19. 11. 2016

Masmédia proti Trumpovi a proti realitě – nerealistické zpravodajství o US volbách 2016 potvrdilo, že spoléhání na informace z masmédií vede ke zkreslenému vnímání světa a až ke ztrátě kontaktu s realitou

Masmédia ve Spojených státech, ale i po celém světě, vystoupila s vehemencí a silnými negativními emocemi proti republikánskému kandidátu na prezidenta, Donaldu Trumpovi, jakoby organizovaně, ale asi to bylo spontánní stejně jako v mnoha dalších případech, kdy lidé jednají podle svých názorů a instinktů, aniž by se museli domlouvat; v případě převážně levicových médií šlo o předvídatelnou reakci.  Ale extrémně nereálné výsledky průzkumů, které předvídaly volební výsledky znovu potvrdily, že spoléhání na informace z médií musí vést ke zcela zkreslenému vnímání světa.

Všichni, kdo analyzují a komentují výsledky amerických voleb, jsou jakoby překvapeni vítězstvím Trumpa, ale kdo zná jeho protivnici ve volbách, Hillary Clintonovou, by mohl být překvapen jejich překvapením. Nabízí se otázka, proč tolik lidí dalo hlas tak zkorumpovanému člověku jako je Hillary Clintonová. Zopakujme si, kdo stál proti komu v těchto volbách. O obou kandidátech následuje několik faktů, které jsou v očích odpůrců kompromitující.
Hillary Clintonová:
·        Hillary byla v roce 1992, spolu s guvernérem státu Arkansas Billem Clintonem, obviněna ve skandálu Whitewater z finančních machinací, část účastníků skandálu byla uvězněna, jedna žena spáchala sebevraždu.
·        V letech 1993-2001 byla manželkou prezidenta. V roce 1998 hájila manžela proti obvinění, že měl v Bílém domě sex s učednicí Monikou Lewinskou a obviňovala politické odpůrce ze spiknutí.
·        V roce 1998 musel Bill Clinton zaplatit Paule Jonesové 850 000 dolarů, za to že se před ní v roce 1994 obnažil na veřejnosti. I když vystupovala Hillary jako bojovnice za práva a důstojnost žen, s Billem se ani tentokrát nerozvedla.
·        V roce 1999 obvinila v televizním interview Juanita Broaddrick Billa Clintona, že ji v roce 1978, kdy byl státní žalobce v Arkansasu, znásilnil. Hillary se údajně snažila stěžovatelku zastrašovat.
·        V letech 2009-2013, byla Hillary ministryně zahraničí. Přispěla k tomu, že USA ztratily ve světě respekt, Arabský svět se rozpadl a vznikl ISIS. V roce 2012 byl ubit a podle arabských zdrojů též znásilněn v ulicích Benghazi americký velvyslanec Christopher Stevens – drastický film o jeho konci byl uveřejněn na YouTube, a jeho části lze dodnes vidět. Hillary označovala v jedné verzi vražedný dav za lidi snažící se poskytnout vyslanci pomoc, a ve druhé verzi dav označovala za občany oprávněně rozhněvané v důsledku jakéhosi protimuslimského filmu.  
·        Jako ministryně shromažďovala Hillary přísně tajné dokumenty na soukromém emailu a ohrozila bezpečnost USA.
·        S aktivní pomocí Hillary a Billa Clintonových získalo Rusko v letech 2009-2013 kontrolu nad severoamerickou společností Uranium One, a tím také nad 20% uranu Spojených států. Hillary dostala v té době na své konto od Ruska dary, údajně za svou přednášku v Moskvě. Putin osobně Billovi telefonoval a děkoval.
·        V roce 2013 začala Hillary vybírat peníze od dárců na soukromé konto, údajně na pomoc dětem, velké sumy dostala ještě jako ministryně, též od Kataru a jiných zemí podporujících terorismus. Šlo o stovky milionů dolarů.
Donald Trump:
·        Sliboval omezit příliv kriminálních živlů z Mexika.
·        Chtěl omezit hegemonii Číny.
·        Plánoval zprůhlednit americkou vojenskou pomoc šetřivým a pasivním spojencům.
·        Slíbil omezit výdaje proti oteplování a na pomoc sexuálním menšinám.
·        Mluvil hrubě o ženách.
Proč bylo tolik analyzátorů a komentátorů překvapeno? Asi proto, že většinou pracují pro masmédia, která jsou v dnešním světě velice mocná a mají obrovský vliv na myšlení lidí i na chod tohoto světa, a proto i od tohoto světa očekávají, že se bude řídit podle jejich předpovědí a přání.

