19. 11. 2016

Masmédia proti Trumpovi a proti realitě – nerealistické zpravodajství o US volbách 2016 potvrdilo, že spoléhání na informace z masmédií vede ke zkreslenému vnímání světa a až ke ztrátě kontaktu s realitou

Masmédia ve Spojených státech, ale i po celém světě, vystoupila s vehemencí a silnými negativními emocemi proti republikánskému kandidátu na prezidenta, Donaldu Trumpovi, jakoby organizovaně, ale asi to bylo spontánní stejně jako v mnoha dalších případech, kdy lidé jednají podle svých názorů a instinktů, aniž by se museli domlouvat; v případě převážně levicových médií šlo o předvídatelnou reakci.  Ale extrémně nereálné výsledky průzkumů, které předvídaly volební výsledky znovu potvrdily, že spoléhání na informace z médií musí vést ke zcela zkreslenému vnímání světa.

Všichni, kdo analyzují a komentují výsledky amerických voleb, jsou jakoby překvapeni vítězstvím Trumpa, ale kdo zná jeho protivnici ve volbách, Hillary Clintonovou, by mohl být překvapen jejich překvapením. Nabízí se otázka, proč tolik lidí dalo hlas tak zkorumpovanému člověku jako je Hillary Clintonová. Zopakujme si, kdo stál proti komu v těchto volbách. O obou kandidátech následuje několik faktů, které jsou v očích odpůrců kompromitující.
Hillary Clintonová:
·        Hillary byla v roce 1992, spolu s guvernérem státu Arkansas Billem Clintonem, obviněna ve skandálu Whitewater z finančních machinací, část účastníků skandálu byla uvězněna, jedna žena spáchala sebevraždu.
·        V letech 1993-2001 byla manželkou prezidenta. V roce 1998 hájila manžela proti obvinění, že měl v Bílém domě sex s učednicí Monikou Lewinskou a obviňovala politické odpůrce ze spiknutí.
·        V roce 1998 musel Bill Clinton zaplatit Paule Jonesové 850 000 dolarů, za to že se před ní v roce 1994 obnažil na veřejnosti. I když vystupovala Hillary jako bojovnice za práva a důstojnost žen, s Billem se ani tentokrát nerozvedla.
·        V roce 1999 obvinila v televizním interview Juanita Broaddrick Billa Clintona, že ji v roce 1978, kdy byl státní žalobce v Arkansasu, znásilnil. Hillary se údajně snažila stěžovatelku zastrašovat.
·        V letech 2009-2013, byla Hillary ministryně zahraničí. Přispěla k tomu, že USA ztratily ve světě respekt, Arabský svět se rozpadl a vznikl ISIS. V roce 2012 byl ubit a podle arabských zdrojů též znásilněn v ulicích Benghazi americký velvyslanec Christopher Stevens – drastický film o jeho konci byl uveřejněn na YouTube, a jeho části lze dodnes vidět. Hillary označovala v jedné verzi vražedný dav za lidi snažící se poskytnout vyslanci pomoc, a ve druhé verzi dav označovala za občany oprávněně rozhněvané v důsledku jakéhosi protimuslimského filmu.  
·        Jako ministryně shromažďovala Hillary přísně tajné dokumenty na soukromém emailu a ohrozila bezpečnost USA.
·        S aktivní pomocí Hillary a Billa Clintonových získalo Rusko v letech 2009-2013 kontrolu nad severoamerickou společností Uranium One, a tím také nad 20% uranu Spojených států. Hillary dostala v té době na své konto od Ruska dary, údajně za svou přednášku v Moskvě. Putin osobně Billovi telefonoval a děkoval.
·        V roce 2013 začala Hillary vybírat peníze od dárců na soukromé konto, údajně na pomoc dětem, velké sumy dostala ještě jako ministryně, též od Kataru a jiných zemí podporujících terorismus. Šlo o stovky milionů dolarů.
Donald Trump:
·        Sliboval omezit příliv kriminálních živlů z Mexika.
·        Chtěl omezit hegemonii Číny.
·        Plánoval zprůhlednit americkou vojenskou pomoc šetřivým a pasivním spojencům.
·        Slíbil omezit výdaje proti oteplování a na pomoc sexuálním menšinám.
·        Mluvil hrubě o ženách.
Proč bylo tolik analyzátorů a komentátorů překvapeno? Asi proto, že většinou pracují pro masmédia, která jsou v dnešním světě velice mocná a mají obrovský vliv na myšlení lidí i na chod tohoto světa, a proto i od tohoto světa očekávají, že se bude řídit podle jejich předpovědí a přání.

