16. 11. 2015

Jsme ve válce o budoucnost západní racionální, demokratické společnosti - a muslimští běženci jsou nepřátelé racionálnosti i demokracie, stejně jako západní levice

Někteří novináři soudí: „jsme ve válce a běženci jsou na naší straně“. Toto prohlášení čtenáře překvapí, ale po krátkém zamyšlení je vše jasné: běženci jsou skutečně na straně levicových novinářů. Jak levicoví novináři, tak migranti jsou ve válce proti racionální a humanistické evropské kultuře, která má být nahrazena chaotickou a krutou mnohokulturností, v níž lidé původní kultury pracují a příslušníci alternativních kultur na původní kultuře parazitují. Takže tvrzení „uprchlíci jsou naši spojenci
je pravdivé v ústech novináře, který vystudoval politologii v komunistickém Československu (např. Luboš Palata), obzvláště je-li vytištěno na stránkách novin nesoucích téměř komunistický název anebo vlastněných bývalým agentem StB (např. Mladá fronta). Tito novináři tvrdí, že lidé prchající ze Sýrie a Iráku prchají před tím samým vražděním, které zasáhlo Paříž. Po prostudování Goebbelse a románu 1984, a na základě zkušeností z komunistického tisku, novináři doufají, že stokrát vyslovená lež bude spolknuta. To by ale čtenáři museli zapomenout, že všechno to vraždění a všechny ty atentáty jsou dílem jasně definované skupiny lidí, Arabských migrantů do Evropy. Tito migranti nejsou lidé frustrovaní z chudoby a diskriminace, ale lidé mnohem zámožnější než jejich spoluobčané, které za sebou doma zanechali. Jde často o mladé muže, kteří doma nechali napospas své bezbranné příbuzné. U mladíků ze Somálska jde pravděpodobně o bývalé piráty, kteří přišli o své řemeslo, u Syřanů většinou jde o podporovatele syrského diktátora, který jim kvůli válce již nemůže vyplácet jejich bývalý plat. Političtí uprchlíci a zastánci demokracie přece nezahodí dokumenty před vstupem do demokratického státu, v němž žádají o azyl, a na kontrolní orgány neházejí kameny.
 
Náhodně odhalené biografie migrantů jejich morální pochybnost potvrzují. Například, údajný fotbalový trenér ze Sýrie, jemuž maďarská novinářka údajně podrazila nohu (filmová rekonstrukce podražení vyvrátila), byl odhalen jako stoupenec syrského diktátora, který řídil pogromy proti Kurdské menšině. Otec chlapečka dojemně vyplaveného mořem byl odhalen jako strůjce smrti svého syna a své manželky a dalších lidí na lodi, kterou kormidloval; i když sám vestu na sobě měl, dítěti a manželce vesty odepřel. Humanisticky se tvářící levicoví a liberálně-levicoví novináři však chtějí svého cíle, zničit racionální západní kapitalistickou společnost, dosáhnout za každou cenu. Levice používá podobných prostředků v celém západním světě, v Evropě i Spojených Státech. V Česku například píšou: 
Nesmíme připustit, aby teroristické akce vyvolaly nenávist k muslimům
Češi propadli kvůli uprchlíkům hysterii. Kdo je uklidní?
Politologové: Z útoků může těžit Le Penova pravice.
Dost bylo smrádku a teploučka. Česko by mělo přijmout azylanty.

S demagogií a vulgaritou levice se jen těžko polemizuje, ale jde o záchranu možná nejlepší civilizace, která tu kdy byla, a určitě té nejbohatší a nejsvobodnější. Pokud jde o Česko, koho chce ona liberální levice přesvědčit, že tisíce fanatických muslimů se mohou v Česku asimilovat, když podle zkušeností všech evropských zemí, nenávist muslimů k hostitelským zemím roste s každou další generací? Koho chce levice přesvědčit, že lidé mající jinou řeč a jiné náboženství se budou lépe asimilovat než Romové, kteří mají s Čechy společnou řeč i náboženství? 

Pro-migrantská propaganda apeluje na lidskou solidaritu na jedné straně, a na strach nevybočit ze stáda na straně druhé. Lidé, kteří pravdu o inherentním násilí islámu neznají, mají být pohnuti nešťastným osudem uprchlíků, a ti kteří pravdu znají, mají být zastrašeni označením xenofob, zbabělec, nekulturní člověk, egoista, atpod.  Muslimští migranti jsou ze světa, který je chudý, násilný a neracionální, a nepřicházejí na západ jen proto, aby získali od hostitelských zemí bohatství, ale i proto aby jim vnutili své násilí a neracionálnost, samozřejmě s pomocí domácí levice. Lidé musí pochopit, že lepší je být xenofobem v demokratické společnosti než lovnou zvěří v džungli či otrokem v islámské společnosti. Není důvodu, aby rozum nezvítězil nad předstíranou láskou a lží.