Průzkumy amerického veřejného mínění prováděné masmédii jednoznačně předpovídaly vítězství Hillary Clintonové nad Donaldem Trumpem, přičemž předpovídaný rozdíl mezi procentem voličů pro Hillary a procentem voličů pro Donalda byl v období od ledna do listopadu 2016 v průměru asi 5% (= 5 bodů); skutečný rozdíl ve volbách 8. listopadu byl však jen asi jeden bod (po konečném sečtení asi 2 body). Kdyby šlo jen o jeden průzkum, odpovídal by rozdíl asi čtyř bodů (nakonec tří bodů) mezi předpovědí a skutečností očekávané chybě měření. Ale v případě zprůměrování stovek průzkumů o náhodnou odchylku jít nemůže. Je jasné, že buď velká část průzkumů použila nesprávnou metodu anebo velká část průzkumů byla zfalšována.    

Ze stovek zveřejněných průzkumů, provedených mezi lednem a listopadem 2016, jsem vybral a prozkoumal ty, na kterých se podílely uznávané zdroje informací v USA, včetně největších tiskových agentur (Reuters, AP, Bloomberg), největších TV stanic (NBC, CBS, ABC, CNN, Fox) a největších novin (NYT, USA Today, WSJ, Washington Post), dohromady 151 průzkumů. Pro srovnání jsem též vybral průzkumy provedené universitami (celkem 21 průzkumů) a dále společností Rasmussen Reports, která se věnuje průzkumům veřejného mínění (celkem 32 průzkumů). Pro každou organizaci jsem zprůměroval všechny předpovědi v tomto období; výsledky jsou v následující tabulce seřazeny podlé klesajícího náskoku (noviny Wall Street Journal a Washington Post se podílely na předpovědích stanic NBC a ABC). Kromě průměrného rozdílu předpověděných bodů pro Hillary a Donalda jsem v tabulce ještě uvedl minimální a maximální předpověď (dávají určitou představu o rozptylu hodnot).  

Předpovězený náskok Clintonové před Trumpem

Průměr
Minimum
Maximum
Associated Press
8,0
4
14
Bloomberg
7,7
0
18
Reuters
6,9
0
14
CBS
6,8
-1
11
USA Today
6,4
-2
11
Různé univerzity
6,1
1
13
NBC
5,9
1
13
CNN
5,5
-3
13
ABC
4,9
-2
12
New York Times
4,2
0
10
Fox News
3,9
-3
11
Rasmussen
0,6
-7
5

Je vidět, že nejvíce se spletly velké světové tiskové agentury (AP, Reuters, Bloomberg), které se octly v tabulce na třech prvních místech. Pohled do tabulky ukazuje, že bylo možné správně předpovědět výsledky voleb. Nepolitická společnost Rasmussen předpověděla volby zcela přesně; průměr jejich 32 průzkumů poskytuje náskok Clintonové o 0,6 bodů před Trumpem, což je blízko skutečnému výsledku. Matematika nemůže vysvětlit, jak tři z největších světových tiskových agentur mohly v 50 průzkumech předpovědět v průměru vítězství Clintonové o 8 bodů a dokonce v několika případech vítězství o 14 až 18 bodů. Tiskové agentury připravují, vlastně „vyrábějí“, zprávy pro ostatní media a selským rozumem bychom čekali, že má jít o technickou práci bez předpojatosti a politické agendy. V případě amerických voleb však tyto agentury vyrobily nejzdeformovanější „předpovědi“ ze všech, lišící se od skutečnosti asi o 7 bodů (nakonec 6 bodů). Slavné televizní stanice, noviny a university se lišily o 3 až 6 bodů od skutečnosti (nakonce 2 až 5 bodů), všichni ve prospěch Clintonové. Z rozptylu předpovědí je vidět průměrná chyba pro rozdíl mezi Hillary a Donaldem zhruba +6 bodů (poloviční rozdíl maxima a minima v tabulce se pohybuje mezi 5 a 9). Při mnohonásobném opakování měření by se průměrný rozdíl mezi měřením a skutečností musel samozřejmě podstatně zmenšit pod +6 bodů, a musel by být někdy kladný a někdy záporný (někdo by musel předpovědět vítězství Trumpa). Zajímavé je, že nejmenší chyby z velkých médií se dopustil pravicově zaměřený Fox News (náskok 3,9 bodů pro Clinonovou, po zprůměrování 17 průzkumů). Z méně významných médií to byly noviny Los Angeles Times, které systematicky předpovídaly vítězství Trumpa. 

