18. 10. 2017

Před volbami v Česku 2017 – komunisté nejsou plaší, vyskytují se nejen ve vyšších polohách ale úplně všude

Za hluboké normalizace se vykládal vtip o tom, jak se president Husák nechal zmrazit. Rozmrazí ho za 100 let a on se vydá do ulic, vše vypadá jinak. Ptá se lidí: "Kde je ústřední výbor?", ale nikdo mu nerozumí. Až potká stařečka: "Dědo, kde je ústřední výbor, kde jsou komunisti?“. Dědeček loví v paměti a povídá: "Jó komunisti, ty už žijou jen vysoko v horách, ale moc si nezastřílíte, protože jsou strašně plachý“. Smáli jsme se, ale nevěřili jsme, že se konce komunismu někdy dožijeme.

Rozmražen, poněkud předčasně v roce 2017, listuji českými novinami a kvituji, že komunisty stále ještě nelze zapsat na seznam ohrožených druhů. Vydejme se je hledat a střelme každému do závorky počet let strávených v bývalé KSČ. Nejsou jen v horách, jsou všude. Začněme nejvyšším Čechem, presidentem Zemanem (2) a pokračujme do vlády, kde lze například najít ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Stanislava Štecha (7). Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (0) pouze vystudoval marxisticko-leninskou filosofii. Co se týče budoucího presidenta, mezi kandidáty a potenciálními kandidáty jsou Jaroslav Kubera (1), Vratislav Kulhánek (2), Zdeněk Škromach (7), a další. Situace ale není úplně negativní, jeden kandidát, který byl za komunismu censor, se například obrátil na správnou cestu a dnes již kandiduje za pravicovou stranu. Někteří kandidáti na presidenta se na kandidátství připravovali již dříve – jako kandidáti tajné spolupráce s STB. Někteří měli svoje jména ve svazcích STB, ale vědomě nikomu neškodili, jak lze číst v jejich životopisech; u některých byl během revoluce naneštěstí jejich svazek zničen. 

Ale bývalí komunisté nejsou jen ve vysokých polohách a pozicích, lze je nalézt i níže, například v parlamentu, kde je místopředsedou poslanecké sněmovny Vojtěch Filip (7) a předsedou Senátu parlamentu České republiky Milan Štěch (11). Komunisté za své vlády nasbírali bohaté zkušeností se spravedlností a se soudy, takže je přirozené, že předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky je František Púry (7) a předsedou Nejvyššího soudu České republiky je Pavel Šámal (10). Nad spravedlností dohlíží Ústavní soud České republiky, v němž nalezneme vážené soudce s bohatou zkušeností i minulostí, včetně Jana Musila (9), Davida Uhlíře (10), Jana Filipa (15); místopředsedou Ústavního soudu je Jaroslav Fenyk (9), a jeho předsedou Pavel Rychetský (3).

Nikdo nebyl v historii lepší ve vysvětlování a zpracování informací než komunisté, takže proč by generálním ředitelem České televise nebyl Petr Dvořák (2) a generálním ředitelem České tiskové kanceláře Jiří Majstr (9). I mezi politiky, kteří kandidují do blížících se voleb, lze pár bývalých komunistů (mimo KSČM) najít. Ale lidé dnes dávají přednost zředěnějším formám pokroku a tak opravdová komunistická strana, KSČM, bude ve volbách až na třetím místě, před ní budou strany, které mají v názvu něco opravdu pozitivního, třeba něco s demokracií nebo sociální spravedlností, a vůbec nejpozitivněji by zněla strana nazvaná „ANODA“ nebo „PLUS“ nebo jen „+“, nejblíže k tomu má strana ANO. Takže Andrej Babiš (9) možná bude příštím předsedou vlády. Proto je dobře, že Slovenský nejvyšší soud Babiše očistil a rozhodl, že je v archivních svazcích StB veden jako agent neoprávněně; problémem může být, že Slovenský ústavní soud toto rozhodnutí svévolně zrušil. Ale tak velká tragédie to zas nebude, vždyť i jeden z objevitelů Járy Cimrmana v té straně byl (8). Otázka je, zda má cenu se za 60 let rozmrazit, anebo raději zůstat zmražený.