5. 7. 2020

Únik koronaviru z čínské laboratoře je nevyvratitelný, ale čínská dezinformace označuje fakta za konspirační teorie

Uznávaný vědecký časopis Nature psal 23. února 2017 s obavami o novém Institutu virologie ve Wuchanu, kde se mají studovat nejnebezpečnější patogeny; časopis připomněl opakované úniky patogenů včetně viru SARS z čínských vysoce bezpečnostních laboratoří, dokonce i v hlavním městě Pekingu, a zdůraznil, že kultura otevřenosti, která v Číně chybí, je pro bezpečnou práci nezbytností.  Nature též  vyjádřil  obavy  z  vývoje  biologických  zbraní (zde). Méně než tři  roky po zveřejnění varovného článku
v Nature, informovala dne 31. prosince 2019 Čína Světovou zdravotní organizaci (WHO) o případech pneumonie neznámého původu ve městě Wuchan; 7. ledna byl jako infekční činitel označen nový koronavirus pocházející z místního tržiště s masem (zde).

Práce čínských vědců na objasnění neznámého infekčního činitele je popsána v článku zaslaném dne 7. ledna 2020 do časopisu Nature. Pacient trpící neznámou chorobou, který pracoval na místním trhu s masem, byl hospitalizován 26. prosince 2019; po šesti dnech byl pacient přesunut na specializované pracoviště, kde začali údajně hledat neznámý infekční faktor zodpovědný za plicní nález. Rozsáhlým sekvenováním RNA nalezené ve vzorku z průdušek pacienta (přečteno přes 56 miliónů sekvencí) byla identifikována molekula RNA odpovídající genomu nového koronaviru, který byl úzce příbuzný netopýřímu viru nedávno nalezenému v Číně. Struktura nového viru, včetně jeho schopnosti vázat se na receptor ACE2, pomocí něhož proniká do lidských buněk, i jeho evoluční vztah k jiným virům, byly podrobně charakterizovány a poslány k publikaci (první článek, zde).

Respirační potíže mohou být způsobeny širokou škálou virů, bakterií a hub; v daném případě byl neznámý infekční faktor přesně určen rekordně rychle. Podle článku začali vědci hledat neznámý infekční faktor kolem 1. ledna a během šesti dnů stihli identifikovat nový virus, a to prý pouze studiem jednoho pacienta, a dále během těchto šesti dnů virus přesně charakterizovali a popsali v článku odeslaném k publikaci 7. ledna (první článek). Tak rychle to je sotva možné, a zdá se, že autoři tohoto článku (především vědci z Šanghajské univerzity) dostali informace a materiály od skupiny vědců z Institutu virologie ve Wuchanu, kteří paralelně zkoumali vzorky ze sedmi pacientů (z nichž šest pracovalo na místním trhu s masem), dospěli k podobným závěrům jako první skupina a své výsledky zaslali do časopisu Nature 20. ledna (druhý článek, zde); šéfem Wuchanské skupiny byla vědkyně Zheng-Li Shi, známá pro svá rozsáhlá zkoumání netopýřích koronavirů jako „netopýří žena“. Čína možná chtěla, aby virus, který způsobil světovou epidemii, byl objeven někým jiným než „netopýří ženou“, ale oba články byly nakonec časopisem Nature publikovány stejný den, 3. února.

Autoři druhého článku jasně sdělují, že v obdržených vzorcích rovnou hledali koronavirus, protože tento virus je jejich hlavní odborností. V rozhovoru pro Scientific American (zde), který poskytla Zheng-Li v únoru a který vyšel v červnovém čísle, vypráví vědkyně, jak jí 30. prosince 2019 šéf sdělil, že byl u dvou pacientů zjištěn nový koronavirus a nařídil jí se tomuto viru věnovat. Takže autoři prvního článku sotva hledali 1. ledna neznámý faktor u jednoho pacienta, když v té době již byl koronavirus identifikován u dvou pacientů; stejně tak autoři druhého článku v sedmi obdržených vzorcích pouze potvrzovali to, co již bylo známo šéfovi netopýří ženy. V únorovém rozhovoru se „netopýří žena“ uřekla: „Přemýšlela jsem, zda koronavirus nemohl pocházet z naší laboratoře“ (zde, řádek 20).