Průzkumy amerického veřejného mínění prováděné masmédii jednoznačně předpovídaly vítězství Hillary Clintonové nad Donaldem Trumpem, přičemž předpovídaný rozdíl mezi procentem voličů pro Hillary a procentem voličů pro Donalda byl v období od ledna do listopadu 2016 v průměru asi 5% (= 5 bodů); skutečný rozdíl ve volbách 8. listopadu byl však jen (47,9% – 47,2% =) 0,7 bodů. Kdyby šlo jen o jeden průzkum, odpovídal by rozdíl asi čtyř bodů mezi předpovědí a skutečností očekávané chybě měření. Ale v případě zprůměrování stovek průzkumů o náhodnou odchylku jít nemůže. Je jasné, že buď velká část průzkumů použila nesprávnou metodu anebo velká část průzkumů byla zfalšována.    

Ze stovek zveřejněných průzkumů, provedených mezi lednem a listopadem 2016, jsem vybral a prozkoumal ty, na kterých se podílely uznávané zdroje informací v USA, včetně největších tiskových agentur (Reuters, AP, Bloomberg), největších TV stanic (NBC, CBS, ABC, CNN, Fox) a největších novin (NYT, USA Today, WSJ, Washington Post), dohromady 151 průzkumů. Pro srovnání jsem též vybral průzkumy provedené universitami (celkem 21 průzkumů) a dále společností Rasmussen Reports, která se věnuje průzkumům veřejného mínění (celkem 32 průzkumů). Pro každou organizaci jsem zprůměroval všechny předpovědi v tomto období; výsledky jsou v následující tabulce seřazeny podlé klesajícího náskoku (noviny Wall Street Journal a Washington Post se podílely na předpovědích stanic NBC a ABC). Kromě průměrného rozdílu předpověděných bodů pro Hillary a Donalda jsem v tabulce ještě uvedl minimální a maximální předpověď (dávají určitou představu o rozptylu hodnot).  

Předpovězený náskok Clintonové před Trumpem

Průměr
Minimum
Maximum
Associated Press
8,0
4
14
Bloomberg
7,7
0
18
Reuters
6,9
0
14
CBS
6,8
-1
11
USA Today
6,4
-2
11
Různé univerzity
6,1
1
13
NBC
5,9
1
13
CNN
5,5
-3
13
ABC
4,9
-2
12
New York Times
4,2
0
10
Fox News
3,9
-3
11
Rasmussen
0,6
-7
5

Je vidět, že nejvíce se spletly velké světové tiskové agentury (AP, Reuters, Bloomberg), které se octly v tabulce na třech prvních místech. Pohled do tabulky ukazuje, že bylo možné správně předpovědět výsledky voleb. Nepolitická společnost Rasmussen předpověděla volby zcela přesně; průměr jejich 32 průzkumů poskytuje náskok Clintonové o 0,6 bodů před Trumpem, což je velice blízko skutečnému výsledku 0,7 bodů. Matematika nemůže vysvětlit, jak tři z největších světových tiskových agentur mohly v 50 průzkumech předpovědět v průměru vítězství Clintonové o 8 bodů a dokonce v několika případech vítězství o 14 až 18 bodů. Tiskové agentury připravují, vlastně „vyrábějí“, zprávy pro ostatní media a selským rozumem bychom čekali, že má jít o technickou práci bez předpojatosti a politické agendy. V případě amerických voleb však tyto agentury vyrobily nejzdeformovanější „předpovědi“ ze všech, lišící se od skutečnosti asi o 7 bodů. Slavné televizní stanice, noviny a university se lišily o 3 až 6 bodů od skutečnosti, všichni ve prospěch Clintonové. Z rozptylu předpovědí je vidět průměrná chyba pro rozdíl mezi Hillary a Donaldem zhruba +6 bodů (poloviční rozdíl maxima a minima v tabulce se pohybuje mezi 5 a 9). Při mnohonásobném opakování měření by se průměrný rozdíl mezi měřením a skutečností musel samozřejmě podstatně zmenšit pod +6 bodů, a musel by být někdy kladný a někdy záporný (někdo by musel předpovědět vítězství Trumpa). Zajímavé je, že nejmenší chyby z velkých médií se dopustil pravicově zaměřený Fox News, i když náskok 3,9 bodů pro Clinonovou, po zprůměrování 17 průzkumů, je stále ještě nepochopitelně hodně. Z méně významných médií to byly noviny Los Angeles Times, které systematicky předpovídaly vítězství Trumpa. 

