6. 8. 2023

Schvalujete použití bomb na Hirošimu a Nagasaki v roce 1945? – jde o první z otázek, které rozliší politickou orientaci tázaného

Vždy jsem věřil, že několik jednoduchých otázek snadno rozdělí většinu lidí na dvě skupiny – na spíše pravicové a spíše levicové. Zvolí-li se dobře deset otázek, spadne většina dotázaných do jedné ze skupin s tím, že dokonce odpoví až 8 z 10 kladně nebo až 8 z 10 záporně. Samozřejmě také záleží na tom, kdo otázky sestaví a v jaké zemi se budeme ptát. Jedna z otázek  například může být: „Má vláda omezit podporu menšin?“ nebo  „Byla  Vietnamská  válka  ze strany  USA spravedlivá?“
Kladná odpověď vás umístí napravo. Mezi otázkami nesmí chybět tato: „Schvaluješ americké bombardování Hirošimy a Nagasaki?“

V těchto dnech si připomínáme tragické svržení atomových bomb na Hirošimu 6. srpna a na Nagasaki 9. srpna 1945. Cílem bombardování bylo ukončit válku co nejdříve a zabránit dalším obětem spojeným s dobýváním Japonských ostrovů, odhadovaným na miliony. Snaha vyzkoušet ve válce novou zbraň hrála také svou roli, stejně jako zabránit, aby Sověti rozšířili svůj vliv. Avšak především šlo americké vládě o ušetření stovek tisíc vlastních vojáků. Humánní ohledy k Japoncům se projevily například v tom, že americké vedení zamítlo bombardování symbolicky nejdůležitějších měst v Japonsku, Tokia a Kjóta. Atomové bombardování vedlo k téměř okamžité smrti 75 000 a 35 000 civilistů v Hirošimě respektive Nagasaki.

Zděšení Sovětského svazu z náhle objevené americké jaderné převahy vedlo k všeobecným obavám z jednostranné výhody jedné země, přičemž nám je dnes jasné, že ony obavy byly pěstovány Sovětským svazem a jejich příznivci i agenty po světě. Levicová propaganda se soustředila na nelidskost nové zbraně a na utrpení Japonců. Zatímco SSSR vyvíjel svůj jaderný potenciál, vznikala na Západě hnutí za jaderné odzbrojení a proti americkým raketám. Sovětské tajné služby snadno získaly západní humanisty, kteří buď z naivity nebo za peníze a z touhy po slávě ochotně organizovali Pugwashské konference a podobné akce. Od základní školy nás komunisté učili, jak pilot letadla Paul Tibbets, jenž svrhnul bombu na Hirošimu, zešílel z výčitek svědomí. Teprve po vzniku Wikipedie jsme viděli, že pilot byl do konce života hrdý na splněný úkol, a zdůrazňoval, že spí klidně každou noc (zde).

Dozvěděli jsme se také o nesmírné surovosti Japonců za války. Třetina spojeneckých zajatců v japonském zajetí zahynula. Ještě před vypuknutím války v Evropě udali japonští šovinisté tón nastávajícím událostem, když napadli Čínu. Při dobytí tehdy hlavního města Nankinu v prosinci 1937 bylo během jednoho měsíce ubito 300 000 civilistů; v novinách doložena byla například soutěž dvou japonských podporučíků o to, kdo dřív usekne hlavu 100 Číňanům. V různých „soutěžích“ a „hrách“ bylo též znásilněno 50 000 žen všech věků, z nichž větší část byla po zneužití umučena. Není pochyb, že Japonci porušili všechna mezinárodní i svá vlastní pravidla. Dokonce i vrchní velitel japonských sil v Nankinu, generál Macui Iwane, přiznal svému buddhistickému zpovědníkovi před popravou v roce 1948, že se neubránil pláči, když se dozvěděl o počínání svých vojáků na konci prosince 1937, které považoval za neslučitelné se samurajskou ctí.

Ano, lidé v Hirošimě a Nagasaki byli chudáci. Ale jejich režim zabil nejméně 6 000 000 obyvatel dobytých zemí (zde), a bez svržení dvou bomb by se nevzdal. O právu použít bombu pochybovali i někteří její tvůrci, ale místo aby opustili svou zajímavou práci na bombě, umožnili její produkci i Stalinově Sovětskému svazu. Nejznámějším fyzikem, který Sovětům předával technické informace byl Klaus Fuchs. Po svém zatčení v Británii v roce 1950 udával jako důvod své špionážní činnosti snahu zabránit americkému monopolu na bombu, prý usiloval o rovnováhu mezi mocnostmi. Klaus Fuchs býval členem komunistické strany Německa, a pověstné pronásledování komunistů v USA se na něm neprojevilo; Amerika mu umožnila pracovat na tajném projektu Manhattan. Po válce pracoval na britské atomové bombě, a v Británii dostal v roce 1950 trest 14 let vězení, z nichž si odseděl pouze 9; pak se odstěhoval do Východního Německa, kde zastával nejvyšší vědecké funkce až do své smrti v roce 1988.

Šéfem Klause Fuchse a dalších špionů, kteří umožnili Ruskému samoděržaví získat bombu, pomocí níž Rusové dodnes drží svět v šachu, byl Robert Oppenheimer. Ten byl obklopen členy komunistické strany USA a sám s komunisty nepokrytě sympatizoval (nový film o něm jsem ještě neviděl). Dodnes není jasné, nakolik tyto sympatie geniálního fyzika a organizátora projektu Manhattan způsobily, že říše Gulagu získala tak rychle jadernou zbraň. Pro nás je zajímavé vidět, jak i ti nejchytřejší lidé mohou stát na špatné straně. Inteligenci používanou na řešení matematicko-fyzikálních problémů kupodivu zcela vypínali při posuzování politických problémů. Ohledně věcí praktického života své doby neměli takovou vůli k pravdě jako ve svém oblíbeném oboru. Morálka je vůlí k pravdě – jim prostě mnohdy chyběl onen vnitřní kompas zvaný morálka, ať již to byli vědci na straně Hitlera jako Heisenberg a Hahn nebo vědci na straně Ameriky jako Klaus Fuchs nebo Robert Oppenheimer.

