12. 8. 2023

Požáry a žraloci – zničí oteplování naši civilizaci? – média se shodují, že za současnými požáry je antropogenní oxid uhličitý, stejně jako za rostoucím počtem žraločích útoků

Oteplování je obviňováno z požárů i ze žraločích útoků (zde). Požáry ovšem provázely lidstvo odjakživa, připomenout lze třebas požár Říma v roce 64. I útoky žraloků byly popsány již v antických dobách, například Herodotos popsal námořní neštěstí z roku 492 př. n. l, při němž zemřelo mnoho námořníků v zubech žraloků (zde). Lze sice hypotetizovat, že dlouhotrvající horka teoreticky  usnadňují  šíření  požáru,  nebo že  vychytání  ryb v oceánech  může  teoreticky  tlačit  žraloky  blíž k  pobřeží, avšak 
zmíněné hypotézy jsou nadbytečné, protože máme k dispozici jiné důvody, které jsou zcela prosté a nevyvratitelné.

Pomocí nejzákladnějších logických úvah, jakými se odvozují rovnice pro rychlost chemické reakce, lze ukázat, že k žraločím útokům dojde v oblasti, kde plave v moři 1000 lidí, více než v oblasti, kde plave jen 10 lidí (když je koncentrace látky větší, více jí zreaguje). Rostoucí počet žraločích střetnutí by měl logicky růst s počtem lidí, a skutečně počty zaznamenaných útoků v posledních 300 letech sledují křivku populačního růstu lidstva (zde). Žraloci jsou dobrým tématem pro Hollywood, jenže jim padá za oběť 1000krát méně lidí než ohni. Nezkoumal jsem četnost požárů ve světě v posledních letech, ale jejich vztah k lidské činnosti lze odhadovat z požárů, u nichž jsou důvody známy. Nedbalost místních lidí vždy patřila k příčinám požárů, a exponenciální rozmach turismu k tomu přidal další davy nedbalých lidí v krajině všude po světě. Občas jsou zmiňovány blesky, i když nedbalost elektrických společností v instalacích jsou někdy důležitějším faktorem, alespoň v Kalifornii (zde). Možná ještě významnějším činitelem než nedbalost je úmyslné zakládání požárů, a s počtem lidí přibývá také pyromanů.

Plánovité vypalování porostu, které se často vymklo kontrole, bylo součástí lidské činnosti víc než 100000 let. Vedle této kolektivní činnosti se však vždy vyskytovali i psychopaté, kteří zapalovali čistě z psychiatricko-kriminálních důvodů. Například v Izraeli je 99% požárů zakládáno arabskými žháři, kteří pálením lesů a luk „protestují proti okupaci své země“; v zemi velké jako Morava umožňují všudypřítomné kamery, drony a rozsáhlý bezpečnostní aparát snadno zjistit i jméno žháře, ale levicový establishment tyto záležitosti nezdůrazňuje, aby se šance na jimi vytoužený mír s arabskými sousedy nepokazily. Z jiných důvodů zastírají média žhářství v ostatních západních zemích – požáry totiž využívají k propagování údajné změny klimatu. Hasiči a policie v oněch zemích obvykle nalézají rozdílné příčiny, avšak těm se dostává méně pozornosti ve zglajchšaltovaných médiích.

Toto léto vznikaly požáry po celém Řecku, včetně Rhodosu, odkud museli prchat i čeští turisté. K tomu se vyjádřili všichni, kdo bojují proti změnám klimatu, včetně předsedy OSN, socialisty Guterrese, který vyzval ke „smělému a okamžitému snížení emisí”, jelikož prý „všude kolem jsou důkazy, že lidstvo rozpoutalo destrukci”. Lidstvo sice za oněmi požáry nestojí, lidi však ano, jak oznámil řecký ministr pro klimatickou krizi Vassilis Kikilias: „V této době vypuklo 667 požárů, více než 60 denně, téměř po celé zemi; naneštěstí byla většina zažehnuta lidskou rukou, buď zločinnou nedbalostí anebo záměrně.“ Zdůraznil, že některé požáry začaly na více místech současně. Samozřejmě že jako ministr pro klimatickou krizi musel dodat, trochu bez souvislosti, že „klimatická změna, která způsobila nebývalou vlnu veder, je tady“ (zde).

Podle odhadů zodpovědných činitelů bylo více než 80% požárů zužujících tento rok jižní Evropu, včetně Řecka a Itálie, způsobeno žháři. Ti zapálili též většinu ze sta požárů v zalesněných oblastech španělské Asturie. Španělská policie rozdělila žháře na čtyři typy: bezohledné místní lidi, psychicky narušené lidi bez jasného důvodu, žháře za peníze, a žháře z pomsty (zde). V Izraeli má arabský žhář asi od každého typu trochu. Politicky zajímavou skupinou by mohli být žháři za peníze, ale nechci bez důkazů obviňovat žádné politické aktivisty.