Není možné, aby si žádný z velkých bohatých koncernů, jako jsou největší média a university, nemohl dovolit zaplatit přesný průzkum na úrovni firmy Rasmussen. V minulosti toho schopny byly a ukazují to přesné předpovědi, které všechny tyto organizace poskytly ve volbách 2012. University a 7 z 10 médií z výše uvedené tabulky předpověděly tenkrát v 50 průzkumech, které se mi podařilo najít, vítězství Obamy. Obama získal ve volbách o 3,9 bodů více než Romney, a průměr oněch 50 průzkumů je 4,6 (rozdíl pouze 0,7 bodů); nejnižší průměrný odhad byl 2,5 bodů (ABC) a nejvyšší 6 bodů (Bloomberg) pro Obamu. Žádný extrémní výsledek se nevyskytl. Jediný možný závěr je, že média i university skutečný stav v roce 2016, na rozdíl od roku 2012, zjistit a zveřejnit nechtěly. Systematicky zveřejňovaly vědomě chybné průzkumy – to znamená, že lhaly; a činily tak po dlouhých deset měsíců před volbami. Bližší pohled na ony výrobce informací pomáhá v pochopení jejich jednání. Většinou jde o organizace mající nepokrytě levicovou a politicko-korektní agendu. Například, agentura AP zrušila pojem „ilegální přistěhovalec“ jako dehumanizující a agentura Reuters zase omezila používání pojmu „terorista“, neboť je údajně příliš emocionální; obě agentury jsou systematicky zaujaty proti Izraeli, z čehož je obvinili i jejich vlastní zaměstnanci. Majitel firmy Bloomberg, Michael Bloomberg, je nadšeným zastáncem přistěhovalců a boje proti oteplování.

U výrobců informací a jejich pomahačů je vše relativní, všichni na světě mají trochu pravdu, včetně šarlatánů, nebezpečně duševně nemocných a teroristů, jedině kdo nemá nikdy pravdu, jsou jejich domácí političtí odpůrci – kteří jsou pasováni na největší nepřátele lidstva. Výrobci informací též mají ke všem hodnotám hodnoty alternativní. Je alternativní medicína, alternativní věda, alternativní náboženství, alternativní IQ, alternativní láska – a je i alternativní realita. Oni žijí v alternativním světě, kde je vše dovoleno – kromě pravdy. Drogy se povolují, ale polovina slov ve slovníku je již zakázaná. Komentátoři analyzují proč „šašek Trump“ vyhrál, ale ignorují fakt, že západní společnost ztrácí kontakt s realitou. V boji proti barbarům se nedá vyhrát, když polovina obyvatel je zdrogovaná. Podle průzkumů (vyrobených zmíněnými výrobci informací) podporuje legalizaci kanabisu více než polovina obyvatel USA. Není snadné to ověřit, ale faktem je že z osmi států, v nichž je kanabis legalizován, v sedmi vyhrála v prezidentských volbách Hillary Clintonová (Aljaška je pro legalizaci kanabisu, ale volila Trumpa, asi proto, že slíbil rozvíjet místní těžbu nafty, potlačovanou demokraty).

