováni za kulturní elitu, bylo v roce 1977 vyzváno, aby podepsalo loajalitu totalitnímu režimu. Antichartu odmítlo podepsat asi 14 umělců, což bylo více než oněch pověstných deset spravedlivých, kvůli nímž by Bůh býval ušetřil Sodomu a Gomoru, ale 99,8% příslušníků této elity „čertovi podepsalo“. Mnoho hlasů volá po odpuštění a zapomenutí, v souladu se sarkastickým poučením na konci filmu Limonádový Joe: „Ať lump anebo hrdina, jsme

19. 11. 2016

Masmédia proti Trumpovi a proti realitě – nerealistické zpravodajství o US volbách 2016 potvrdilo, že spoléhání na informace z masmédií vede ke zkreslenému vnímání světa a až ke ztrátě kontaktu s realitou

Masmédia ve Spojených státech, ale i po celém světě, vystoupila s vehemencí a silnými negativními emocemi proti republikánskému kandidátu na prezidenta, Donaldu Trumpovi, jakoby organizovaně, ale asi to bylo spontánní stejně jako v mnoha dalších případech, kdy lidé jednají podle svých názorů a instinktů, aniž by se museli domlouvat; v případě převážně levicových médií šlo o předvídatelnou reakci.  Ale extrémně nereálné výsledky průzkumů, které předvídaly volební výsledky znovu potvrdily, že spoléhání na informace z médií musí vést ke zcela zkreslenému vnímání světa.

3. 11. 2016

Bob Dylan dostane Nobelovu cenu za literaturu a jako ostatní bojovníci ze šedesátých let se vrátí do lůna establishmentu, proti kterému protestoval

Nobelova komise oznámila 13. října, že laureátem letošní ceny za literaturu je Bob Dylan – dostal ji za “nové poetické výtvory v rámci velké americké písničkářské tradice”. Na rozdíl od některých jiných let, kdy mnoho lidí laureáta vůbec neznalo anebo od něho nic nečetli, tento rok může každý o laureátově tvorbě něco říci. Co se například týče Česka, Dylanova píseň Love Minus Zero, No Limit (1965) byla promptně transformována Jaroslavem Hutkou do češtiny (Slunečnice) a stala se kultovní písní české

28. 9. 2016

Symbol marných snah Izraele o mír zemřel ve věku 93 let

Politická kariéra Šimona Perese se táhne historií izraelského státu jako červená nit. Jako 11 letý přišel do britské Palestiny v roce 1934. Brzy po založení státu začal spolupracovat s prvním izraelským premiérem Ben Gurionem a jako 29 letý v roce 1953 se stal generálním ředitelem ministerstva obrany. V této funkci byl spoluzodpovědný za budování izraelské vojenské síly a obzvláště za utužování bezpečnostních vztahů s Francií. Podílel se na přípravě vítězné války proti Egyptu v roce 1956. V letech

20. 9. 2016

Morálka Václava Havla a jeho rodiny - doložená fakta o jejich životě jsou málo lichotivá

Havel je často považován za morální autoritu, ale to je v příkrém rozporu se vším, co si lze o jeho životě přečíst. Následující pozorování jsou vybrána z několika dostupných a spolehlivých zdrojů uvedených na konci článku, v textu jsou citace s číslem stránky. Nejde o dedukce ale o zcela jasná fakta, i když selektovaná z určitého hlediska – z hlediska morálky, na níž se Havel neustále odvolával. Jde o typickou Kafkovsko-Haškovsko-Cimrmanovskou situaci: člověk, který psal o životě v pravdě, žil v

11. 9. 2016

Scientific American se pokusil podívat na existenční problémy lidstva, ale přes politicky korektní brýle přehlédl, že hlavním nebezpečím pro budoucnost lidstva je ztráta kontaktu s realitou

Časopis Scientific American (Září 2016) položil „devět klíčových otázek o budoucnosti lidstva“ a nechalo na ně v sérii článků odpovědět devět autorů. Některé z příspěvků se sice dotýkají zajímavých motivů, ale nápadné na této sérii článků je ignorování skutečných nebezpečích, která na lidstvo číhají.

2. 9. 2016

Čeští ministři vyhověli žádosti Arabů a nařídili změnit izraelské hlavní město v atlasech - Změnili by Tálinskej rybník na Arafatův?

