19. 12. 2021

Kolosální cirkus v Glasgowě na konferenci COP26 – vůdci světa si neuvědomují, že elektrárny na fosilní paliva ročně emitují zhruba tolik oxidu uhličitého, kolik za rok vydechne lidstvo

Pojem „kolosální cirkus“ vypadá jako pleonasmus, jelikož obě slova jsou odvozena od slova kulatý, ale nic jiného mě pro konferenci COP26 v Glasgowě nenapadá. Kalamita kolem klimatu se jen tak nepřežene, je příliš globální a na rozdíl od oteplování ohrožuje celou západní civilizaci.

Britský ministerský předseda, donedávna klimatický skeptik a nyní pod vlivem mladé aktivistické manželky konvertita na zelenou víru (vzali se letos v květnu), varoval před začátkem konference, že lidské civilizaci již zbývá jen pár minut do jejího pádu. Dokonce i prastará britská královna vyzvala konferenci k rychlé akci „pro naše děti“, a skutečně jedno její dítě – totiž princ Charles – bylo na konferenci středem pozornosti, například když první den jednání v dobrém rozmaru a v družném kruhu světových vůdců oceňovalo kvalitní koňak. Charles patří k hlavním organizátorům záchrany planety.

Předchozí konference byly paradoxně financovány hlavně představiteli fosilní energetiky, což se COP26 snažila změnit, ale je jasné že uhelní magnáti se snadno přeorientují na plynové, a nakonec na větrné magnáty. COP26 se stala dosud největší takovou akcí, s vůdci 120 států a 50 000 účastníky ze 194 států; též šlo o první konferenci, jíž se opět zúčastnily Spojené státy po volební porážce Donalda Trumpa, který představoval posledního klima-skeptika mezi západními vůdci. Televizní záběry ukazovaly hlavně rozveselené politiky, jak si přiťukávají a jak se poplácávají po zádech, ale v kuloárech se prý intenzívně řešily osudové problémy světa na pokraji propasti. Prý každý zlomek stupně nad plánované oteplení povede k velkým ztrátám na životech.

Konference COP26 potvrdila důležitost všech pohlaví na stabilizaci pozemské teploty

Z dokumentů konference se dozvídáme, že neúnavná jednání obětavých politiků mezi 31. říjnem a 13. listopadem „zachránila uskutečnitelnost snu o udržení průměrné teploty na naší planetě v mezích 1,5°C od teploty na počátku moderní doby“ (stanovené OSN na rok 1880), jak řekl prezident konference Alok Sharma se slzami v očích a dodal, že „onen sen sice zůstal naživu, ale jeho puls je slabý a naživu zůstane jen když splníme své sliby a závazky přeměníme v rychlé činy“. Podle mě je však třeba doufat, že sen zemře, protože ony rychlé činy by vedly k oslabení Západu ve prospěch totalitních despocií.

Konference dále potvrdila „důležitost práv domorodců, migrantů, žen a ostatních pohlaví pro dosažení klimatických cílů“. Vybrat plánovaných 100 miliard dolarů pro rozvojové země a ohrožené ostrovní státy se zatím nepodařilo, ale během příštích let se to prý povede, takže exotičtí diktátoři budou operovat ještě tučnějšími konty. Konference vyzvala k větší podpoře „domorodých lidí“, i když o těch je známo, že k vypalování lesů a vybíjení vzácných druhů přispívají nejvíce.

Uhlí a auta jsou zloduši – ale jejich zákaz nesníží skleníkové emise o víc než 10 %, respektive 4%

Závěrem rozhodlo 190 zemí o omezení uhlí v elektrárnách, ale jen 65 zemí souhlasilo s jeho úplnou eliminací. I kdyby však všichni zcela přestali uhlí používat, neklesla by produkce skleníkových plynů (SP) víc než o 10 %, ale spíš méně, neboť zemní plyn není o mnoho „čistším“ zdrojem než uhlí. Většina států slíbila dosažení tzv. uhlíkové neutrality doprostřed století, ale ke zklamáni zelených nadšenců Čína slíbila neutralitu až po roce 2060 a Indie po roce 2070. Dále bylo rozhodnuto, že COP27 se bude konat v Egyptě a COP28 ve Sjednocených arabských emirátech, i když o právech žen a jiných genderů v těchto zemích není nic známo.

Podle dokumentů z konference produkuje silniční doprava celosvětově 10 % SP, a proto je třeba urychlit její elektrifikaci; avšak i úplná náhrada spalovacích motorů elektrickými by snížila produkci SP z dopravy o méně než 40 %, čili celkově by tato náhrada přes všechny oběti snížila SP o méně než 4 %. Dále se na konferenci rozhodlo 100 států snížit emise metanu o 30 % do roku 2030; ale antropogenní emise představují podle oficiálních odhadů sotva polovinu všech metanových emisí a metanové emise představují méně než 20 % skleníkových plynů, takže i kdyby všechny státy snížily emise o 30 %, mělo by to na snížení SP vliv celkově menší než 3 %. Ve skutečnosti v přírodě vzniká metanu daleko více než OSN připouští: přišlo se na to, že i rostliny produkují metan, a například termiti produkují stejně metanu jako krávy. Dále dokumenty COP26 upozorňují na údajný růst v počtu a intenzitě extrémních meteorologických událostí – ale statistiky meteorologů to vyvrací.