Mnozí z komentátorů říkají, že by nevolili ani jednoho z kandidátů, chtějí jen analyzovat a komentovat. Nelíbí se jim Trumpova hrubost a údajný populismus; myslí si, že voliči zklamali a uvolnili prostor bílým nevzdělancům. Někteří pravicověji naladění lidé předpokládají, že bílým dělníkům došla trpělivost a praštili pěstí do stolu. Ale nic tak dramatického se volbách nestalo, prostě jen několik procent tradičně demokratických voličů nemohli překousnout skandály své kandidátky, a dále také o několik procent více barevných nešlo volit, protože o bílé ženy v politice nestojí. A tak se stalo, že rychle řídnoucí řady těch, kdo Ameriku vlastně vytvořili, dostali ještě jednou šanci – a možná svou poslední. Ve všech těch průzkumech se málo zdůrazňuje, že „kovboj na koni vjel sám do města“, proti výrobcům reality, proti záplavě peněz u Hillary, proti Demokratické straně, proti Republikánské straně, proti „intelektuálům“ v čele s Lady Gaga, proti teoretikům transgenderových záchodků, a proti pohrdání celého světa. Málo se píše o tom, že ti primitivové, co vyhráli v těchto volbách, jsou opravdoví představitelé Ameriky – nejlepšího státu, co kdy lidstvo vytvořilo. Komentátory nijak neznepokojuje fakt, že v nastávajícím období post-amerikanismu, již nebude nikdo schopen zachránit svět před africkým chaosem, islámským terorem a čínsko-ruskou hegemonií.

Všichni jsme byli svědky systematického očerňování republikánského kandidáta jak v letošních volbách, tak ve volbách v roce 2012. V posledních volbách k nadávkám přidaly i zfalšované průzkumy, s nadějí že to volby ovlivní žádoucím směrem. Podobné situace nastávají opakovaně v různých demokratických zemích. V izraelských volbách v roce 1996 and znovu v roce 2013 to byly izraelský tisk a levicový establishment, kteří se neúspěšně snažily zfalšovanými průzkumy a delegitimací Bibiho Netanyjaha zabránit jeho zvolení premiérem; ohledně letošního britského referenda to byla evropská levice, která se lhaním a falšováním neúspěšně snažila zabránit brexitu. Ve všech případech výrobci zpráv hrubě napadali voliče, když se zpátečnická realita odchýlila od jejich virtuální reality. Podle hesla „proletáři všech zemí spojte se“ jsou levicové síly po celém demokratickém světě většinou sladěny v názorech na všechno, včetně Bibiho, brexitu i Trumpa. Levicová jednostrannost a prolhanost se bohužel staly běžnými atributy většiny médií v demokratických zemích (alespoň v USA, Evropě a Izraeli to tak vypadá). Jestliže média lžou ohledně průzkumů veřejného mínění a staví se zcela neracionálně a histriónsky na stranu jednoho z kandidátů (vždy levicového), nelze se na jejich „zprávy“ spolehnout, ať se týkají čehokoli. Nelze se spolehnout na to, co léta pumpují ve dne v noci do hlav lidí na celém světě, nelze se spolehnout na to, že ve špenátu je hodně železa, že trans-tuky zkracují život, že IQ nesouvisí s chytrostí a že existuje alternativní chytrost, že všichni mají stejné IQ, že sklony ke zločinu nejsou dědičné, že sériové vrahy lze převychovat, že legalizace drog sníží jejich zneužívání, že konflikty s teroristy lze vyřešit mírově, že konflikty s politickými odpůrci je třeba řešit jen násilím (bombardování Srbska obdivovateli bítníků Clintonem, Solanou, Havlem), že podpora teroristických režimů povede k jejich zmírnění (podpora Číny a islámských zemí), že oteplování vede k šíření pouští, že pšoukání krav přispívá k oteplování planety Země, že stavění bytů v izraelské Judeji brání světovému míru, že mezi Jeruzalémem a Židy není žádný historický vztah, atd. Mnoha pověrám, chybným údajům, nepodloženým hypotézám, a vykonstruovaným faktům lidé věří po celém světě, protože je získali z uznávaných zdrojů – ze světových masmédií. Tato masmédia tvrdila, že je vědecky vyloučené, aby Donald Trump vyhrál americké volby. 

Zglajchšaltované zpravodajství z amerických voleb a zcela chybné předpovědi výsledků znovu potvrdily nespolehlivost a podvodnost médií. Jediný logický a matematicky podložený závěr po rozboru voleb je, že kdo buduje svůj obraz světa a světový názor pouze na informacích dnešních i těch nejuznávanějších médií, bez korekce poskytnuté zdravou zkušeností, klasickou morálkou a exaktními vědami, vnímá realitu zcela zkresleně, a hrozí mu, že skutečný svět přestane vidět a navíc se stane manipulovanou figurkou v alternativním světě politicko-korektní levice. 

