5. 4. 2016

Nemocný strejček a skoro mrtvá Evropa

Ivo Strejček kritizuje ve své glose v Neviditelném psu „Nová studená válka“ údajné válečnické postoje západních elit. Jejich postoje připadají bývalému europoslanci a členu delegace Evropského parlamentu pro spolupráci s Čínou nepochopitelné. Nepochopitelné však je, jak zkresleně a neinformovaně podává autor dnešní realitu a obviňuje nerozvážnost Západu za zhoršování vztahů s Ruskem. Autor ignoruje smířlivý až zbabělý postoj Západu k Rusku, kdy president Barack Obama, zavíraje

7. 2. 2016

Proč jsou teroristé suroví

Arabové, kteří žijí v oblasti jediné demokracie na jih od Evropy, tzn. v Izraeli a okolí, pokračují ve svých protestech proti okupaci. Jejich protesty mají dnes formu bodání náhodných občanů nožem. Mnozí političtí analytikové, často subjektivně sympatizující s Izraelem, včetně mnoha Izraelců, doporučují izraelské vládě, aby přijala nějaké vstřícné kroky vůči Palestincům, které by situaci uklidnily, avšak tvrdošíjná vláda podle jejich názoru vyhrocuje atmosféru provokativním stavěním bytů a jinými

25. 12. 2015

Žít s muslimskou menšinou

Evropští humanisté by měli vědět, do čeho jdou, když plánují vytvoření velké islámské menšiny v evropských zemích. Příkladem společnosti, na níž lze studovat výhody a nevýhody velké muslimské menšiny je Izrael. 

Muslimové tvoří v Izraeli 17% obyvatel. Mají vyšší životní úroveň než muslimové v jiných zemích a žijí v bezpečí demokratické společnosti západního typu. Jsou zproštěni povinné vojenské služby (mohou sloužit dobrovolně) a i jinak jsou pozitivně diskriminováni, včetně přednostního přijímání na vysoké školy. Ke státu, který jim umožňuje důstojný život, nepociťují vděčnost,

2. 12. 2015

Klima versus islám v Paříži – liberální západ chce bojovat proti klimatu raději než proti islámu

Západní demokratický svět ohrožovaly ve dvacátém století dvě skutečně globální hrozby, nacismus a komunismus, a před oběma hrozbami jej ochránily USA. Nyní Západ opět stojí na osudové křižovatce, čelí náporu islámu zvnějšku a spojenému náporu islámu a liberální levice zevnitř. Ale Amerika již stěží přijde světu na pomoc – vždyť i sám její president byl formován muslimským a liberálně-levicovým prostředím, a nedávno jasně označil jako největší hrozbu současného světa klima.

30. 11. 2015

Populismus ve slovníku levice – když levičák narazí na realitu, která odporuje jeho představám, nezmění představy, ale předefinuje význam slov

Populismus je slovo mající označovat snahu o získání přízně veřejnosti bez ohledu na to, zda je to v zájmu věci. Zkoumáme-li použití tohoto slova například v Googlu, snadno zjistíme, že je častěji spojováno s politickou pravicí než s levicí, ať už zvolíme jakýkoli jazyk. Například výraz "Marine le Pen's populism" poskytne 413 výsledků, zatímco „Hollande’s populism“ pouze 4 výsledky. Je jasné, že o neoprávněnou přízeň veřejnosti neusilují jen lidé na pravici, ale že výraz „populistický“ je pejorativum ke

16. 11. 2015

Jsme ve válce o budoucnost západní racionální, demokratické společnosti - a muslimští běženci jsou nepřátelé racionálnosti i demokracie, stejně jako západní levice

Někteří novináři soudí: „jsme ve válce a běženci jsou na naší straně“. Toto prohlášení čtenáře překvapí, ale po krátkém zamyšlení je vše jasné: běženci jsou skutečně na straně levicových novinářů. Jak levicoví novináři, tak migranti jsou ve válce proti racionální a humanistické evropské kultuře, která má být nahrazena chaotickou a krutou mnohokulturností, v níž lidé původní kultury pracují a příslušníci alternativních kultur na původní kultuře parazitují. Takže tvrzení „uprchlíci jsou naši spojenci

10. 4. 2015

Jan Palach stojí na straně světla a jeho odpůrci a pomlouvači na straně tmy, ale podprůměrný film Hořící keř Agnieszky Hollandové nic z toho neobráží

Hořící keř
Po zhlédnutí čtyřhodinového hraného dokumentu HOŘÍCÍ KEŘ na DVD se vnucuje několik otázek, na které není jasná odpověď: 
(1) Jde o krátký seriál či o dlouhý film?
(2) Dokument je o začátku normalizace, o Palachovi, či o žalobě proti Vilému Novému?
(3) Film je spíše dokumentem nebo poselstvím?

