22. 4. 2020

Stav koronaviru v Česku a ve světě – porovnání různých zemí z hlediska zasažení koronou a řízení krize


Počty nemocných a zemřelých s koronou k určitému datu mohou být získány na stránce Světové zdravotní organizace (WHO) a počty provedených testů na stránce WORLDOMETERS. Z dat jsem v následující tabulce extrahoval počty k datu 14.4.2020 pro většinu východoasijských, západoevropských a severoamerických civilizovaných zemí a přepočítal je na 10 miliónů obyvatel, což je zhruba populace zemí jako jsou Česko, Švédsko, Maďarsko, Portugalsko, Řecko, Rakousko, Švýcarsko, Izrael nebo Kong Kong.

Následující parametry mohou ukázat, jak vážně byla země zasažena nebo jak špatně byla připravena na epidemii: a) počet pozitivně diagnostikovaných na koronu na 10 miliónů obyvatel, b) počet zemřelých s koronou na 10 miliónů obyvatel, c) procento mrtvých z celkového počtu nakažených (= zhruba 100* počet mrtvých/počet identifikovaných nemocných), d) negativní nebo převrácená hodnota z počtu provedených testů (= zhruba počet testovaných). Seřadil jsem vybrané země podle oněch počtů, od nejlepšího k nejhoršímu stavu, a odečetl pořadí každé země; pořadí podle rostoucího hlášeného počtu nemocných  poskytlo parametr a, pořadí podle hlášeného počtu mrtvých parametr b, pořadí podle procenta mrtvých z nakažených poskytlo parametr c, pořadí podle klesajícího počtu provedených testů poskytlo parametr d. Podle parametrů a, b, c, nebo d, jsou na prvním místě, v tomto pořadí, Taiwan, Taiwan, Slovensko a Island. Lépe může země vyhodnotit kombinace parametrů. Například seřazení zemí podle průměru z parametrů a a b dá nové pořadí představující parametr e, v němž opět vítězí Taiwan. Ještě reprezentativnější se zdá kombinace parametrů a, b, a d; seřazení zemí podle aritmetického průměru těchto hodnot dá nové pořadí zemí – což je parametr f. Toto hodnocení zahrnuje počet nemocných, mrtvých a testovaných – v něm vítězí Hong Kong.
Počet pozitivně diagnostikovaných záleží na počtu testů, které jsou k dispozici a i na tom, jak jsou měření pacienti vybíráni. Totéž lze říci i o počtu zemřelých s koronou. Skutečné počty jsou určitě větší. Počet zjištěných pozitivních případů na 100 testů poskytuje maximální odhad nakaženosti ("promořenosti") obyvatel v zemi; čím je tato hodnota nižší, tím více se asi blíží skutečné promořenosti, takže v Česky by asi šlo o maximálně 4% promořenost.

Ještě méně lze hádat o skutečném stavu obyvatel v nedemokratických zemích. Tam údaje nejsou příliš k dispozici, anebo jsou upravené. Několik příkladů je uvedeno v následující tabulce.
Lze předpokládat, že pořadí zemí podle zasaženosti koronou a připravenosti problém řešit se příliš nezmění ani po aktualizaci dat v nejbližší budoucnosti. 

Žádné komentáře:

Okomentovat