3. 11. 2016

Bob Dylan dostane Nobelovu cenu za literaturu a jako ostatní bojovníci ze šedesátých let se vrátí do lůna establishmentu, proti kterému protestoval

Nobelova komise oznámila 13. října, že laureátem letošní ceny za literaturu je Bob Dylan – dostal ji za “nové poetické výtvory v rámci velké americké písničkářské tradice”. Na rozdíl od některých jiných let, kdy mnoho lidí laureáta vůbec neznalo anebo od něho nic nečetli, tento rok může každý o laureátově tvorbě něco říci. Co se například týče Česka, Dylanova píseň Love Minus Zero, No Limit (1965) byla promptně transformována Jaroslavem Hutkou do češtiny (Slunečnice) a stala se kultovní písní české

28. 9. 2016

Symbol marných snah Izraele o mír zemřel ve věku 93 let

Politická kariéra Šimona Perese se táhne historií izraelského státu jako červená nit. Jako 11 letý přišel do britské Palestiny v roce 1934. Brzy po založení státu začal spolupracovat s prvním izraelským premiérem Ben Gurionem a jako 29 letý v roce 1953 se stal generálním ředitelem ministerstva obrany. V této funkci byl spoluzodpovědný za budování izraelské vojenské síly a obzvláště za utužování bezpečnostních vztahů s Francií. Podílel se na přípravě vítězné války proti Egyptu v roce 1956. V letech

20. 9. 2016

Morálka Václava Havla a jeho rodiny - doložená fakta o jejich životě jsou málo lichotivá

Havel je často považován za morální autoritu, ale to je v příkrém rozporu se vším, co si lze o jeho životě přečíst. Následující pozorování jsou vybrána z několika dostupných a spolehlivých zdrojů uvedených na konci článku, v textu jsou citace s číslem stránky. Nejde o dedukce ale o zcela jasná fakta, i když selektovaná z určitého hlediska – z hlediska morálky, na níž se Havel neustále odvolával. Jde o typickou Kafkovsko-Haškovsko-Cimrmanovskou situaci: člověk, který psal o životě v pravdě, žil v

11. 9. 2016

Scientific American se pokusil podívat na existenční problémy lidstva, ale přes politicky korektní brýle přehlédl, že hlavním nebezpečím pro budoucnost lidstva je ztráta kontaktu s realitou

Časopis Scientific American (Září 2016) položil „devět klíčových otázek o budoucnosti lidstva“ a nechalo na ně v sérii článků odpovědět devět autorů. Některé z příspěvků se sice dotýkají zajímavých motivů, ale nápadné na této sérii článků je ignorování skutečných nebezpečích, která na lidstvo číhají.

2. 9. 2016

Čeští ministři vyhověli žádosti Arabů a nařídili změnit izraelské hlavní město v atlasech - Změnili by Tálinskej rybník na Arafatův?

28. srpna oznámila Mladá fronta, že české ministerstvo školství rozhodlo v atlasech a učebnicích pro školy změnit hlavní město Izraele z Jeruzaléma na Tel Aviv. Během několika dnů proběhla zpráva tiskem celého světa. Jeruzalém byl vymazán na žádost palestinského velvyslance v Praze, který se nejdříve obrátil na ministerstvo zahraničí a poté na ministerstvo školství s tím, že rodiče dětí z místní palestinské komunity přinesli výtisk školního atlasu firmy Shocart, kde je jako hlavní město Izraele uváděn

31. 7. 2016

Putin je Rusko – a Rusko je zlo – Přichýlit se tam k tomu ruskému dubisku patří k instinktům mnoha lidí v Česku i jinde

„Není všechno černé nebo bílé“ je oblíbenou větou politických diskutérů, hlavně levicových, a v souladu s touto větou je Rusko i kritizováno i chváleno. I na Západě je Putin často chválen jako příklad rozhodného politika, který ví, co chce, na rozdíl od slabého amerického prezidenta. Paradoxně neubývá zastánců Ruska ani v Česku, které bylo Ruskem zotročeno v letech 1945-1989. Lze to vidět i na stránkách tisku, například na Neviditelném Psu: 30. 7. zde tvrdil Zdeněk Jičínský, že Západ rozdmychává