Boj proti klimatu je globálním problémem, nebezpečnějším než oteplování

Takže ze všech 200 států světa nestojí nikdo stranou záchranných akcí, každý buď předstírá účast na boji s teplotou nebo žádá o finanční příspěvek. Na této planetě není kam utéct a vybavuje se stará historka o panu Roubíčkovi co se chce vystěhovat, ale neví kam, a když mu podají globus, váhavě jím otáčí, a nakonec se zeptá: „jiný globus nemáte?“. Ano svět je na celém globusu globalizovaný. Zatímco politikové všech zemí se spojili v boji za snížení teploty, „lid“ v ulicích žádá ještě větší ochlazení. Greta, jejíž rodina šikovně stvořila image mentálně hendikepované ale prorocké dívky, je dnes plnoletá a již bez copů a bez servítků posílá COP26 do prdele. Greta vyvolává: „co chceme?“ a dav skanduje: „klimatickou spravedlnost!“.

Média a umělci spravedlivý boj podporují. Postoj médií, politiků a „lidu“ v ulicích je jasný, ale nápadné je mlčení exaktních vědců. Na konferenci ani v televizních diskusích nejsou příliš vidět. Desetitisíce vědců a techniků podepsaly petice proti přeceňování lidského vlivu na oteplování a proti potlačování svobodné diskuse, ale média jim nedávají prostor. Mnozí vědci oponují katastrofickým scénářům OSN a jsou mezi nimi největší odborníci na klima, včetně amerického fyzika Richarda Lindzena a izraelského fyzika Nira Shaviva. Podle médií však panuje mezi vědci koncensus; zatímco během posledních 15 let myšlenku lidmi-způsobeného globálního oteplení údajně podporovalo 97 % vědců, nyní je to prý již dokonce 99,9 %. Vědci však dnes bohužel riskují ztrátu živobytí, a dokonce pronásledování pro svoje vědecké názory, podobně jako vědci koncem 16. století, a proto se drží v pozadí.

A co my, sprostý „lid“, můžeme udělat, aby o naší budoucnosti nerozhodovali oportunisté předstírající víru v zelené přeludy (jako Boris Johnson), exotičtí aktivisté (jako Greta) a diktátoři (jako prezident Si)? Nesmíme jen čekat, až se to přežene, protože ovládnutí západní společnosti šarlatány a masové investice do větrných mlýnů a jiných nesmyslů nás připraví o životní úroveň i o svobodu. Přinejmenším bychom měli shromažďovat a sdílet argumenty proti hypotézám OSN. Vždyť každý může na internetu (ještě zatím) najít, že hladina oceánů dnes roste pomaleji, než rostla v minulých 20 000 letech, že ledních medvědů neubývá, že plocha Malediv se v posledních letech nezmenšila, že přírodních katastrof za posledních 150 nepřibylo, že zvýšení teploty o jeden stupeň nezpůsobuje požáry, že cvrčkové pěstované místo hovězího na konzumaci proteinů by emitovali stejně metanu jako krávy, že se pouště dnes nešíří a že oteplení naopak povede k hojnějším dešťům.

Lidstvo vydechne za rok stejné množství oxidu uhličitého jako elektrárny na fosilní paliva

Podívejme se například na údajně nebezpečný oxid uhličitý. Každý může zjistit, že tento materiál tvoří 5 % plynu, který vydechujeme. Každý absolvent základní školy může vypočíst, že lidstvo vydechne za rok stejně oxidu uhličitého jako všechny elektrárny světa spalující fosilní paliva. K tomuto výpočtu lze použít buď uvedeného množství vydýchaného oxidu, nebo množství člověkem spálené biologické energie (2000 kcal na den), nebo výkonu jednoho lidského těla (asi 100 W, pro 10 miliard lidí je to milion MW, což je zhruba rovno produkci elektráren na fosilní paliva). Takže ani okamžité zastavení všech elektráren na fosilní paliva ve světě by množství antropogenního oxidu uhličitého nesnížilo o víc, než kolik vydýcháme; efekt bude ještě 3krát menší, když zastavíme jen uhelné elektrárny a 15krát menší když tak učiní jen Evropa.

Navíc lze zjistit, že dobytek pěstovaný lidmi vydechuje 1,5krát více oxidu uhličitého než lidé. Mohli bychom se dále zamyslet i nad dýcháním dalších tvorů na Zemi; například členovci (včetně termitů a mravenců) mají masu dokonce 16krát větší než lidé). Takže zastavíme-li všechny elektrárny, dopravu a výrobu, většina lidí sice vyhyne, ale na pozemské produkci oxidu uhličitého se to téměř neprojeví, a to jsme ani neuvažovali nesmírnou produkci skleníkových plynů podmořskými sopkami.

Ano, západní civilizaci skutečně do jejího pádu mnoho času nezbývá. Ale není to kvůli oteplování, jak lže Boris Johnson, ale kvůli lidem jako je on. Měli bychom se začít proti našim politikům bránit a využít všech prostředků, které nám zbývají, abychom oportunistické nebo nechápající politiky vyměnili, a abychom toto těžké období zeleného a politicky-korektního šílenství přežili s co nejmenšími šrámy.

1 komentář:

  1. Naprosto s Vámi souhlasím. Zelené šílenství naši civilizaci zničí a svou vinu na tom bude mít i mlčící odborníci a hlavně obyčejní lidé, které to zatím vůbec nezajímá...

    OdpovědětVymazat