14. 9. 2014

Hrdinové nedávné české historie

Často jsou mezi hrdiny počítány známé osobnosti veřejného života, jako sportovci a umělci nebo politici. Jestliže za hrdinu budeme považovat člověka, který projeví odvahu a vůli k sebeobětování v zájmu celku či principu, mnohý z kandidátů na hrdinu bude spíše hodnocen jako úspěšný profesionál (generál, doktor, spisovatel, sportovec, diplomat, apod.), zatímco opravdoví

19. 12. 2012

Hácha – Husák – Havel
Tři prezidenti při rozbíjení demokratického Československa


H - H - H
U příležitosti prvního výročí Havlovy smrti si lze připomenout tři há (3H):
Emil Hácha – Gustáv Husák – Václav Havel
Co mají tito tři politikové společného?

14. 10. 2012

O mrtvých dobré - o živých zlé - a o kom pravda? Holá fakta ze života Václava Havla a jeho rodiny

      Rodiče Havla byli vždy v kontaktu se slavnými a důležitými lidmi. Byli oddáni primátorem Prahy advokátem Baxou (Eda, s. 34), který se v roce 1899 proslavil jako vehementní žalobce v ostudném procesu proti Hilsnerovi obviněnému z rituální vraždy, za jehož nevinu se postavil Masaryk. Za první republiky získala Havlova rodina pomocí politických známostí, politického oportunismu,

13. 10. 2012

Améba požírající mozek byla potlačena komunistickou cenzurou

      9. října 2012 hlásily sdělovací prostředky celého světa smrt 10 Pakistánců, kteří podlehli infekci způsobené amébou Naegleria fowleri. Tento prvok je běžně rozšířen v mělkých vodách, ale jen zřídka infikuje lidi [1]. Když však pronikne nosem do mozku, smrt nastává během týdne v 99% případů. Améba je in vitro citlivá na směs antibiotik, avšak in vivo je zcela resistentní. K nejvážnější nákaze kupodivu došlo v Československu, kde v letech 1962-1965 zemřelo 16 lidí infikovaných touto amébou v krytém plaveckém

5. 12. 2009

Konference OSN o změně klimatu v Kodani - Dobré či špatné zprávy?

Mnoho lidí věří, že globální oteplování dnes představuje hlavní nebezpečí pro naši planetu, a že o této otázce panuje všeobecný konsensus. Konference OSN o změně klimatu v Kodani 7.–18. prosince 2009 si klade za cíl navrhnout řešení spočívající především ve výrazné redukci emisí skleníkových plynů, a to jak ve vyspělých, tak i v rozvojových zemích. Vůdci EU již došli k závěru, že rozvojové země budou potřebovat 150 milard dolarů ročně na to, aby se s klimatickými změnami vyrovnaly. Rozvojové

11. 10. 2009

Boj za mír - Nobelova cena za mír

Politická propagace míru a "boj za mír" vzbuzuje podezření u každého, kdo někdy žil v nějaké zemi řízené socialisty, ať již šlo o socialisty internacionální či nacionální. "ZA SOCIALISMUS A ZA MÍR" bylo oblíbené heslo komunistů a tyčilo se i nad jejich oblíbeným ministerstvem vnitra. Hitler i Stalin se oháněli mírem při svých agresivních výbojích. Jak to vypadá s bojovníky za mír, kteří za svůj boj dostali Nobelovu cen? Několik nositelů je zde uvedeno s rokem, kdy cenu obdrželi.

9. 4. 2009

Dvacet let globálního oteplovaní - mýty a fakta

Lidmi způsobené globální oteplování (GO) se stalo v průběhu minulých dvaceti let nejpopulárnějším předmětem novinových titulků. Zaktualizovaný koncept GO postuluje, že lidské průmyslové aktivity mají za následek růst oxidu uhličitého (CO2) a methanu v atmosféře, kde způsobují ničivé oteplování Země skleníkovým efektem, přičemž nejvíce k tomu přispívá spalování fosilních paliv a v menší míře zemědělské aktivity. Obyvatelstvo rozvinutých zemí je strašeno očekávanými povodněmi, epidemiemi, hurikány a válkami – tedy ranami, o nichž se dříve věřilo, že je věští komety, a které dodnes dopadají na lidi v rozvojových zemích i bez

19. 12. 2008

Selektivní média

Koordinované obavy všech světových médií občas mobilizují světové veřejné mínění a kormidlují jej určitým směrem, formujíce určitý názor, zatímco jen málo lidí si uvědomuje manipulaci. Mediální kampaň se může týkat utrpení arabského lidu způsobeného Israelem, údajné genocidy muslimů v rukou srbských křesťanů, utrpení princezny Dajány v rukou prince Charlese, šílené krávy ohrožující životy miliónů lidí, globálního oteplování, nebezpečí cholesterolu či trans-nenasycených kyselin. Všechna tato nebezpečí a utrpení se ukázala jako vymyšlená. Méně pozornosti bylo však věnováno skutečným genocidám v reálném čase, například když nacisté vraždili Židy v Evropě, komunisté vlastní obyvatele v Kambodži, muslimové vlastní kojence v Alžírsku, nebo afričtí barbaři své i sousední národy ve Rwandě. Všechny tyto genocidy byly ignorovány západními vládami i sdělovacími prostředky, a tolerovány Červeným Křížem i Spojenými Národy.