13. 10. 2012

Améba požírající mozek byla potlačena komunistickou cenzurou

      9. října 2012 hlásily sdělovací prostředky celého světa smrt 10 Pakistánců, kteří podlehli infekci způsobené amébou Naegleria fowleri. Tento prvok je běžně rozšířen v mělkých vodách, ale jen zřídka infikuje lidi [1]. Když však pronikne nosem do mozku, smrt nastává během týdne v 99% případů. Améba je in vitro citlivá na směs antibiotik, avšak in vivo je zcela resistentní. K nejvážnější nákaze kupodivu došlo v Československu, kde v letech 1962-1965 zemřelo 16 lidí infikovaných touto amébou v krytém plaveckém
bazéně v Ústí nad Labem [2]. Nejen že se případ tenkrát nedostal do titulků novin celého světa, ale nedozvěděli se o něm ani lidé, kteří v nakaženém bazénu dále bez obav plavali. Komunisté případ utajili. Publikovat informace o takovém případu by se hodnotilo jako “šíření pomluv” či “šíření paniky” a trestalo by se dloholetým vězením. Komunistické úřady odhadly původ nákazy nesprávně [3], a teprve po letech, na začátku tzv. obrodného procesu v roce 1967, předaly vědcům vzorky mozků zemřelých dětí. Nákaza byla identifikována jako améba, a výsledky byly zveřejněny v prestižním časopise Science [4]. Článek sděloval mj., že "…během 4 let mezi 1962 a 1965 zemřelo 16 jinak zdravých lidí ve věku mezi 8 a 25 let v severočeské oblast…Epidemiologické vyšetřování odhalilo, že jediným možným zdrojem nákazy mohl být moderní krytý bazén…Koncem roku 1967 jsme dostali histologické vzorky zemřelých k parazitologickému vyšetření. Ve všech mozcích jsme identifikovali velký počet améb…”. Článek sliboval přinést další podrobnosti, ale další článek se v Science objevil až za deset let [5]. V druhém článku se uvádělo, že " krytý plavecký bazén v severních Čechách se ukázal být zdrojem infekce ve čtyřech vlnách primární amébické meningoencefalitidy (PAME) mezi 1962 a 1965…Systém vodní cirkulace a technologie byl zlepšen, a případy Naegleria fowleri či PAME se v následujících letech neobjevily…Nové nebezpečí se objevilo v roce 1977, a zdroj byl lokalizován ve stěně bazénu, jehož oprava byla navržena".
      Kdo byl vycvičen číst mezi řádky komunistických polopravd a pololží, chápe z citovaných úryvků, že nejméně 16 mladých osob včetně mnoha dětí zemřelo v letech 1962-1965 na nákazu z kontaminované vody, a že komunisté nevarovali veřejnost a nechali bazén dále provozovat, aby nezpůsobili paniku, které se báli více než smrti dětí, ačkoliv věděli, že bazén (kvůli cenzůře zvaný “moderní”) má špatnou cirkulaci a celkovou technologii (“zlepšená cirkulace a technologie”) a že je zdrojem smrtelné nákazy. Teprve na začátku liberálního Pražského jara v roce 1967, předali úřady vědcům vzorky nakažených mozků, a dovolily identifikovat příčinu nákazy. Výsledky však byly publikovány jen v zahraničním vědeckém časopise, a za tvrdého normalizačního režimu trvalo 10 let než vyšel další článek o této nákaze. Bazén, však nebyl zavřen ani pak, a nebezpečí z něho nepominulo celá léta (“Nové nebezpečí se objevilo v roce 1977“). Vzhledem k faktu, že smrtelné nebezpečí trvalo v bazénu minimálně do roku 1977, lze předpokládat, že počet obětí byl daleko větší než 16, a stálo by za to otevřít v této záležitosti archívy – jestli nebyly spáleny.
      Jde o typickou ukázku technologické zaostalosti a všeobecné nedbalosti způsobené komunisty v Česku, spojené se snahou utajit všechno negativní, co by mohlo pokazit budovatelský optimismus. Budování socialismu způsobilo smrt tisíců, a vedlo k prudkému poklesu průměrné délky života obyvatel. Komunistům se podařilo utajit mnoho epidemií, výbuchů v továrnách i dolech, srážek vlaků, záplav a jiných umělých i přírodních událostí, takže se nedostaly do světového tisku a nemohly zkazit náladu západním obdivovatelům socialismu, zvaným Leninem “užiteční idioti”. Komunistům se nepodařilo uchránit obyvatele před resistentní amébou, ale alespoň amébu potlačily v novinových titulcích.


[1] Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Mcrobiology, 20th Ed., 1995, Appleton & Lange, p. 573
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Naegleria_fowleri
[3] http://abicko.avcr.cz/archiv/2005/12/obsah/biologie-a-patogenita-volne-zijicich-ameb.html
[4] Červa L and Novák K: Science, 5 Apr 1968, 160(3823) 92
[5] Kadlec V, Cerva L, and Skvárová J: Science, 15 Sep 1978, 201(4360) 1025