30. 9. 2019

Copy místo knírku – svět tleská směsi skutečné nenávisti a hrané zlosti, jako tenkrát ve 30. letech


Gretin projev v OSN byl fascinující, a odhlédneme-li od jeho věcné stránky, z řečnického hlediska dokonalý, ať již byly v něm použité motivy převzaty odkudkoli. Histriónství a zcela nepochopitelná, a zčásti hraná, zlost mně připomněly projevy Hitlera. On brojil proti tehdejšímu uspořádání světa, ve kterém neměl jeho Německý národ žádnou budoucnost; ona obecněji brojí proti dnešnímu  uspořádání světa,  ve  kterém nemá celá její mladá generace žádnou budoucnost. Oba působí charizmaticky na část
veřejnosti, kterou oslovují navzdory své nestabilní a hysterické osobností. Adolfa podporovali němečtí byznysmeni, kteří se chtěly zbavit židovské konkurence, Gretu byznysmeni, kteří prosazují zelené technologie. V obou případech jde, vedle praktického byznysu, i o vyšší ideje, nebo spíše emoce: v jednom případě šlo o nenávist proti židovskému kapitalismu, ve druhém případě jde obecněji o nenávist proti celému západnímu kapitalismu.

V případě Grety nejde o spontánní akci školačky, která náhodou vycítila nálady společnosti, ale o zneužití školačky lidmi z její rodiny a okolí, kteří jsou aktivisté za zelené technologie a proti kapitalismu. Její táta je herec a máma přesedlala ze zpěvu v opeře na psaní proti oteplování, a mezi jejími poradci jsou propagandista Ingmar Rentzhog, zakladatel společnosti zvané „Už není čas“ a Bo Thoren, zakladatel hnutí „Extinction Rebellion“. Směska herců a profesionálních agitátorů vsadila na nápad „autistického dítěte“, pojmu populárního v Hollywoodské kultuře a dobře přijatelného v prostředí evropského křesťanství – i když značně rozloženého. Samozřejmě jsou to hlavně mladí lidé, kteří se nadchnou nějakou vyšší idejí (vyšší než starostí o jídlo a o sex, protože toho všeho mají dost a život se zdá i se všemi přebytky někdy nudný).

Po nesmyslné První světové válce se mladí snadno nadchli pro nový lepší svět, bez válek a plný rovnosti, representovaný Sovětským svazem. O 50 let později se hippies nadchli pro nový lepší svět bez zákazů a příkazů, plný sexu a drog. O dalších 50 let později hrozí, že se mladí nadchnou pro nový lepší svět bez zbytečných znalostí a bez nudné školy („Hey teachers, leave the kids alone“). Zároveň se v té prázdnotě plné nadbytku lze pobavit a najít si iluzi užitečnosti, třebas bojem proti něčemu, proč ne proti učitelům a politikům; hippies měli květiny, dnešní bojovníci proti klimatu a průmyslu mají lední medvědy a zelenou přírodu. Prorokem tohoto boje je školačka Greta, k nerozeznání od žákyně vyfocené na obálce sovětské knihy „Odvážná školačka“, která byla povinnou četbou pro druhé třídy obecných škol v Česku v padesátých letech.

Že politikové v OSN Gretě tleskali, když jim spílala, mně nepřekvapuje. Jde o lidi, kteří navrhují a schvalují rezoluce odsuzující Izrael za sebeobranu, zatímco zločinů komunistických a muslimských zemí si nevšímají. Stejně tak nikoho nepřekvapí, že Greta byla přijata politiky, jako jsou Obama, Trudeau nebo papež František. Méně však chápu, proč se proti hrozným výstřelkům klimatických protidemokratických bojovníků nestaví vůbec žádní politikové, kromě presidenta Trumpa. A proč nevystoupí proti pátkům za budoucnost učitelé? Proč učitelé fyziky a chemie mlčí a záškoláckým dětem nevysvětlují, jak je to s údajným oteplováním způsobeným lidmi nebo kysličníkem uhličitým. Čeho se bojí? Proč se neobrátí k veřejnosti nejlepší fyzikové a klimatologové jako jsou Richard Lindzen nebo Nir Shaviv, kteří ve svých odborných publikacích a přednáškách myšlenku globálního oteplování vyvracejí? Lindzen ukázal na spojení boje proti klimatu s velkým byznysem, a Shaviv ukázal, že změny teploty korelují s magnetickou činností slunce. Všichni si nechají líbit, že Greta na ně syčí a obviňuje je z toho, že „Lidé trpí, lidé umírají“.

Zelený byznys sám o sobě nevysvětlí úspěch boje proti klimatu. Jistě je v zájmu nepřátel Západu, včetně Ruska a Číny, podlomit jeho hospodářské síly tím, že se velká část jeho potenciálu odvětví planým směrem, ale to sotva vysvětlí úspěchy, kterých herci a společenští vědci bojující proti změnám klimatu dosáhli. Tento fenomén prostě nelze vysvětlit bez uvážení protikapitalistických sil, které existují v západní společnosti již 100 let a neúnavně bojují proti vlastním lidem ve sdělovacích prostředcích, v kultuře, ve společenských vědách a v politice. Boj proti klimatu je jen zdánlivě nesmyslným bojem proti větrným mlýnům. Jde o nejúčinnější způsob, jak odvést pozornost od skutečných problémů, dnes spojených s přemnožením lidí na jihu zeměkoule a s jejich migrací do rozvinutých zemí. Idealističtí levičáci trpí iracionální nenávistí k západní společnosti a nejlepším způsobem, jak se mohou v demokratickém systému dostat k moci, je zvýšit počet svých voličů dovozem migrantů.

Systematicky poškozovat západní hospodářství a podlamovat důvěru lidí v jejich systém, v demokracii a v jejich politiky je nejúčinnější cesta jak Západ zničit, a není jasné, zda k tomuto plánu přispívají kromě domácí levice i zahraniční síly. Jestliže se vědci a učitelé bojí otevřeně hájit pravdu, měli by obyvatelé západních zemí zahájit občanské iniciativy proti destruktivním silám, které by mohly zničit vše, čeho západní lidé dosáhli, tj. humánní rovnostářské společnosti schopné nakrmit nejen sebe ale celé lidstvo a zároveň rozvíjet technologii a vědu bez jakéhokoli omezení – ad astra.

Gretin nenávistný útok proti všem, co jí údajně vzali dětství: „How dare you!“ (Jak jste si mohli troufnout), připomíná Zolovo slavné „J’accuse“ (obviňuji). Ale nejhorší a nejnebezpečnější částí jejího projevu je odkaz na vědu, která údajně všechno toto oteplovací šílenství podporuje. V tom je začarovaný kruh. Děti za školou snadno uvěří, že zeměkouli ničí zlí dospělí, kteří jdou proti vědě, ale o svém omylu se mohou dozvědět jen ve škole od chytrých učitelů. Nevrátíme-li děti do škol a neodvrátíme-li je od falešných proroků, zahyneme.

Žádné komentáře:

Okomentovat