9. 6. 2018

Otrava agenta Skripala, jak ji vnímají česká média, prozrazuje vliv komunistického režimu i 29 let po jeho pádu – polovina článků je proruských a třetina autorů byla spjata se starým režimem


Dne 4. března byli v Anglii otráveni nervově paralytickou látkou bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera Julie. Událost byla hojně komentována. Dcera byla propuštěna z nemocnice počátkem dubna a otec 18. května. Prozkoumal jsem všechny články z internetových novin Neviditelný pes věnované tomuto tématu v tomto období 2,5 měsíců, 27 článků napsaných 20 přispěvateli, a to především z hlediska jejich vztahu k Rusku. Rovnou počítám: 6 článků silně kritizuje politiku Západu vedeného
Spojenými státy a zamítá kritiku Ruska jak v souvislosti s otravou Skripala, tak i obecně (útok proti Západu a chvála Ruska), 8 článků kritizuje všechny a všechno a tvrdí, že vina Rusů není potvrzena (globální reptání a obhajoba Ruska), 5 článků se tváří rozvážně a objektivně a vinu Rusů nepovažuje za jasně prokázanou (neutrálnost), 8 článků nepochybuje o schopnosti Ruska takového zločinu se dopustit, opírajíce se o historické zkušenosti s tímto státem (uznání ruské účasti). Lze shrnout, že 14 článků je proruských a 13 článků ne.

Než se pustím do citací z onoho spektra názorů, připomenu, co jsou to nervově paralytické látky typu sarinu a somanu. Jde o fluoroderiváty organofosfátů, které inhibují enzym acetylcholinesterázu a tím i přenos nervových vzruchů. V závislosti na dávce a délce působení jedu lze podat protijed (například atropin) a účinky jedu omezit. Jedy byly vyvinuty nacisty a po válce přešly do rukou spojenců. Pamětníci si vzpomenou, jak nás po celé dětství strašili ve škole sarinem a somanem, kterým nás nepřátelé Sovětského svazu údajně mohli kdykoli napadnout. Dnes již víme, že to byli spíše Rusové, kteří tyto látky dále rozvíjeli a zkoušeli je na politických vězních; švédský národní hrdina Raul Wallenberg byl v roce 1947 možná zabit podobným jedem v moskevské toxikologické laboratoři zvané LabX*. V sedmdesátých letech Rusové zlepšili jedovatost těchto látek desetkrát (látky skupiny Novičok). Nacisté si netroufli tyto látky proti spojencům použít. Použity byly až Saddámem ve válce proti Iránu (1983-1988), v níž usmrtily mnoho tisíc vojáků, a taky proti Kurdům v Iráku ve vesnici Halabja, kde v roce 1988 usmrtily 5000 civilistů.  Ohledně konvenčních zbraní se Irák opíral hlavně o pomoc z Ruska. Jak vyvinul Saddám své chemické zbraně nevím, ale Izrael bral v roce 1991 hrozby chemického útoku ze strany Iráku vážně; všichni jsme měli doma masky (já všech velikostí pro děti od 5 do 14 let) a pro každého injekci atropinu. 

Ve Skripalově případu, stejně jako v případu otravy bývalého agenta Litviněnka poloniem, nejde o teoretickou diskusi, zda popravovat zběhlé agenty je správné, ale o narušení suverenity jiného státu, a hlavně o použití nebezpečných chemikálií ohrožujících veřejnost v jiném státě. Jed, který otrávil Skripala, také zranil tři anglické policisty. Litviněnkův případ byl Angličany zcela vyšetřen, díky radioaktivní stopě, kterou dva vrazi dokonale vyznačili všechny své pohyby. Desetileté vyšetřování skončilo v roce 2016 oficiálním britským prohlášením, že vrahy jsou bývalí agenti KGB Lugovoj a Kovtun, kteří jednali na přímý příkaz šéfa ruské tajné služby FSB, schválený Vladimírem Putinem. U Skripala Britové důkazy nezveřejnili a Rusové svou účast popírají. Ale stejně vehementně popírali Rusové účast na zavraždění Litviněnka, Trockého, polských důstojníků v Katyni, Raoula Wallenberga, stejně jako popírali účast na dalších zločinech i přečinech, jako třeba na používání dopingu ve sportu; a ve všech případech byli usvědčeni ze lži, a dokonce se k mnoha zločinům nakonec přiznali. Věřím, že se jednou přiznají i k pokusu o zabití Skripala a jeho příbuzných. 