Zheng-Li dobře ví, proč se bojí; podařilo se jí totiž v laboratoři připravit z původně neškodných netopýřích virů nové vysoce patogenní kmeny (zde), kterážto činnost byla na Západě vnímána jako vysoce nezodpovědná (zde). Navíc Zheng-Li ví, že na zaměstnance vysoce střežené laboratoře se nelze příliš spoléhat, vždyť se psalo o případech, kdy se z laboratoře dostala pokusná zvířata na místní trh s masem (zde). Nedbalost práce ve „vysoce střežené laboratoři“ ve Wuchanu dosáhla takového stupně, že v lednu 2018 varovali američtí diplomaté po návštěvě laboratoře americkou vládu, že činnost Zheng-Li Shi by mohla vést k nové epidemii typu SARS (zde a zde).

Od počátku Čína neinformovala o událostech přesně. Snažila se lokalizovat vznik epidemie na Wuchanský trh s masem do doby kolem 12. prosince, ale ukazuje se, že epidemie se ve Wuchanu rozšířila odjinud a dříve (zde). Podle některých zpráv kolovala ve Wuchanu nemoc již v říjnu nebo dokonce v srpnu 2019 (zde). Již v první situační zprávě WHO se mluví o rozšíření nemoci i v Pekingu a Šanghaji, což by ukazovalo na celostátní epidemii, ale nakonec se zprávy soustředily pouze na Wuchan, a počty hlášených nemocných i zemřelých v celé Číně brzy přestaly výrazně růst. Čína dokonce obvinila Spojené státy americké, že ony přinesly virus do Číny (zde).

Vědci dnes diskutují, jak patogenní struktura ve viru vznikla (například zde). Ať bude odpověď jakákoli, tato diskuse je nejen legitimní, ale životně důležitá. V každém případě je téměř jisté, že virus unikl buď z Institutu virologie ve Wuchanu nebo z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí ve Wuchanu. Vědecký pracovník Xiao Qiang z Kalifornské university v Berkeley říká: „Nemyslím se, že jde o konspirační teorii. Jde o legitimní otázku, která musí být řešena a zodpovězena. Vědět přesně jak toto vzniklo pomůže zabránit, aby se to opakovalo v budoucnu“ (zde).  

Bohužel většina mainstreamových médií po světě dává z různých důvodů přednost „nevyvolávat kontroverzi“, a přijmout cokoli bude Čína ochotna k věci říci. K těmto médiím patří i Babišovy Lidovky (zde). Názory molekulární bioložky, doktorky Pekové, která viry sama sekvenuje a zná z první ruky RNA viru COVID-19 a příbuzných virů, označují redaktoři Lidovek za obehrané konspirační teorie, a samotnou vědkyni označují za „rádoby odborníka“, což připomíná staré Rudé právo. RP hájilo zájmy Sovětského svazu, dnešní Lidovky hájí zájmy Číny. Vydávání vědecké diskuse nebo dokonce faktů za konspirační teorie je součástí čínské dezinformace, takže si můžeme Lidovky klidně zařadit do dlouhého seznamu takzvaně dezinformačních zdrojů.

2 komentáře:

  1. Na odkazovanej stranke "...činnost byla na Západě vnímána jako vysoce nezodpovědná..." https://www.the-scientist.com/news-opinion/lab-made-coronavirus-triggers-debate-34502 priamo pisu ze neexistuje dokaz o uniku z labu.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Odkaz říká, že neexistuje důkaz o úniku, ale hlavně upozorňuje na "the risk of such work, known as gain-of-function research...If the [new] virus escaped, nobody could predict the trajectory”.

      Vymazat