28. srpna oznámila Mladá fronta, že české ministerstvo školství rozhodlo v atlasech a učebnicích pro školy změnit hlavní město Izraele z Jeruzaléma na Tel Aviv. Během několika dnů proběhla zpráva tiskem celého světa. Jeruzalém byl vymazán na žádost palestinského velvyslance v Praze, který se nejdříve obrátil na ministerstvo zahraničí a poté na ministerstvo školství s tím, že rodiče dětí z místní palestinské komunity přinesli výtisk školního atlasu firmy Shocart, kde je jako hlavní město Izraele uváděn

31. 7. 2016

Putin je Rusko – a Rusko je zlo – Přichýlit se tam k tomu ruskému dubisku patří k instinktům mnoha lidí v Česku i jinde

„Není všechno černé nebo bílé“ je oblíbenou větou politických diskutérů, hlavně levicových, a v souladu s touto větou je Rusko i kritizováno i chváleno. I na Západě je Putin často chválen jako příklad rozhodného politika, který ví, co chce, na rozdíl od slabého amerického prezidenta. Paradoxně neubývá zastánců Ruska ani v Česku, které bylo Ruskem zotročeno v letech 1945-1989. Lze to vidět i na stránkách tisku, například na Neviditelném Psu: 30. 7. zde tvrdil Zdeněk Jičínský, že Západ rozdmychává

18. 7. 2016

Islamisté vrací Turecko do středověku a do chaosu - Mohamed zvítězil nad Atatürkem

Letos uplynulo 100 let od boje o Gallipoli, jedné z velkých bitev první světové války, v níž se turecké armádě podařilo udržet pozice proti Anglii a Francii, a tak ubránit tehdejší hlavní město Istanbul. Mustafa Kemal byl jedním z tureckých velitelů, kteří se v této akci vyznamenali a zabránili úplnému podrobení Turecka. V roce 1921 Kemal postoupil na vrchního velitele tureckých sil, a od roku 1923 sloužil jako první president turecké republiky až do své smrti v roce 1938. Byl diktátorem a silou se snažil

10. 7. 2016

Válka proti Saddámu Husseinovi nebyla o nic víc hanebná než byla válka proti Adolfu Hitlerovi - otázka je, kvůli čemu stojí za to jít do války a kdy

V roce 2009 ohlásila britská vláda zřízení komise pod vedením Johna Chilcota pro ohodnocení britské politiky v Iráku v letech 2001-2009 s cílem nastínit poučení pro budoucnost. Odpovědět se mělo mimo jiné na otázky, (A) zda bylo správné a nutné provést invazi do Iráku v březnu 2003, a (B) zda mohla či měla být Velká Británie lépe připravena na to, co následovalo. Závěrečná Zpráva byla publikována šestého července 2016. Nepřekvapuje, že poučení pro budoucnost je, že lepší je do válek

29. 6. 2016

Británie unikla z EU úplně na poslední chvíli - rychlý úbytek Britů v Británii by vítězství Brexitu v referendu již vbrzku zamezil

Kolik Britů podpořilo exit? Mnohem víc než si přála světová média a zastánci sjednocené socialistické Evropy. Zhruba 52% účastníků britského referenda bylo pro exit a zhruba 48% pro setrvání. Rozdíl zhruba čtyř procent mezi stoupenci a odpůrci britské samostatnosti byl po celém světě částečně vysvětlován neúměrným vlivem starých a konzervativních občanů, a částečně zbrklým hlasováním mladých lidí, kteří ovšem hned po sečtení hlasů údajně litovali své zbrklosti a nyní podepisují

5. 4. 2016

Nemocný strejček a skoro mrtvá Evropa

Ivo Strejček kritizuje ve své glose v Neviditelném psu „Nová studená válka“ údajné válečnické postoje západních elit. Jejich postoje připadají bývalému europoslanci a členu delegace Evropského parlamentu pro spolupráci s Čínou nepochopitelné. Nepochopitelné však je, jak zkresleně a neinformovaně podává autor dnešní realitu a obviňuje nerozvážnost Západu za zhoršování vztahů s Ruskem. Autor ignoruje smířlivý až zbabělý postoj Západu k Rusku, kdy president Barack Obama, zavíraje