30. 6. 2017

Psychologové a psychiatři stojí mimo vědu - mají rádi barvité lži a hnusí se jim bezbarvá pravda

Ve svém příspěvku v oboru psychologie se Radkin Honzák věnoval lhaní (Modrá lež, Vesmír 96, červen 2017). V krátkém, ale obsažném vědeckém článku se autor zamýšlí, jak je možné, že tak prolhaný člověk jako americký prezident může být populární u 40% obyvatel, a jako zkušený psychiatr a psycholog čtenářovi vysvětluje, že ovšem ne všichni jeho podporovatelé musí nutně být  „intelektově  pokleslí“.  Autor   cituje   vědce  nejen  z  oboru   vědy  psychologie  ale  i z dalších vědeckých oborů, jako jsou
politologie a hlavně se opírá o názory amerického blogera Jeremy Adama Smithe, který je odborníkem v důležitém oboru politicky korektního novinaření. Honzák a i jeho vědecké zdroje docházejí k závěru, že bezvěrci v globální oteplování věří také spikleneckým teoriím o Hilary Clintonové, a dále vědecky dokazují, že volby nemohl republikánský prezident vyhrát jinak než lží a podvodem.

Prostý čtenář, méně vzdělaný ve vědách jako jsou psychologie a politologie, samozřejmě nerozumí komplexním dedukcím jmenovaných odborníků. Ale Honzákově poučení, že „Lež, stejně jako násilí, je zbraň použitá proti protivníkovi“ porozumí i jednoduchý člověk, kterému zároveň hned svitne: vždyť to byly američtí psychiatři a psychologové, kteří protestovaly proti vítězství kandidáta ze strany, kterou oni nevolili; tisíce psychologů a psychiatrů podepisovalo rezoluce za internování prezidenta v psychiatrické léčebně. A nyní, když v demokratických volbách prohráli, vytáhli své hlavní zbraně – svou psychologickou vědu a psychologickou válku, a taky onu osvědčenou lež, ať již má jakoukoli barvu.

Vědci stojící mimo exaktní vědy nechápou, že některá tvrzení nelze vědecky dokázat. Když nemají někoho rádi, hned vytáhnou svou alternativní vědu a vědecky dokazují, že jde o zloducha. Největší z logiků Kurt Gödel prý pro svou katolickou manželku vypracoval důkaz o existenci boží, aby jí udělal radost, ale důkaz se někde ztratil. Alternativci však Gödelovy schopnosti a morálku nemají a svými důkazy neusilují o šíření radosti – šíří jen mlhu a nenávist. Nebezpečnější než jakékoli násilí jsou lži postavené na alternativních vědách, tyto vědy se snadno studují a lži na nich postavené jsou velice barvité a snadno zaujmou davy. Exaktní vědy jsou méně přístupné, a exaktní vědci jsou skromnější; jejich pravda je bezbarvá a pro mnoho lidí nezajímavá. Před alternativci bychom se měli mít co nejvíce na pozoru.