2. 2. 2023

Robot básníkem – ChatGPT umí odpovědět na každou vaši otázku a může napsat kvalitní báseň na jakékoli téma

Společnost OpenAI již několik let vyvíjí AI (Artificial Intelligence) programy pro přímou komunikaci se spotřebitelem ve všech formách (zde). Jejich projekty zahrnují skládání hudby umělou inteligencí a jejich písničky prý jsou na lidské profesionální úrovni; jejich programy dovedou kreslit obrázky podle slovního popisu, a naopak slovně popisovat předložené obrázky. Obrovský zájem celého  světa  vzbudil  program  ChatGPT,  který  zveřejnili  na  začátku   prosince  2022  a  dočasně  dali  zadarmo  k  dispozici, samozřejmě z reklamních důvodů. Program rozumně konverzuje v mnoha řečech, a hlavně dovede na požádání vytvořit text nebo odpovědět otázku na jakékoli téma, a to z hlediska jakéhokoli subjektu (zkuste zde). Hodnota firmy OpenAI skočila na 30 miliard dolarů.

Můžete si vyžádat lékařský posudek na svoje zdravotní příznaky nebo objednat si proslov k narozeninám kolegy v práci včetně legrační básničky. Moje známá zkoušela žádost o udělení grantu a dostala zcela profesionální text, já jsem zkoušel úvod k patentové přihlášce (kterou opravdu nyní píšu) a nenapsal bych to sám o moc lépe. V izraelské televizi předložili učitelům několik esejů napsaných žáky a několik napsaných programem; učitelé nebyli schopni práce rozlišit. Nejdokonaleji se program vyjadřuje v angličtině, kde téměř nedělá chyby. V ostatních jazycích program dobrušují. Mě nejvíc fascinuje schopnost té AI napsat báseň na jakékoli téma.

Jako rozcvičku jsem anglicky požádal: „Napiš báseň o havranovi, co se objeví a mluví, řka never more“, a on během deseti vteřin poskytl pět slok, každá o čtyřech řádcích, včetně rýmů (moje zadání a získané odpovědi jsou zde). Napsal poetický a logický text vyjadřující náladu shodnou s Havranem E.A. Poea, jenom bez vzpomínek na mrtvou milenku, ty ale program přidal, když jsem se o ní zmínil dvěma slovy v zadání. Při opakovaném zadání jsem dostal mnoho modifikací s různou délkou i obsahem, ale doslovné opsání Poeova Havrana jsem nepozoroval. Českou poezii jsem vyzkoušel zadáním připomínajícím Sládkovu básničku o studánce: „Napiš o studánce a lani“.

A ona (ta umělá inteligence) mi odpověděla deseti hezkými verši, které by se klidně mohly objevit v učebnici pro základní školy. Pouze si popletla slova „laň“ a „lán“, první verše zněly: „Studánka v lese plná čisté vody, Lánem se vinoucí, jako šperk z kamene“. Takovou chybičku můžeme umělé inteligenci odpustit (nejen proto že je ženského rodu), firma OpenAI to časem dobrousí. Ve světle celkem přijatelné poezie, kterou můžeme v nekonečném množství a bez omezení získat od oné AI, jeví se 90 % všech zveřejněných básní již méně úctyhodně než doposud. A během několika let úroveň umělých textů může zastínit úplně všechny básně ve všech jazycích, a nakonec asi i romány.

Technické texty se jeví dokonalé. Vyzkoušel jsem i úvahu. Zadal jsem česky: „Napiš úvahu o smyslu života“ a ona napsala (nekráceno a neupraveno): „Smysl života je otázka, kterou si kladou lidé po tisíce let a stále není jednoznačně odpovězena. Každý má svou vlastní interpretaci a pro každého může být smyslem života něco jiného. Pro někoho může být smyslem života být šťastný a naplnit své sny, pro jiného může být smyslem sloužit druhým a pomáhat jim. Někteří lidé hledají smysl života v duchovním rozvoji a spirituality, zatímco jiní ho hledají v kariéře a materiálním úspěchu. V konečném důsledku může být smyslem života to, co si sami vybereme a co nám dává pocit smysluplnosti a štěstí. Je to individuální volba a každý má právo ji učinit svým vlastním způsobem. Důležité je najít v životě něco, co nás naplňuje a co nás motivuje k dalšímu růstu a rozvoji.“

Nic hlubokého ani nového v tom není, ale jako krátká úvaha na toto téma o 130 slovech by to každému studentu muselo projít. Jen slovo „spiritualita“ mělo být v šestém pádě. Otázka je, zda text obsahuje nějaké originální věty, nebo jestli jde o mozaiku hotových vět či dokonce celých souvětí. Hledal jsem uvedené věty nebo jejich úseky v Googlu (viz zde), a zjistil že všech 16 vět textu lze najít buď doslovně nebo s mírnými obměnami v Googlu (souvětí jsou nová). To tvůrčí schopnosti programu nijak nesnižuje, neboť i my používáme především zaběhlá sousloví, fráze, a dokonce i celá souvětí. Nejdůležitější sdělení usilují o jasnost, a ne o originalitu. Když křičíme: „pozor medvěd“ nebo „pozor auto“, tak pro svoje sdělení nehledáme zajímavá synonyma.

Novinový článek obyčejně v zaběhnutých formách jen vyměňuje jména politiků, kteří byli zrovna usvědčeni nebo jména zemí, kde se vede válka. Technický text dosazuje do předpřipraveného formátu čísla a vzorce. Je jasné, že úplně všechny věty a jednoduchá tvrzení, která nás obvykle napadnou, již někde v éteru doslovně existují, ale asi i mnohé věty z jakékoli „filozofické“ úvahy již existují alespoň v nějaké mírně pozměněné formě (mimo Google je k dispozici ještě mnohem více textů). Takže asi nebude snadné vytvořit originální text. Všech slov je omezený počet, a i jejich kombinací použitelných v našem životě. Věta „všechno již bylo řečeno“, zadaná v uvozovkách do Googlu, poskytuje kolem 2200 výsledků.

Nelze rozlišit, zda mluví prezident Zeman nebo imitátor Petr Jablonský (zde). Stejně dnes již nelze rozlišit, zda mluví člověk nebo robot. Když jsem slyšel Elona Muska označovat AI jako největší hrozbu naší civilizace, považoval jsem to za nadsázku, ale moje komunikace s ChatGPT mě přesvědčila o tom, že Musk má pravdu. Počítačové viry mohou škodit i nezávisle na svých hackerských tvůrcích, stejně budou moci během několika desítek let škodit roboti. Jejich fyzické realizaci nestojí v cestě žádný teoretický problém, jen o jejich inteligenci a psychických schopnostech panovaly určité pochyby, ale ChatGPT tyto pochyby dále oslabil.

Cyrano z Bergeracu mluví prostřednictvím někoho jiného, stejně tak ChatGPT a další programy k nám mohou promlouvat prostřednictvím různých zdrojů, a my nebudeme schopni vědět kdy mluví lidé a kdy stroje. Napadne nás stará otázka, jak vůbec můžeme vědět, že ten, kdo mluví je opravdový člověk. Jak poznáme, že sdělení k nám přicházející nejsou umělého původu? Odpověď si můžete najít zde: ChatGPT.

Žádné komentáře:

Okomentovat