18. 7. 2016

Islamisté vrací Turecko do středověku a do chaosu - Mohamed zvítězil nad Atatürkem

Letos uplynulo 100 let od boje o Gallipoli, jedné z velkých bitev první světové války, v níž se turecké armádě podařilo udržet pozice proti Anglii a Francii, a tak ubránit tehdejší hlavní město Istanbul. Mustafa Kemal byl jedním z tureckých velitelů, kteří se v této akci vyznamenali a zabránili úplnému podrobení Turecka. V roce 1921 Kemal postoupil na vrchního velitele tureckých sil, a od roku 1923 sloužil jako první president turecké republiky až do své smrti v roce 1938. Byl diktátorem a silou se snažil

10. 7. 2016

Válka proti Saddámu Husseinovi nebyla o nic víc hanebná než byla válka proti Adolfu Hitlerovi - otázka je, kvůli čemu stojí za to jít do války a kdy

V roce 2009 ohlásila britská vláda zřízení komise pod vedením Johna Chilcota pro ohodnocení britské politiky v Iráku v letech 2001-2009 s cílem nastínit poučení pro budoucnost. Odpovědět se mělo mimo jiné na otázky, (A) zda bylo správné a nutné provést invazi do Iráku v březnu 2003, a (B) zda mohla či měla být Velká Británie lépe připravena na to, co následovalo. Závěrečná Zpráva byla publikována šestého července 2016. Nepřekvapuje, že poučení pro budoucnost je, že lepší je do válek

29. 6. 2016

Británie unikla z EU úplně na poslední chvíli - rychlý úbytek Britů v Británii by vítězství Brexitu v referendu již vbrzku zamezil

Kolik Britů podpořilo exit? Mnohem víc než si přála světová média a zastánci sjednocené socialistické Evropy. Zhruba 52% účastníků britského referenda bylo pro exit a zhruba 48% pro setrvání. Rozdíl zhruba čtyř procent mezi stoupenci a odpůrci britské samostatnosti byl po celém světě částečně vysvětlován neúměrným vlivem starých a konzervativních občanů, a částečně zbrklým hlasováním mladých lidí, kteří ovšem hned po sečtení hlasů údajně litovali své zbrklosti a nyní podepisují

5. 4. 2016

Nemocný strejček a skoro mrtvá Evropa

Ivo Strejček kritizuje ve své glose v Neviditelném psu „Nová studená válka“ údajné válečnické postoje západních elit. Jejich postoje připadají bývalému europoslanci a členu delegace Evropského parlamentu pro spolupráci s Čínou nepochopitelné. Nepochopitelné však je, jak zkresleně a neinformovaně podává autor dnešní realitu a obviňuje nerozvážnost Západu za zhoršování vztahů s Ruskem. Autor ignoruje smířlivý až zbabělý postoj Západu k Rusku, kdy president Barack Obama, zavíraje

7. 2. 2016

Proč jsou teroristé suroví

Arabové, kteří žijí v oblasti jediné demokracie na jih od Evropy, tzn. v Izraeli a okolí, pokračují ve svých protestech proti okupaci. Jejich protesty mají dnes formu bodání náhodných občanů nožem. Mnozí političtí analytikové, často subjektivně sympatizující s Izraelem, včetně mnoha Izraelců, doporučují izraelské vládě, aby přijala nějaké vstřícné kroky vůči Palestincům, které by situaci uklidnily, avšak tvrdošíjná vláda podle jejich názoru vyhrocuje atmosféru provokativním stavěním bytů a jinými

25. 12. 2015

Žít s muslimskou menšinou

Evropští humanisté by měli vědět, do čeho jdou, když plánují vytvoření velké islámské menšiny v evropských zemích. Příkladem společnosti, na níž lze studovat výhody a nevýhody velké muslimské menšiny je Izrael. 