Podle zpráv z Portugalska tam bylo do 17. července zajištěno a vyšetřováno ze žhářství 600 lidí. Policie tam tento rok usvědčila 54 žhářů, z nichž část již za stejný zločin seděla. Například jen v distriktu Leiria hořely v červnu desítky kilometrů čtverečních lesů a luk více než týden (zde). Mluvčí požární služby na Kypru, Andreas Kettis, označil za jasné žhářství požár, který vypuknul 25. července na třech místech najednou blízko turistického centra Paphos (zde). V Itálii se prezident Sicilského regionu, Renato Schifany, bál mluvit o příčinách naplno, a tak řekl: „Situace je delikátní a bezprecedentní, protože ona vysoká teplota kombinovaná se žhářstvím způsobuje nesmírnou škodu (zde).“ I na Sardinii nalezli požárníci před několika dny důkaz, že požáry tam byly založeny (zde). Také letošní mohutné požáry v Kanadě měli z velké části na svědomí lidé (zde, zde); pravicoví politikové se snaží příčiny požárů prošetřovat, jenže levicoví se drží jako klíště klimatických změn (zde).

Slavné kalifornské požáry jsou velice často způsobeny buď nedbalostí podniků nebo pyromany. Nedávno byl například zatčen pyroman, který před rokem zapálil 75 kilometrů čtverečních lesa v Yosemitském parku, kde navíc shořelo sto domů; takových požárů je v Kalifornií každý rok několik (zde). Kupodivu tresty pro notorické žháře jsou minimální, jak ukazuje například trest 2,5 let vězení za 11 požárů z nedávné doby (zde, což ukazuje, jak jsou soudci často podivní, a to ve všech zemích). Havajská policie zahájila před pár dny pátrání po žháři, který založil dva požáry v Pahale; Pahala je sice vzdálena od Maui, kde zahynulo v obřím požáru 70 lidí, avšak ukazuje to, že i na Havaji existuje problém žhářů (zde); příčiny požáru na Maui nejsou známy, na Havajských ostrovech je však 99% požárů způsobeno lidmi na rozdíl od celých Spojených států, kde je to 85% (zde). Stranou nezůstává ani Česko, kde nedávný požár zlikvidoval České Švýcarsko; vědci diskutovali, jak k požáru přispělo druhové složení lesa, nejvíc ovšem přispěl pyroman, co les zapálil (zde).

Klimatická změna podle OSN vede ke globálnímu oteplování, a oteplování vede podle klimatologie ke zvýšeným srážkám. Není jasné, jak jsou zvýšené srážky slučitelné s růstem požárů. Teoreticky by období vyšších teplot mohlo někde vést k vysušení oblasti a větší náchylnosti k požáru, zvlášť za silného větru. Avšak podle meteorologických statistik se nezdá, že by v posledních 100 letech bylo více silných větrů a ani že by bylo více sucha. Kromě toho, dřevo, jehož teplotu zvýšíme ze 40 na 41°C nezačne samovolně hořet, nezačne ani když ji zvýšíme na 50°C a ani když na 200°C; nejen špalek dřeva ale ani papír nezačne při těchto teplotách hořet, vzpomeňme si na knihu Ray Bradburyho „451 stupňů Fahrenheita“. To měla být teplota, kdy papír vzplane (odpovídající 233 stupňům Celsia), i když podle laboratorních pokusů vzplane papír spíš až při 480°F (zde). Zvýšení světové teploty o 1°C sotva způsobí náhlý vznik požárů nebo dalších strašidelných efektů, kterými média denně straší, vždyť rozdíl mezi denní a noční teplotou je někde 30°C a mezi letní a zimní až 80°C (viz též moje shrnutí „o změně klimatu na jedné noze“ zde). Les, třebas suchý a horký, začne hořet, až když ho něco nebo někdo zapálí.

Jisté je, že požáry jsou způsobeny hlavně lidmi a přibývání požárů souvisí s růstem lidské populace stejně jako přibývání žraločích incidentů. Předpoklady, že oteplení o stupeň vede ke vznícení lesa nebo ke žraločímu útoku jsou nepotvrzené hypotézy, jakých lze vymyslet desítky, ale které se dnes stávají všeobecně přijímanými fakty, protože jsou ve dne v noci jako fakta podávány téměř všemi médii, k nimž se přidávají také vědecká média a pomalu i některá pravicová média. V 16. až 18. století vědci prosadili uznání přírodních zákonů místo mýtů a v 19. až 20. století ustupovala cenzura; dnes jakoby čas začal jít zrychleně pozpátku – vidíme postupné zavádění mýtů na úkor vědy a návrat cenzury.

Že Evropa i Amerika jsou v plamenech má symbolický význam, a Západní civilizaci skutečně hrozí, že z ní zůstane jen popel. Tolerance ke všemu morbidnímu se stává povinností, takže rozšíření skupiny LGBTQ na LGBTQP je jen otázkou času; o to „P“ spolu budou bojovat pedofilové s pyromany – vzrušuje-li někoho zapalování, máme ho chápat a podpořit. Bez většího rozruchu proběhlo v Paříži  zapálení symbolu evropského křesťanství – chrámu Notre Dame; požár vypukl 15. dubna 2019, a aniž by byla známa příčina, již 16. dubna bylo oznámeno, že nešlo o úmysl. Již 17. dubna zahájili „bojovníci proti dezinformacím" preventivní tažení proti všem, kdo by chtěli hledat viníky mezi muslimy (zde), ti však v posledních letech stáli za všemi teroristickými útoky ve Francii a již mnohé kostely zapálili (zde).

Více než žraloků a oteplování bychom se měli bát žhářů a lhářů co je kryjí. Západní civilizaci hrozí, že z ní zůstane hromada popela, a na ní se budou tancující barbaři smát, jak nás to naše oteplování sežehlo.

Žádné komentáře:

Okomentovat