Představuji si jak historik z budoucna nebo cestovatel z jiné galaxie uvidí vše, co se stalo ve 20. století. Uvidí stát, co zabil velkou část vlastních obyvatel terorem a hladem, spojil se s Hitlerem, dobyl půl světa, jeho vojáci znásilňovali a stříleli civilisty v mnoha cizích státech, rozšířil svůj šílený systém na polovinu zeměkoule, držel svět v šachu pomocí zbraní hromadného ničení, které získal (jako vše ostatní) podvodem, krádeží a špionáží, organizoval demonstrace proti atomu na západě a radioaktivitou zabil 300 000 vlastních občanů nedbalostí ve své atomové elektrárně, stát který založil ve svobodných zemích strany jež byly pátými kolonami, stát jehož president nechával zabít jednoho novináře měsíčně a nakonec se stal nejbohatším člověkem historie, stát který neuměl dát svým lidem slušné jídlo a bydlení, ale byl mistr ve špionáži, dezinformaci, ve vedení válek všude po světě, ve vyvolávání nenávisti a v rozeštvávání lidi proti sobě, prostě stát oplývající vlastnostmi spadajícími v těch starých slovnících z dvacátého a jednadvacátého století pod slovo „ďábel“. A onen historik či galaktický cestovatel nebude chápat, proč tak velká část písemného materiálu z té doby, ať již ze západu nebo z východu, je proruská. Nebude ani chápat, proč je tak velká část neutrální. Já jsem nepřiletěl ani z budoucna a ani z jiné galaxie, ale také nechápu, jak je možné, že z 27 uvažovaných článků je 19 (70%) proruských či neutrálních. Pokusím se najít alespoň zjednodušenou odpověď.

Domnívám se, že velká část proruských instinktů má kořeny v komunistickém režimu, kdy Rusko bylo vynášeno jako spasitel lidstva, zatímco Američané byly prezentováni jako vykořisťovatelé, primitivové a násilní kovbojové. Brainwashing prováděný od dětství změnil myšlení mnoha lidí. Neutralita a určitá slepota k ruským excesům má vedle zmíněného vlivu starého režimu další důvody. Především jde o globální reptavost: všichni jsou svině, není se na koho obrátit, jedni sice okupovali, ale druzí zradili, atpod. V takové atmosféře není rozdílu mezi mccarthismem a stalinismem, ani mezi popravou dvou Rosenbergů a popravou dvou miliónů politických vězňů. K této relativizaci navíc přispívá plíživá levicová propaganda všude na světě. Lidé si často neuvědomují, že ti 2 Rosenbergové byli komunisté a špióni, a proto byli popraveni v Americe po právu, zatímco 2 000 000 sovětských občanů byli nejvěrnější komunisté, a proto byli v Rusku popraveni neprávem. Další důvod slepoty k Rusku vyplývá z toho, že levicoví liberálové jsou dnes globálně proti Rusku (kavárna je protiruská), takže někteří pravicovější lidé přecházejí mechanicky na proruské pozice. Takový přechod je samozřejmě ulehčen i katastrofálním stavem západní společnosti, ve které je obtížné hledat vzor, a lidé tradičně inklinují k hledání vzorů, místo aby sami šli vzorem. Zde pomáhá lidem moderní názor, že dnešní Rusko nemá nic společného se Sovětským svazem, protože v roce 1989 se SSSR rozpadl a kdo věří na spojitost mezi SSSR a Ruskem je paranoik. Tento názor ale zcela ignoruje pokračující nesvobodu a i bídu většiny obyvatel Ruska, pokračující aktivní opatření ruské rozvědky po světě, pokračující uzavření archivů, pokračující zasahování do vnitřních věcí jiných států, pokračující podvodnost řízená vládou (falšování antidopingových zkoušek na ruské olympiádě), k čemuž se přidaly nové negativní jevy jako je zabíjení novinářů a nesmírné zbohatnutí vládnoucí elity v Rusku.