Muslimové tvoří v Izraeli 17% obyvatel. Mají vyšší životní úroveň než muslimové v jiných zemích a žijí v bezpečí demokratické společnosti západního typu. Jsou zproštěni povinné vojenské služby (mohou sloužit dobrovolně) a i jinak jsou pozitivně diskriminováni, včetně přednostního přijímání na vysoké školy. Ke státu, který jim umožňuje důstojný život, nepociťují vděčnost,

2. 12. 2015

Klima versus islám v Paříži – liberální západ chce bojovat proti klimatu raději než proti islámu

Západní demokratický svět ohrožovaly ve dvacátém století dvě skutečně globální hrozby, nacismus a komunismus, a před oběma hrozbami jej ochránily USA. Nyní Západ opět stojí na osudové křižovatce, čelí náporu islámu zvnějšku a spojenému náporu islámu a liberální levice zevnitř. Ale Amerika již stěží přijde světu na pomoc – vždyť i sám její president byl formován muslimským a liberálně-levicovým prostředím, a nedávno jasně označil jako největší hrozbu současného světa klima.

30. 11. 2015

Populismus ve slovníku levice – když levičák narazí na realitu, která odporuje jeho představám, nezmění představy, ale předefinuje význam slov

Populismus je slovo mající označovat snahu o získání přízně veřejnosti bez ohledu na to, zda je to v zájmu věci. Zkoumáme-li použití tohoto slova například v Googlu, snadno zjistíme, že je častěji spojováno s politickou pravicí než s levicí, ať už zvolíme jakýkoli jazyk. Například výraz "Marine le Pen's populism" poskytne 413 výsledků, zatímco „Hollande’s populism“ pouze 4 výsledky. Je jasné, že o neoprávněnou přízeň veřejnosti neusilují jen lidé na pravici, ale že výraz „populistický“ je pejorativum ke

16. 11. 2015

Jsme ve válce o budoucnost západní racionální, demokratické společnosti - a muslimští běženci jsou nepřátelé racionálnosti i demokracie, stejně jako západní levice

Někteří novináři soudí: „jsme ve válce a běženci jsou na naší straně“. Toto prohlášení čtenáře překvapí, ale po krátkém zamyšlení je vše jasné: běženci jsou skutečně na straně levicových novinářů. Jak levicoví novináři, tak migranti jsou ve válce proti racionální a humanistické evropské kultuře, která má být nahrazena chaotickou a krutou mnohokulturností, v níž lidé původní kultury pracují a příslušníci alternativních kultur na původní kultuře parazitují. Takže tvrzení „uprchlíci jsou naši spojenci

10. 4. 2015

Jan Palach stojí na straně světla a jeho odpůrci a pomlouvači na straně tmy, ale podprůměrný film Hořící keř Agnieszky Hollandové nic z toho neobráží

Hořící keř
Po zhlédnutí čtyřhodinového hraného dokumentu HOŘÍCÍ KEŘ na DVD se vnucuje několik otázek, na které není jasná odpověď: 
(1) Jde o krátký seriál či o dlouhý film?
(2) Dokument je o začátku normalizace, o Palachovi, či o žalobě proti Vilému Novému?
(3) Film je spíše dokumentem nebo poselstvím?

14. 9. 2014

Hrdinové nedávné české historie

Často jsou mezi hrdiny počítány známé osobnosti veřejného života, jako sportovci a umělci nebo politici. Jestliže za hrdinu budeme považovat člověka, který projeví odvahu a vůli k sebeobětování v zájmu celku či principu, mnohý z kandidátů na hrdinu bude spíše hodnocen jako úspěšný profesionál (generál, doktor, spisovatel, sportovec, diplomat, apod.), zatímco opravdoví

19. 12. 2012

Hácha – Husák – Havel
Tři prezidenti při rozbíjení demokratického Československa


H - H - H
U příležitosti prvního výročí Havlovy smrti si lze připomenout tři há (3H):
Emil Hácha – Gustáv Husák – Václav Havel
Co mají tito tři politikové společného?