Není možné, aby si žádný z velkých bohatých koncernů, jako jsou největší média a university, nemohl dovolit zaplatit přesný průzkum na úrovni firmy Rasmussen. V minulosti toho schopny byly a ukazují to přesné předpovědi, které všechny tyto organizace poskytly ve volbách 2012. University a 7 z 10 médií z výše uvedené tabulky předpověděly tenkrát v 50 průzkumech, které se mi podařilo najít, vítězství Obamy. Obama získal ve volbách o 3,9 bodů více než Romney, a průměr oněch 50 průzkumů je 4,6 (rozdíl pouze 0,7 bodů); nejnižší průměrný odhad byl 2,5 bodů (ABC) a nejvyšší 6 bodů (Bloomberg) pro Obamu. Žádný extrémní výsledek se nevyskytl. Jediný možný závěr je, že média i university skutečný stav v roce 2016, na rozdíl od roku 2012, zjistit a zveřejnit nechtěly. Systematicky zveřejňovaly vědomě chybné průzkumy – to znamená, že lhaly; a činily tak po dlouhých deset měsíců před volbami. Bližší pohled na ony výrobce informací pomáhá v pochopení jejich jednání. Většinou jde o organizace mající nepokrytě levicovou a politicko-korektní agendu. Například, agentura AP zrušila pojem „ilegální přistěhovalec“ jako dehumanizující a agentura Reuters zase omezila používání pojmu „terorista“, neboť je údajně příliš emocionální; obě agentury jsou systematicky zaujaty proti Izraeli, z čehož je obvinili i jejich vlastní zaměstnanci. Majitel firmy Bloomberg, Michael Bloomberg, je nadšeným zastáncem přistěhovalců a boje proti oteplování.

U výrobců informací a jejich pomahačů je vše relativní, všichni na světě mají trochu pravdu, včetně šarlatánů, nebezpečně duševně nemocných a teroristů, jedině kdo nemá nikdy pravdu, jsou jejich domácí političtí odpůrci – kteří jsou pasováni na největší nepřátele lidstva. Výrobci informací též mají ke všem hodnotám hodnoty alternativní. Je alternativní medicína, alternativní věda, alternativní náboženství, alternativní IQ, alternativní láska – a je i alternativní realita. Oni žijí v alternativním světě, kde je vše dovoleno – kromě pravdy. Drogy se povolují, ale polovina slov ve slovníku je již zakázaná. Komentátoři analyzují proč „šašek Trump“ vyhrál, ale ignorují fakt, že západní společnost ztrácí kontakt s realitou. V boji proti barbarům se nedá vyhrát, když polovina obyvatel je zdrogovaná. Podle průzkumů (vyrobených zmíněnými výrobci informací) podporuje legalizaci kanabisu více než polovina obyvatel USA. Není snadné to ověřit, ale faktem je že z osmi států, v nichž je kanabis legalizován, v sedmi vyhrála v prezidentských volbách Hillary Clintonová (Aljaška je pro legalizaci kanabisu, ale volila Trumpa, asi proto, že slíbil rozvíjet místní těžbu nafty, potlačovanou demokraty).