Pokusme se podívat, nakolik se výše definované důvody obrážejí v oněch 27 článcích týkajících se Skripalova případu, které jsem pro jednodušší odkaz označil jako [1] až [27]. Proruské články [1] až [6] mimo jiné říkají: „V případě agenta Sergeje Skripala v Británii se nabízí ,ruská‘ stopa… Zeptejme se však: Komu ku prospěchu? Ruský prezident není hlupák… To udělal Rus! Proč? Protože je to Rus!… Jistě, dodnes nebyl uzavřen případ Alexandra Litviněnka otráveného poloniem…[1]“. „Těch záhad okolo je celá řada a myslím, že se stejně nikdy nedozvíme odpověď, jak k tomu došlo…[2]“. „Zvykneme-li si totiž na to, že nejrůznějším štváčům postačí jakýkoliv neodůvodněný odhad k tomu, aby hned jednali, přispějeme k posílení totalitárních tendencí! Stačí se podívat na Spojené státy a Velkou Británii (a nově i jejich francouzského přisírku), jak chtějí zneužít nedokázané, možná dokonce fiktivní kauzy Skripalových… [3]“. „Naprosto nelegitimní reakce Spojených států na údajný chemický útok ve vzdálené zemi, v níž americké ozbrojené síly pobývají naprosto nelegálně… Ano, bombardování Sýrie na chvíli odvrátilo pozornost od podivného vývoje v kauze otce a dcery Skripalových... [4]“.  Novičok zatemnil leckomu mozek… Pod kotel protiruské hysterie bylo přiloženo…Tomuto primitivnímu lákadlu neodolali ani zodpovědní čeští politici…[5]“. „Připomíná případ Skripal údajnou vraždu Alexandra Litviněnka, také dvojitého agenta – zrádce, který zemřel v Londýně v roce 2006 na otravu radioaktivním poloniem…[6]“. Proruským článkům je společná nenávist k Západu a vulgární útočnost jazyka připomínající Rudé Právo. První dva články jsou napsané bývalým členem KSČ. Autor druhého a třetího článku za komunismu léta spolupracoval se Zbyňkem Fišerem, známým jako Egon Bondy, který pracoval pro StB v letech 1952-1955, 1961-1968, 1973-1977 a 1985-1989; stejný autor se na jiném místě vyjádřil, že spolupracovníci s StB si zasluhují naši úctu, buď kvůli tomu co vytrpěli, když je ke spolupráci nutili, anebo kvůli tomu, že věřili, když to dělali dobrovolně. Takže vazbu na starý režim můžeme přisoudit nejméně 4 ze 6 článků (67%).