Mnozí zrádci své země se jistě považovali za idealisty, když usilovali o rovnováhu mezi zeměmi. Mohli ale vědět, že Amerika je demokratická země a že Rusko je zemí gulagů a organizovaných hladomorů. Takže, kdyby si dali práci s naformulováním svého postoje: bylo to úsilí o rovnováhu mezi dobrem a zlem. Prostý farmář bez maturity může chápat bezpečnostní potřeby své země lépe než génius, který spoluobjevil černé díry a citoval staroindický epos v sanskrtu. Rozevlátý Oppenheimer stavěl své romantické představy nad prokázaná fakta a nezáleželo mu na rizicích pro jeho zemi a pro celý svobodný svět. Edward Teller (zvaný otec vodíkové bomby a levicí vydávaný za prototyp reakcionáře), na druhé straně, chápal nebezpečí, jaké SSSR znamenal pro svět, a správně v roce 1954 odhadl Oppenheimerovu ideologickou neukotvenost a nejasnost takto: „Vitální zájmy své země bych raději viděl v rukou někoho lépe srozumitelného, na koho se lze více spolehnout“ (zde).

Oppenheimer byl zbaven bezpečnostní prověrky a byl vydáván levicí po celém světě za oběť Mccarthismu. Vzpomínám si dokonce na představení (nesnesitelně dlouhé a nudné) v Divadle na Vinohradech v dobách komunismu o politickém pronásledování atomového vědce v USA. Každý chápe, jak by takový člověk dopadl v Sovětském svazu, ale Oppenheimer si až do konce života užíval slávy i nejvyšších vědeckých pozic; v letech 1947-1966 byl ředitelem prestižního Institutu pro pokročilá studia, kde byli v jeho době zaměstnáni například Albert Einstein a Kurt Gödel. Mccarthismus je oblíbenou nadávkou ve slovníku levice, znamenající pronásledování kvůli politickým názorům a honbu na neexistující čarodějnice. Sovětští špioni však existovali. V plnějším rozsahu se to ukázalo v pozdějších letech a potvrzeno to bylo po pádu komunismu a dočasném otevření archivů. Nakonec ještě dvě otázky do zmíněné desítky: „Byl strach z komunistické hrozby v době Mccarthismu v USA oprávněný?“ a „Stal se svět předáním atomových tajemství Rusku nebezpečnějším?“

6 komentářů:

 1. Pletete si SSSR a Rusko. SSSR byl stát řízený západní marxistickou ideologií k jejímuž zakladateli se nedávno přihlásilo vedení EU a právem je za neomarxismus považován i ekologismus a genderismus.
  Dále - dnes je zřejmé, že tato ideologie nepřinesla deklarovaný blahobyt a lidská práva i pro nemajetné, ale v tehdejších dobách se zvláště levicovým idealistům právem zdála být perspektivní.
  Takže nevím, zda Vaše černobílé vidění světa...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevím, zda se ta ideologie zdála perspektivní právem. Vždyť se na Západ prosákly zprávy o tom, jak tragicky prosazování této ideologie vypadá v ruské praxi. Ale je pravda, že dělení na pravici a levici dá dneska někdy práci...

   Vymazat
 2. ..ono je to s morálkou, vážený pane Gutmanne, často ošemetné: Oppenheimer viděl zřetelně, co se odehrává v Německu za Hitlera, co z toho dynamiky nabývajíc může být. Jeho morálním přesvědčením bylo v té době ukončit nacistické řádění dříve než by fýrer měl možnost díky i německému výzkumu použít atomové bomby k prosazení svých cílů. Teprve když viděl následky v Hirošimě (a Nagasaki) mění tato pravda jeho morálku --jím coby prvním konstruované zbraně jsou s to zničit veškerou civilizaci.
  Morálka (=souhrn našich zvyklostí a tím podmíněným nazíraním na děj kolem) tedy následuje pravdám a není jakousi vůlí k nim. Jak ovšem ony, morálku razící, pravdy vznikají, odkud jsou, kde pramení, kdo a jak je případně z neznáma vyzdvihuje, by byla jiná rozprava.
  S úctou zdravící
  Andert

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vztah pravdy a morálky je asi opravdu složitější, jak říkáte.
   U Oppenheimera a všech západních intelektuálů jsem si v tomto případě spíš všímal jejich slepoty k sovětské realitě a k evidentním nevýhodám socialismu vůbec. Z našeho zpětného pohledu se toto zlo komunismu a socialismu jeví jako zřejmé, ale oni jakoby neměli vůli je vidět.

   Vymazat
  2. Nejen na Západě se mělo iluze o pod Stalinem sovětské realitě. Petr Pithart poukazuje na čísla KSČ:
   '..v roce 1925 byla KSČ ve volbách druhou nejsilnější politickou stranou ve státě. V roce 1928 měla KSČ 150.000 členů, tj. v absolutních, nikoli jen relativních číslech, TŘIKRÁT více než tehdy měli komunisté ve Francii a TŘICETKRÁT více než v Anglii.'

   Vymazat
  3. Pamatuji se, že v poválečné Itálii dostávali komunisté ve volbách až třetinu hlasů. Ale fakt je že asi nejvyšších výsledků v relativně svobodných volbách dosáhli komunisté v roce 1946 v Česku: 42% (v celém Československu 38%).

   Vymazat