Mnozí z komentátorů říkají, že by nevolili ani jednoho z kandidátů, chtějí jen analyzovat a komentovat. Nelíbí se jim Trumpova hrubost a údajný populismus; myslí si, že voliči zklamali a uvolnili prostor bílým nevzdělancům. Někteří pravicověji naladění lidé předpokládají, že bílým dělníkům došla trpělivost a praštili pěstí do stolu. Ale nic tak dramatického se volbách nestalo, prostě jen několik procent tradičně demokratických voličů nemohli překousnout skandály své kandidátky, a dále také o několik procent více barevných nešlo volit, protože o bílé ženy v politice nestojí. A tak se stalo, že rychle řídnoucí řady těch, kdo Ameriku vlastně vytvořili, dostali ještě jednou šanci – a možná svou poslední. Ve všech těch průzkumech se málo zdůrazňuje, že „kovboj na koni vjel sám do města“, proti výrobcům reality, proti záplavě peněz u Hillary, proti Demokratické straně, proti Republikánské straně, proti „intelektuálům“ v čele s Lady Gaga, proti teoretikům transgenderových záchodků, a proti pohrdání celého světa. Málo se píše o tom, že ti primitivové, co vyhráli v těchto volbách, jsou opravdoví představitelé Ameriky – nejlepšího státu, co kdy lidstvo vytvořilo. Komentátory nijak neznepokojuje fakt, že v nastávajícím období post-amerikanismu, již nebude nikdo schopen zachránit svět před africkým chaosem, islámským terorem a čínsko-ruskou hegemonií.

Všichni jsme byli svědky systematického očerňování republikánského kandidáta jak v letošních volbách, tak ve volbách v roce 2012. V posledních volbách k nadávkám přidaly i zfalšované průzkumy, s nadějí že to volby ovlivní žádoucím směrem. Podobné situace nastávají opakovaně v různých demokratických zemích. V izraelských volbách v roce 1996 and znovu v roce 2013 to byly izraelský tisk a levicový establishment, kteří se neúspěšně snažily zfalšovanými průzkumy a delegitimací Bibiho Netanyjaha zabránit jeho zvolení premiérem; ohledně letošního britského referenda to byla evropská levice, která se lhaním a falšováním neúspěšně snažila zabránit brexitu. Ve všech případech výrobci zpráv hrubě napadali voliče, když se zpátečnická realita odchýlila od jejich virtuální reality. Podle hesla „proletáři všech zemí spojte se“ jsou levicové síly po celém demokratickém světě většinou sladěny v názorech na všechno, včetně Bibiho, brexitu i Trumpa. Levicová jednostrannost a prolhanost se bohužel staly běžnými atributy většiny médií v demokratických zemích (alespoň v USA, Evropě a Izraeli to tak vypadá). Jestliže média lžou ohledně průzkumů veřejného mínění a staví se zcela neracionálně a histriónsky na stranu jednoho z kandidátů (vždy levicového), nelze se na jejich „zprávy“ spolehnout, ať se týkají čehokoli. Nelze se spolehnout na to, co léta pumpují ve dne v noci do hlav lidí na celém světě, nelze se spolehnout na to, že ve špenátu je hodně železa, že trans-tuky zkracují život, že IQ nesouvisí s chytrostí a že existuje alternativní chytrost, že všichni mají stejné IQ, že sklony ke zločinu nejsou dědičné, že sériové vrahy lze převychovat, že legalizace drog sníží jejich zneužívání, že konflikty s teroristy lze vyřešit mírově, že konflikty s politickými odpůrci je třeba řešit jen násilím (bombardování Srbska obdivovateli bítníků Clintonem, Solanou, Havlem), že podpora teroristických režimů povede k jejich zmírnění (podpora Číny a islámských zemí), že oteplování vede k šíření pouští, že pšoukání krav přispívá k oteplování planety Země, že stavění bytů v izraelské Judeji brání světovému míru, že mezi Jeruzalémem a Židy není žádný historický vztah, atd. Mnoha pověrám, chybným údajům, nepodloženým hypotézám, a vykonstruovaným faktům lidé věří po celém světě, protože je získali z uznávaných zdrojů – ze světových masmédií. Tato masmédia tvrdila, že je vědecky vyloučené, aby Donald Trump vyhrál americké volby. 

Zglajchšaltované zpravodajství z amerických voleb a zcela chybné předpovědi výsledků znovu potvrdily nespolehlivost a podvodnost médií. Jediný logický a matematicky podložený závěr po rozboru voleb je, že kdo buduje svůj obraz světa a světový názor pouze na informacích dnešních i těch nejuznávanějších médií, bez korekce poskytnuté zdravou zkušeností, klasickou morálkou a exaktními vědami, vnímá realitu zcela zkresleně, a hrozí mu, že skutečný svět přestane vidět a navíc se stane manipulovanou figurkou v alternativním světě politicko-korektní levice.