Z osmi „reptavých“ článků lze citovat: „Ne že by Rusové v ničem nejeli. Ale že by úplně ve všem?... Infantilita obhajování údajného útoku novičokem na bývalého ruského agenta Skripala je tak ubohá, že už jí nemůže věřit nikdo jiný, než anglická premiérka a Macron a pár dalších… Ty lidi nelze brát vážně… I kdyby Rusové skutečně zaútočili na Skripala…[7]. Takže autor připouští, že Rusové zabili Skripala, ale v každém případě všichni kromě Rusů jsou ubozí a nelze jim věřit. Autor článku [8] zas tvrdí, že smrtící jed není tak nebezpečný jako vyhoštění diplomatů, protože posílí extremisty na obou stranách. Oba autoři byli členové KSČ. V dalších „reptavě neutrálních“ článcích se hlavně ironizuje neodůvodněné obvinění Ruska. „Látku, kterou dnes dokáže namíchat průměrný absolvent chemické fakulty z běžně dostupných komponentů v průměrně vybavené laboratoři kdekoli na světě – tu stoprocentně vyrobili a použili specialisté z Ruska, a to na přímý rozkaz Putina!… Vladimír Vladimírovič je všechno možné, jen ne idiot… Putin nepatří k těm, kterým celá tato záležitost prospívá…[9]“. „Šílený Boris Johnson rovnou z voleje obvinil samotného Putina… [10]“ říká další autor a v jiném příspěvku: „Pokud vím, tak nikdo přesně neví, co přesně ten novičok vlastně je… Sem tam někoho otráví a vypadá to, že to jsou Rusové, anebo se to i prokázalo… Celé to je divné a trochu to smrdí a ani se nedivím Rusovi, že je ironický, když vidí, že důkazy nejsou předloženy žádné [11]“, takže autor sympatizuje s ruskou ironií, i když se ruská lež prokáže. Putin zachránil před rozkradením a prodáním do zahraničí  většinu ruského přírodního bohatství… [12]“. Autor článku sarkasticky tvrdí, že na rozdíl od ostatních, Rusové „likvidují své zrádce tak, že vyšetřovatele vedou přímo k nim“, což je nepovedená ironie, vzhledem k otevřené likvidaci nepřátel Ruska Ruskem vždy a všude. Autor článku [14] se bojí „Co se bude dít se světem, kde si velmoci budou počínat legitimně, ale protiprávně“, maje na mysli ne zavraždění Skripala, ale údajně neprokázané obvinění Ruska. Z většiny těchto žoviálně-reptavých článků čiší snaha ukázat relativnost a nejasnost, a i když se ruská účast na akci připouští, vlastně se nic neví a Ruské stanovisko je pochopitelné. Vazbu na starý režim můžeme přisoudit nejméně 2 z 8 článků (25%).  

Pět článků je skoro neutrálních, ale jejich autory velmi znepokojuje, že chybí důkazy. „Západ předkládá ničím nepodloženou jistotu a vykazuje diplomaty…kdyby Franta a Pepík skočili z okna, vyskočíme taky?…[15]“. „Zcela automaticky dostal Kreml nálepku vraha exdůstojníka ruské vojenské rozvědky a jeho dcery [16]“. „Nemohu přijmout suverénní výroky britské vlády, ministrem zahraničí počínaje a paní premiérkou konče, která nám a zbytku světa říká, věřte nám a neptejte se nás na to, jak to skutečně bylo… nechtějí předložit žádné důkazy [17]”; autor zde ignoruje fakt, že vyšetřování ještě neskončilo, a že předchozí podobné případy vždy potvrdily účast ruské vlády; autorovu náklonnost k Rusku lze pochopit, uvědomíme-li si, že prožil 26 let ze své úspěšné kariéry v komunistickém režimu, což jej nemohlo neovlivnit. Jiný autor chápe ruskou účast na Skripalově otrávení: „…dává výstrahu jiným potenciálním přeběhlíkům…a pokud si někdo myslí, že ne, řekl by, že Alexandr Litviněnko rovněž v Británii požil polonium náhodou?... [18]“; ale stejný autor kupodivu doporučuje se po pravdě moc nepídit: „Vsadit celou politiku na jednu těžko prokazatelnou kauzu může přinést víc škod než užitku[19]“.  Jak proruské tak neutrální články jsou prosyceny jakousi zvláštní dialektickou mlhou, o jejímž ideologickém původu není pochyby. Vazbu na starý režim můžeme přisoudit nejméně 1 z 5 článků (20%).