14. 10. 2012

O mrtvých dobré - o živých zlé - a o kom pravda? Holá fakta ze života Václava Havla a jeho rodiny

      Rodiče Havla byli vždy v kontaktu se slavnými a důležitými lidmi. Byli oddáni primátorem Prahy advokátem Baxou (Eda, s. 34), který se v roce 1899 proslavil jako vehementní žalobce v ostudném procesu proti Hilsnerovi obviněnému z rituální vraždy, za jehož nevinu se postavil Masaryk. Za první republiky získala Havlova rodina pomocí politických známostí, politického oportunismu,

13. 10. 2012

Améba požírající mozek byla potlačena komunistickou cenzurou

      9. října 2012 hlásily sdělovací prostředky celého světa smrt 10 Pakistánců, kteří podlehli infekci způsobené amébou Naegleria fowleri. Tento prvok je běžně rozšířen v mělkých vodách, ale jen zřídka infikuje lidi [1]. Když však pronikne nosem do mozku, smrt nastává během týdne v 99% případů. Améba je in vitro citlivá na směs antibiotik, avšak in vivo je zcela resistentní. K nejvážnější nákaze kupodivu došlo v Československu, kde v letech 1962-1965 zemřelo 16 lidí infikovaných touto amébou v krytém plaveckém

5. 12. 2009

Konference OSN o změně klimatu v Kodani - Dobré či špatné zprávy?

Mnoho lidí věří, že globální oteplování dnes představuje hlavní nebezpečí pro naši planetu, a že o této otázce panuje všeobecný konsensus. Konference OSN o změně klimatu v Kodani 7.–18. prosince 2009 si klade za cíl navrhnout řešení spočívající především ve výrazné redukci emisí skleníkových plynů, a to jak ve vyspělých, tak i v rozvojových zemích. Vůdci EU již došli k závěru, že rozvojové země budou potřebovat 150 milard dolarů ročně na to, aby se s klimatickými změnami vyrovnaly. Rozvojové

11. 10. 2009

Boj za mír - Nobelova cena za mír

Politická propagace míru a "boj za mír" vzbuzuje podezření u každého, kdo někdy žil v nějaké zemi řízené socialisty, ať již šlo o socialisty internacionální či nacionální. "ZA SOCIALISMUS A ZA MÍR" bylo oblíbené heslo komunistů a tyčilo se i nad jejich oblíbeným ministerstvem vnitra. Hitler i Stalin se oháněli mírem při svých agresivních výbojích. Jak to vypadá s bojovníky za mír, kteří za svůj boj dostali Nobelovu cen? Několik nositelů je zde uvedeno s rokem, kdy cenu obdrželi.

9. 4. 2009

Dvacet let globálního oteplovaní - mýty a fakta

Lidmi způsobené globální oteplování (GO) se stalo v průběhu minulých dvaceti let nejpopulárnějším předmětem novinových titulků. Zaktualizovaný koncept GO postuluje, že lidské průmyslové aktivity mají za následek růst oxidu uhličitého (CO2) a methanu v atmosféře, kde způsobují ničivé oteplování Země skleníkovým efektem, přičemž nejvíce k tomu přispívá spalování fosilních paliv a v menší míře zemědělské aktivity. Obyvatelstvo rozvinutých zemí je strašeno očekávanými povodněmi, epidemiemi, hurikány a válkami – tedy ranami, o nichž se dříve věřilo, že je věští komety, a které dodnes dopadají na lidi v rozvojových zemích i bez

19. 12. 2008

Selektivní média

Koordinované obavy všech světových médií občas mobilizují světové veřejné mínění a kormidlují jej určitým směrem, formujíce určitý názor, zatímco jen málo lidí si uvědomuje manipulaci. Mediální kampaň se může týkat utrpení arabského lidu způsobeného Israelem, údajné genocidy muslimů v rukou srbských křesťanů, utrpení princezny Dajány v rukou prince Charlese, šílené krávy ohrožující životy miliónů lidí, globálního oteplování, nebezpečí cholesterolu či trans-nenasycených kyselin. Všechna tato nebezpečí a utrpení se ukázala jako vymyšlená. Méně pozornosti bylo však věnováno skutečným genocidám v reálném čase, například když nacisté vraždili Židy v Evropě, komunisté vlastní obyvatele v Kambodži, muslimové vlastní kojence v Alžírsku, nebo afričtí barbaři své i sousední národy ve Rwandě. Všechny tyto genocidy byly ignorovány západními vládami i sdělovacími prostředky, a tolerovány Červeným Křížem i Spojenými Národy.