Jen osm článků zaujímá jasné a nedialektické stanovisko. Spisovatel literatury faktu podrobně popisuje ruské chování v podobných situacích a nepochybuje o ruské snaze dát výstrahu dezertérům [20], přičemž popisuje Skripalovu činnost a vysvětluje její trvající nebezpečnost pro Rusko [21]. Další přispěvatel jasně, a aniž by zpochybňoval ruskou účast, píše že „Zemanovo prohlášení se velmi zalíbilo v Rusku, které Zemanův výrok využilo k totální kritice britské politiky v případě otravy Sergeje Skripala [22]“. Další autor, fyzik pronásledovaný za komunismu, zcela střízlivě konstatuje, že Rusko své zběhlé špióny likviduje [23]. Jiný autor, chemik beze stopy sympatií k starému režimu a emigrant shrnuje nesmírné zločiny Ruska v posledních sto letech a ukazuje, že nedůvěra v Rusko je příznakem zdravého rozumu [24]. Jiný přispěvatel Psa, který nikdy pozitivní vztah ke starému režimu nevykazoval a před ním uprchl, ukazuje na shodu otravy Skripala a Litviněnka, a upozorňuje na nesmyslnost romantického přichylování se k ruskému dubisku [25]. Další pravidelný přispěvatel Psa připomněl předchozí případy, kdy Rusko popíralo svou vinu, včetně při zavraždění Litviněnka, Trockého, polských důstojníků v Katyni, atd. [26]; stejný autor ukazuje na zdroj proruských sympatií v relativistických moudrech jako „V Rusku je to strašné, ale na západě to není o nic lepší… Lžou všichni a pravda se nedá zjistit”, a dále říká: „Nebudu zde dokazovat, že Rusko má se Sovětským svazem více společného, než je zdrávo… že jde o říši zla a klamu, lze ověřovat stále znovu…[27]“. Vzhledem k členství spisovatele literatury faktu v KSČ je vazba na starý režim v této skupině 25%.

Lze shrnout, že v první skupině (chvála Ruska) je minimálně (2 ze 3) 67% autorů ovlivněno komunismem, v druhé skupině (obhajoba Ruska) je minimálně (2 ze 7) 29% autorů ovlivněno, ve třetí skupině (neutrálnost) je minimálně ( 1 ze 4) 25% autorů ovlivněno a ve čtvrté skupině (uznání Ruské účasti) je (1 ze 6) 17% autorů ovlivněno komunismem. Korelace rusofilie s vlivem komunismu tedy existuje. Čísla však vedou k jiné otázce: proč 29 let po pádu komunismu je minimálně (6 z 20) 30% autorů, kteří se vyjadřují k určité tematice a píší do relativně pravicových novin, spjato s bývalým komunistickým režimem? Nevím.

Prolistování výše zmíněných článků potvrzuje, že proruské sympatie, asi nepochopitelné pro vnějšího pozorovatele z jiné galaxie či z budoucna, jsou z poloviny vysvětlitelné vlivem bývalého komunistického režimu. Druhou polovinu má na svědomí globální relativismus a oslabení Západu. Zdánlivě není ke komu a k čemu se přimknout. Ale bylo by nesmyslné přimykat se ke shnilému dubisku, bylo by divné podporovat shnilou část světa jen proto, že svobodná část je oslabena. Vždyť na tom oslabení má ta shnilá část velký podíl. Hlavní je nezapomínat fakta. Mccarthismus není Stalinismus, dva není dva milióny, tápající Západ není vražedný Východ, Trump není Putin, a USA není Rusko. Ruští přátelé poukazují na mrakodrapy v Moskvě a obchodní dům plný zboží v Kemerovu, ale proti tomu lze uvést, že mrakodrapy slouží vládnoucím oligarchům, a že v Kemerovu vypnuli hasiči při požáru sirény, které je rušily v popíjení vodky, pracovníci obchodního domu zamkli děti v kinosále a vláda zcensurovala počet shořelých dětí.

I moji nejmilovanější umělci, které jsem už jako předškolní dítě poslouchal na zašuměných šelakových deskách, Voskovec a Werich, se zmýlili, když v jedné předscéně zesměšnili hladomor na Ukrajině jako antikomunistickou propagandu, jistě se za to později styděli. Nejde o osobní prestiž, všichni se můžeme mýlit. Jde o dobro a zlo, o pravdu a lež. Přiznejme si fakta – Rusofílie je nebezpečná nemoc.